Innenriks

Voldsutsatt lærer vil anke

«Skulle informert lærere om voldelig elev», slår retten fast. Likevel er kommunen frikjent for «grov uaktsomhet» i lovens forstand. Saers vurderer nå en anke.

Den voldsutsatte læreren Clemens Saers, som gikk til søksmål mot sin arbeidsgiver etter å ha blitt angrepet fysisk av en elev i klasserommet tapte mot Oslo kommune i Tingretten. Det følger imidlertid av dommen at kommunen har handlet kritikkverdig selv om dette ikke har nådd opp til grov uaksomhet i lovens forstand.
Betyr dette at Clemens Saers rett og slett skulle vært bedre informert?
Vi registrerer at tingretten kommer med klar kritikk av kommunens opptreden, selv om den ikke finner å kunne karakterisere opptreden som grovt uaktsom. Saers er her uenig i tingrettens vurdering og konklusjon og vurderer nå en anke, sier advokat Thorkil H. Aschehoug i advokatfirmaet Grette, til Dagsavisen.

Les også: – En voldsom stor påkjenning

Viktig prinsipp

Thorkil H. Aschehoug sier Saers likevel er tilfreds med å ha fått medhold på flere sentrale punkter - blant annet at en skole, med henvisning til forvaltningslovens taushetsplikt, ikke kan unnlate å informere sine ansatte om elevers farepotensiale.
Et sentralt tema i saken var også skolenes terskel for å bortvise aggressive og truende elever for resten av skoleåret. Retten har her en interessant uttalelse om at pendelen nok har svingt langt i retning av å hensynta elevenes interesser på bekostning av hensynet til å ivareta lærernes sikkerhet, sier Aschehoug.
For øvrig får Saers medhold i at innenfor kommunal sektor vil det såkalte organansvaret også omfatte en rektors handlinger eller unnlatelser. Dette har ikke tidligere vært prøvd i norsk rettspraksis, så også her er dommen av prinsipiell karakter.

Vil anke

Om denne dommen blir stående ser jeg meg nødt til det. Jeg er et anstendig menneske og kan ikke leve med at man behandler en hel yrkesgruppe på denne måten. Om lærere skal fortsette å ha et så uavklart forhold til sin arbeidsgiver så vil ingen fornuftige mennesker velge læreryrket framover fordi det er for farlig, sier Clemens Saers til Dagsavisen.

Håper på debatt

Dagsavisen har i en lang rekke artikler satt søkelys på vold og trusler i osloskolen i forkant av denne rettsaken. Det førte blant annet til at det ifjor ble arrangert toppmøte om situasjonen hos fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, der såvel politi, som skole-og justismyndigheter deltok.  Det førte også til at politiet i bydeler sørøst i Oslo fikk 30 millioner kroner ekstra til voldsbekjempelse. Utdanningsetaten i Oslo har i tillegg innskjerpet rutinene for innrapportering og oppfølging av vold og trusler i osloskolen.

Nå håper Clemens Saers at hans sak og dommen kan gjøre sitt for å vekke debatt om hverdagen til norske lærere.
Jeg tenker at dersom fagforeningene tar seg tid til å lese gjennom dommen og ser hvordan det er å jobbe som lærer ville de bli mindre passive. Jeg håper dommen kan skape debatt, fordi denne saken slett ikke er enestående. Vold mot lærere skjer ukentlig hele tiden, men når du sier ifra går du fra å være en ressurs, til å bli et problem, sier Clemens Saers.

Nyeste fra Dagsavisen.no: