Innenriks

Sp-Greni: Anbefaler kommunene å overta søpla selv

Rødt, SV og Ap mener at norske kommuner bør håndtere avfallet sitt selv, og droppe private. Senterpartiet kan slå følge.

Bilde 1 av 2

Av Bjørn S. Kristiansen og Jens Marius Sæther

Dermed vil det være flertall i mange norske kommuner for å droppe anbudsutsetting av søppelhenting, gitt at partienes lokale representanter følger opp.

Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, understreker at partiet ikke har rukket å diskutere den konkrete saken etter at avfallsgiganten Renonorden varslet konkurs i den norske delen av selskapet, og dermed kaster 134 kommuner ut i usikkerhet.

– Det skal partiet diskutere, og jeg kommer til å argumentere for at vi må anmode kommunene om å drive avfallshenting i offentlig regi, sier Greni, og fortsetter:

– Jeg tror neppe Senterpartiet kommer til å fremme dette som et krav, det er lokalpolitikerne som skal ta avgjørelser lokalt. Men jeg tror ikke partiet er veldig uenig med meg. Jeg vil sterkt anbefale at kommunene driver dette i egen regi eller gjennom et interkommunalt selskap.

Dagens leder: Søppelsystemet stinker

Kritisk til anbud

Mandag denne uka kom beskjeden om konkursen i Renonorden. Selskapet, som omtaler seg som det største i Norden innen husholdningsavfall, har slitt økonomisk i lang tid.

Bobestyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale sa til nettavisen E24 tirsdag at han forhandler med kommuner og interkommunale selskaper for at søppelhåndteringen i de kommunene som har avtaler med Renonorden, skal fortsette.

Etter at Rødt og SV tidligere denne uka gikk ut og sa at søppelhenting må være en oppgave som skal løses av det offentlige, fulgte næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else-May Botten, opp på onsdag med å si at søppeltømming ikke er en oppgave som burde kunne settes på anbud:

– Har man hånden på rattet selv og har langsiktige planer med faste ansatte er det klart at dette er en bedre løsning. Legger du noe ut på anbud gir du ansvaret til noen andre uten å selv vite hvordan det kan gå på lang sikt, sa Botten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Klokskap

Stein Guldbrandsen, leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, mener Renonorden-konkursen «bør være en vekker»:

– Jeg forventer at det er såpass mye klokskap blant politikerne ute i kommunene at de nå tar grep og sørger for å drive renovasjonstjenestene i egen regi. Privatisering i seg selv gir aldri bedre tjenester. Det er fordyrende, og gir dårligere arbeids- og lønnsvilkår til de ansatte.

Han mener at alle landets kommuner nå må se på hva slags system de har for avfallshåndtering.

– De Facto (Kunnskapssenter for fagorganiserte) har dokumentert at kommunene som har konkurranseutsatt renovasjonstjenestene sitter igjen med høyere gebyrer. Fagbladet har gjort en lignende undersøkelse i Nord-Trøndelag – med samme resultat. Dette er tjenester som helt klart bør drives i egen regi, sier Guldbrandsen, og fortsetter:

– Ulike markedsliberale konsulenter har i en årrekke fortalt politikerne i kommunene at privatisering gir billigere og bedre tjenester, men det finnes ingen dokumentasjon på at det er tilfellet.

Les også: Renovasjonsselskapet RenoNorden er konkurs

– Kommunene må få velge

Svein Kamfjord er direktør i KS Bedrift Avfall, som organiserer avfallsselskaper som eies av kommunene direkte, eller gjennom interkommunale selskap.

Kamfjord mener at et krav om å droppe alle private tjenesteleverandører på feltet, ikke er veien å gå.

– Vi er opptatt av at våre medlemmer må få mulighet til å velge. Det er et viktig virkemiddel for kommunene å kunne velge løsninger som passer best for dem.

– I noen tilfeller, som i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø benyttes restavfall til fjernvarme, og bidrar derfor til at miljøskadelige utslipp fra ved- og oljefyring reduseres. Andre steder i landet er det ikke et slikt behov. Det er flere ledd i håndteringen av avfall, fra innsamling til behandling, og flere hensyn som skal tas. En del av våre medlemmer har valgt å legge ut hele eller deler av avfallshåndteringen på anbud, sier Kamfjord, og påpeker:

– Når kommunene sitter med ansvaret for en slik tjeneste, må de også stå fritt til å velge hvordan tjenesten løses på best mulig måte for innbyggerne og for miljøet.

Les også: Oslo kommune tar selv over søppelhentingen