TALTE TIL LO: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ta viktige arbeidstakerrettigheter inn i menneskerettloven. Men EØS-avtalen vil han beholde.

Slik vil Støre bremse Brussel

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil beholde EØS-avtalen, men åpner for å styrke internasjonale arbeidstakerrettigheter i norsk lov.

Av: Sofie Prestegård og Marie De Rosa

– I norsk lov har vi gitt visse menneskerettighetskonvensjoner en ekstra sterk stilling. Menneskerettsloven fastslår at disse internasjonale avtalene går foran norsk lov. Nå ønsker Arbeiderpartiet at viktige arbeidstakerrettigheter skal tas inn i denne loven, sa Støre i en tale til LO-kongressen onsdag.

Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier: Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.

Sterkt signal

Å skrive disse inn i menneskerettsloven fra 1999 vil ifølge Støre sende et sterkt signal til domstolene om at arbeidstakerrettigheter er like viktige som ytringsfrihet og stemmerett, skriver NTB.

Til grunn for forslaget ligger frykten for at EØS-regler kan trumfe ILO-konvensjonene. Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene, vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.

– Jeg håper det gir forsterket betydning for arbeidstakeres rettigheter opp mot andre konkurrerende hensyn. Kan det vippe balansen i retning av det vi mener er en sentral menneskerettighet, nemlig trygghet på jobb, så er det bra, sier Støre til Dagsavisen.

Flere LO-forbund har tatt til orde for å si opp eller reforhandle EØS-avtalen. Nei-general i Fellesforbundet, Boye Ullmann, advarer mot å tro at Støres lansering av en ny lov, er nok til å slå ned EØS-opprøret på kongressen.

– Nei, nei, nei, nei. Så enkelt er det ikke, sier Ullmann til Dagsavisen.

– Jeg vet ikke hva dette innebærer, og om loven vil ha noen direkte betydning. Om det vil bety noe vil vi først se nå konkrete saker prøves, sier Ullman, som er en av de mest profilerte stemmene på LOs venstreside.

På spørsmål om lovendringen er nok til å få LO-kongressen til å si ja til EØS-avtalen, svarer Støre at kongressen kommer til å vurdere en helhet og at han tror "de er på vei til å fatte gode vedtak".

Forsvarte EØS

I sin tale til LO-kongressen onsdag tok Støre EØS-avtalen kraftig i forsvar.

– EØS-avtalen er ikke perfekt. Ingen avtale jeg kjenner til er det. Men jeg er dypt uenig med dem som sier at avtalen må sies opp. Jeg har ingen tro på at Norge, Island og Liechtenstein kan få en bedre avtale, bare for oss, sa Støre.

Til Dagsavisen forteller han at ideen om en ny lov har «sirkulert i fagpolitiske kretser en stund.»

– Jeg ba for noen uker siden om å få testet den ut på en del juridiske eksperter. Dette er jo ingen eksakt vitenskap.

– Hvilke juridiske eksperter?

– Det bør ikke jeg kommentere, men både akademiske og LOs juridiske avdeling har ekspertise på EØS, og det gjør meg trygg på at dette er et riktig grep. Så er ikke dette et grep som løser alle utfordringer, men styrker de rettslige og de normene som en domstol legger vekt på når de vurderer disse spørsmålene, sier han.

LOs jurister mener det ikke er noe i veien for å å gjennomføre en slik lovendring, skriver NTB.