Innenriks

Ofte går det galt for Oslos fotgjengere

Over 6.000 fotgjengere i Oslo ble skadet i ulykker som ikke involverte andre trafikanter, i 2016.

Det går fram av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), basert på data fra Oslo skadelegevakt.

Rapporten omfatter totalt 6.309 fotgjengerskader, hele 97 prosent av dem eneulykker. 7 prosent av skadene var alvorlige, som kompliserte brudd og store hodeskader. Resten var i stor grad små brudd, sårskader og hjernerystelser.

– Slike ulykker skjer blant annet ved at folk sklir på glatte fortau, tråkker i hull i veien, snubler i fortauskanter og trikkeskinner og kommer i veien for hunder som eierne ikke klarer å holde styr på, nevner forskningsleder Torkel Bjørnskau ved TØI.

Hele 70 prosent av fotgjengerskadene i 2016 oppstod i løpet av vinterhalvåret.

• Oslofolk er bokstavelig talt villige til å gå langt for å redde klimaet og miljøet: I den årlige klimaundersøkelsen til Oslo kommune svarer 27 prosent av de spurte at de vanligvis går til jobb

– Bedre vedlikehold

– Bedre klassisk vintervedlikehold ved mer måking, strøing og salting, og kanskje også bruk av varmekabler, kan bidra til å redusere antallet skader av denne typen, opplyser Bjørnskau.

– Slike tiltak kan også vise seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomme, etter som mange av disse skadene fører til sykefravær, fortsetter han.

– Hvordan vil du betegne omfanget av skadene?

– Jeg synes antallet er stort, og det virker som det var unødvendig mange skader i 2016. Sist vinter var det fryktelig vanskelige forhold, så trolig ble enda flere skadd da.

Onsdag omtalte Dagsavisen Oslo kommunes nye klimaundersøkelse. Den viser blant annet at det å gå er den nest mest brukte transportmetoden i Oslo. Så mye som 27 prosent av de spurte oppgir at de vanligvis går til jobb.

Samtidig mener hele 77 prosent at det er sannsynlig at de kommer til å gå mer i de to kommende årene. Det kan tilsi at Oslo skadelegevakt går enda travlere tider i møte.

– En ting er bedre vintervedlikehold, men hva kan gjøres med fotgjengerulykkene som skjer i sommersesongen?

– Det er vanskelig å unngå alle fotgjengerulykker, men generell god infrastruktur, uten hull i fortauene, er viktig, svarer Bjørnskau.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kvinner mest utsatt

– Kan fotgjengerne selv lastes for at så mange av dem blir skadet?

– Blant menn er det en del skader om sommeren på nattetid, trolig når de er på byen og det er fyll med i bildet. Men fyllegåingen står ikke for en stor andel av ulykkene.

Bjørnskau mener også at mobiltelefonen kan være en farlig distraksjon i denne sammenheng.

Undersøkelsen viser videre at kvinnelige fotgjengere er mest utsatt for å skade seg.

– 57 prosent av skadene vi har sett på, omfatter kvinner og 43 prosent menn. Noe av det kan forklares med fysiske forskjeller. For eksempel brekker kvinner lettere håndleddet, enn menn. Samtidig ser vi en klar tendens til mer alvorlige skader hos flere kvinner når de kommer opp i årene, opplyser Bjørnskau.

Nyeste fra Dagsavisen.no: