Innenriks

Ordføreropprør mot Solvik-Olsen etter Intercity-brems

Ordførere over hele Østlandet reiser seg i protest etter at Bane Nor fastslår at den planlagte Intercity-utbygging er urealistisk.

KRITISKE: Et samlet ordførerskap i Østfold reagerer sterkt. Fra venstre: Inger-Lise Skartlien (ordfører i Rygge), Ole Haabeth (fylkesordfører), Jon-Ivar Nygård (ordfører i Fredrikstad), Anne Kari Holm (varaordfører i Halden), Svein Larsen (gruppeleder i Sarpsborg Ap), René Rafshol (ordfører i Råde) og Hanne Tollerud (ordfører i Moss). Foto: Kenneth Stensrud

Av Bjørn S. Kristiansen og Kenneth Stensrud

Bane Nor har slått fast at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen innenfor tidsrammene Stortinget vedtok da Nasjonal Transportplan (NTP) ble banket igjennom i fjor.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap), gjør det klinkende klart at de berørte ordførerne ikke vil akseptere noen utsettelser av dobbeltspor gjennom fylket.

– Dersom dette blir stående, så er det ikke mulig å kalle det noe annet enn et løftebrudd, sier han.

Han minner om at framdriften av dobbeltspor langs Østfoldbanen har vært spikret i begge de forrige transportplanene. Dobbeltsporet til Fredrikstad kan bli utsatt fra 2024 til 2027, og til Sarpsborg utsatt fra 2026 til 2029.

– Det er klart at dette må følges opp, ellers så blir det å kaste blår i øya på folk, mener han.

Les også: Bane Nor vil forsinke dobbeltsporet med tre år

Byutvikling på vent

Reaksjonene har vært sterke mot regjeringen og Samferdselsdepartementet etter at Bane Nor – Jernbaneverkets etterfølger – søndag foreslo omfattende utsettelser i Intercity-prosjektet.

Det er bare åtte måneder siden Stortinget stilte seg bak en ny NTP med en solid togsatsing på Østlandet. Månedene i forveien, i valgkampen, reiste Solvik-Olsen og resten av regjeringen rundt med en solid dose selvskryt for en varslet NTP på til sammen 1000 milliarder kroner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Her har vi vært veldig lojale mot nasjonale myndigheter og sørget for raskt fremdrift, og så bidrar de nå kanskje til det motsatte, sier Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad.

Halden er blant kommunene som blir hardest rammet av en eventuell forsinkelse. De ligger sist i løypa og det er nå usikkert når dobbeltsporet kan gå helt dit.

– Alle store byutviklingsplaner i Halden er lagt på vent på grunn av jernbanen, sier varaordfører Anne Kari Holm (Sp).

Les også: Ni av ti tog i rute

Investert stort lokalt

Varaordfører i Ringerike kommune, Dag Erik Enehaug, sier at kommunen er «selvfølgelig lite interessert i at Bane Nors innspill skal følges opp i praksis av samferdselsmyndighetene», og sikter til at dobbeltsporet til Hønefoss kan bli utsatt med fire år.

– Vi i Ringerike forbereder oss alt vi kan på å ta imot den bebudede veksten som følge av fellesprosjektet.

Fellesprosjektet er betegnelsen på utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E6.

– I tildelingsbrevet fra samferdselsministeren da prosjektet ble lansert, ble vi kraftig oppfordret til å legge til rette for vekst. Det kreves av lokale myndigheter at man legger opp planer som gjør at man får en vekst i områdene rundt kollektivknutepunktene. Det gjelder både næringsutvikling og befolkningsvekst, sier Enehaug.

Han utdyper:

– Vi står midt i flere prosjekter. Eksempelvis har vi investert 550 millioner kroner bare i vann og avløp, og vi bygger to nye skoler. Dette er ikke prosjekter man bygger halvveis ferdig fordi elevene ikke kommer allikevel. Og vi står midt i prosessen med ny byplan.

De lokale prosjektene hviler tungt på at Intercity-utbyggingen ferdigstilles som planlagt.

Byggestart for Ringeriksbanen er allerede utsatt én gang – fra 2019 til 2021. Varaordføreren har følgende bemerkning:

– Jeg vil også si at Ringeriksbanen har vært med i Nasjonalt Transportplan i fem runder siden 1992. Vi er lite interessert i ytterligere utsettelser nå.

Bygger 1000–1500 boliger

Dobbeltsporet til Hamar er forespeilet en utsettelse på to år. En mulig utsettelse kan få til dels store konsekvenser lokalt, forteller Hamar-ordfører Einar Busterud.

– Vi har mange planer knyttet til jernbane, så for oss er dette viktig å få gjennomført. Får vi jernbanen fram til Hamar, er vi fortsatt bare halvveis. Den skal gjennom Hamar også. Det er det mest kritiske, med tanke på forutsigbarhet og gjennomføring, sier han, og fortsetter:

– Vi har mange planer i sentrum, blant annet et boligprosjekt med 1000–1500 boliger. Det vi risikerer er at vi må vente med det til jernbaneutbyggingen gjennomføres. Og spørsmålet blir da: Når skjer det?

Hamar-ordføreren mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) opparbeidet seg en solid fallhøyde når han gjennom valgkampen i fjor sommer skrøt av regjeringens planer om å bruke 1000 milliarder kroner i den neste nasjonale transportplanen.

– Det kan fort bli avstand mellom hva som blir lovet og hva som blir gjennomført. Alle vet at det ikke er noen automatikk i at alt som blir prioritert i NTP faktisk blir gjennomført.

Han sier han nå er spent på hva Samferdselsdepartementet og Stortinget foretar seg.

– Vi får se om NTP-en etter valget er den samme som før valget. Det er hvert fall et politisk ansvar å sørge for tilstrekkelige ressurser til det som skal gjennomføres. Er det ikke nok ressurser, må det prioriteres. Da er det noe som må ut, sier Busterud.

Dagsavisen ba i går Samferdselsdepartementet om et intervju med statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), men hadde ikke fått respons da avisa gikk i trykken.

Bane Nor: Færre ulemper

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor begrunner forslagene med at det totalt sett blir færre ulemper for de reisende.

– Vi kan spare de reisende for ulemper med stengte baner og buss for tog. Samtidig kan vi bygge inntil 10 milliarder kroner billigere, samtidig som vi oppnår målene i Nasjonal transportplan (NTP) med flere avganger og kortere reisetid. Pendlerne tjener på dette, sier han i en pressemelding fra selskapet.