Innenriks

Lover lønnsopprør på Stortinget

I løpet av neste fireårsperiode kommer stortingsrepresentantene til å passere én million kroner i lønn. Kanskje blir Rødt-leder Bjørnar Moxnes én av dem.

Dersom Rødt gjør et så godt valg som det ligger an til i Oslo nå, kan partiets førstekandidat i hovedstaden komme inn på Stortinget.

– Jeg tror folk synes det er helt håpløst at de folkevalgte, som skal representere befolkninga, blir en lønnsadel. Altså, det er det dobbelte av medianlønna i Norge, sier Moxnes.

Rødt-lederen reiser snart med storfamilien på ferie til Kroatia, men har møtt Dagsavisen til lunsj i Oslo. Han får vann på mølla når samtalen dreier inn på den solide lønnsveksten stortingsrepresentanter har nytt godt av den siste perioden. På fire år har den økt fra 836 579 kroner i året til 928 602 kroner.

Vil endre stortingslønna

– Samtidig er det vel krevende å være stortingsrepresentant – det er mye jobb og representantene er unntatt fra arbeidsmiljøloven?

– Vel, det er krevende å jobbe som hjelpepleier. Som mora mi gjorde i mange år, hun jobba på sykehjem. Hun ble uføretrygdet fordi hun ble nedslitt, i ryggen og kneet. De som bærer velferdsstaten på sine skuldre – det vil si i all hovedsak damer innenfor pleie- og omsorgsyrker – de har en tøff jobb. De blir slitne og uføretrygdet, og fortjener mer lønn for strevet, sier Moxnes, og fortsetter:

– Ikke et vondt ord om de på Stortinget. Men jeg tror ikke de vinner gullmedaljen i kategorien arbeidsbelastning. De jobber også hardt, men de som tar de tyngste løftene i samfunnet får ikke noe særlig prestisje, de får ikke noe særlig lønn å skryte av, og de ender ofte på uføretrygd. Jeg tror ikke de har noen forståelse for at politikerne skal tjene over det dobbelte av dem.

– Bør Stortinget legge opp til en annen lønnsregulering – eksempelvis droppe prosentveksten og heller legge på krone for krone fra et gitt gjennomsnitt?

– Ja, definitivt. I mange kommunestyrer der Rødt er inne har vi foreslått å binde politikerlønna eksempelvis til maks 50 prosent over gjennomsnittslønna til de ansatte i kommunen. Da hindrer vi at toppene drar fra, sier Moxnes.

– Vil dette være et forslag fra stortingsrepresentant Moxnes, om du er det etter valget?

– Definitivt. For vår egen del har vi en konsekvent regel som gjør at vi betaler ganske mye – veldig mye, egentlig – i partiskatt, sier Moxnes, og legger til:

– Så i praksis blir jeg ikke noen lønnsadel om jeg skulle havne på Stortinget.

Satser på Bernie-effekten

Rødt-lederen har selvtillit, med relativt god grunn. En medlemsvekst på nær 50 prosent siste fem år, et fullstendig generasjonsskifte blant medlemmene, et godt lokalvalg i 2015 ga makt fra vippeposisjon i Oslo, Bodø og Tromsø, og nylig har partiet hatt strategene bak grasrotbevegelsene til Labour-leder Jeremy Corbyn og Hillary Clinton-utfordrer Bernie Sanders på besøk for å høste ideer.

Suksessen kan gjentas i Norge, tror Moxnes.

Nyeste fra Dagsavisen.no: