Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, sju dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Alle havnearbeidere får ny tariffavtale

Konflikten mellom havnearbeidere i Drammen og selskapet Holship ble avgjort i Høyesterett i desember. Nå er en ny havnetariffavtale godkjent.

Av André Lorentsen, NTB

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) ble mandag enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.

Avtalen, som har fått navnet «Havne- og terminaloverenskomsten», erstatter de tre nåværende tariffavtalene for havnene, Rammeavtalen, Sør- og Nord-Norgeavtalen og havnetariffen, skriver Fri Fagbevegelse.

Ulovlig boikott

«Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer», heter det i en felles pressemelding fra Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport.

Den nye tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, sju dager i uken i alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.

Transportarbeiderforbundet har siden 2013 boikottet Holship for å hindre ansatte i selskapet å losse og laste skip i Drammen havn. Transportarbeiderforbundet (NTF) mente Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere, men Høyesterett kom imidlertid i desember til at boikotten er ulovlig.

– LO bøyde av

Bedriftsforbundet sier de er glade for at LO endelig har bøyd av.

– Dette skulle bare mangle, og vi synes det er bra at LO endelig har tatt til fornuften. Fortrinnsretten rammet våre medlemmer og de bedriftene som ikke ønsker å tegne tariffavtale, samt de som eventuelt ønsket å tegne tariffavtale med et annet forbund, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

– Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn. Den retten har Bedriftsforbundet og Holship stått opp for i en tre år lang konflikt mot NTF og LO, sier Thommessen.