Innenriks

Anklages for urent spill om HV

HV-sjef Tor Rune Raabye mener det foregår en skinnprosess i Forsvaret og at «noen» allerede har bestemt at Heimevernet skal lide.

«I Landmaktsutredningen (LMU) overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er.»

I en privat e-post som Dagsavisen har fått tilgang til uttrykker generalmajor Tor Rune Raabye at han er «svært bekymret» for Heimevernets framtid. Med henvisning til landmaktutredningen, som skal gi svar på hva slags landforsvar Norge skal ha i framtida, skriver sjefen for Heimevernet:

«Det som begynner å avtegne seg er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. I hvert fall oppfatter mine at det ser ut til å være hovedbestillingen. Alle andre alternativer synes å være avledningsmanøver.»

I mailen, som er sendt til en lokalpolitiker som representerer et av regjeringspartiene, skriver Raabye at Heimevernet behandles «lettvint» og at nesten all tid brukes på Hæren.

Oppsiktsvekkende

Generalmajoren retter også oppsiktsvekkende hard kritikk mot kvaliteten på utredningsarbeidet:

«Mine er heller ikke generelt imponert over mangelen på systematisk og metodisk tilnærming i arbeidet. Det blir springende og med lettbeinte konklusjoner.»

Mottakeren av mailen opplevde innholdet som så dramatisk at vedkommende videresendte den til Forsvarsdepartementet. Landmaktutredningen er en bestilling fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Hun ga forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen oppdraget med å utrede hvordan framtidens landmakt skal se ut. I mandatbrevet understreket Søreide at utredningen skal vurdere ulike løsninger for hvordan samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet kan optimaliseres, «inkludert hva effekten av en eventuell sammenslåing til en felles landmakt vil være». I e-posten skriver Raabye: «For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at LMU er statsrådens bestilling fra Forsvarssjefen i departementets rolle. Han gjør dette på hennes vegne og det er hennes produkt.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Folkeopprør

Det har lenge pågått en heftig debatt om Heimevernets framtid. Da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet før jul, vedtok et flertall på Stortinget at Heimevernet skal nedskaleres med 7.000 soldater og at Sjøheimevernet skal avvikles. Kuttene i Heimevernet har ført til et folkeopprør rundt om i landet. En rekke ordførere har også gått hardt ut mot beslutningen. Senterpartiet, KrF og Venstre var ikke del av flertallet som stemte for kuttene i HV og nedleggelsen av SHV. Partiene mener hele prosessen må settes på vent til man har fått konklusjonene fra landmaktutredningen som skal være klar til høsten. Kilder i Forsvaret har lenge antydet overfor Dagsavisen at landmaktutredningen er en skinnprosess der målet hele tida har vært å slå sammen Hæren og Heimevernet. I e-posten gjør Raabye det klart hva en sammenslåing mellom Hæren og Heimevernet egentlig betyr.

«Jeg kan garantere at dersom det blir sammenslåing vil den minst sexy delen (HV) være den delen som alltid prioriteres sist.»

Les også: Skroter viktig overvåkingssystem

– En umulighet

Både Raabye og sjefen for Hæren var «tindrende» klare på at sammenslåing er uaktuelt da saken ble diskutert i Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015. I mailen skriver generalmajoren:

«Å ivareta begge dimensjoner er en umulighet. Ganske enkelt. Og da må en del lide. Hvem har jeg allerede beskrevet.»

Raabye har en høy stjerne i Forsvaret. Da han ble utnevnt til sjef for Heimevernet, uttalte forsvarsminister Søreide: «Brigader Raabye har alle forutsetninger for å kunne ivareta både Heimevernets stolte tradisjoner og samfunnets krav og forventninger.»

Raabye skal gå av som sjef 30. november i år. I e-posten skriver HV-sjefen at han derfor kan mene noe om dette «uten å bli anklaget for å gråte for min syke mor».

Han avslutter e-posten med:

«Og så får vi håpe at det er noen som fortsatt besitter nødvendig fornuft i beslutningssløyfen.»

Les også: Knallhardt oppgjør med forsvarsledelsen

På kollisjonskurs

Raabye sendte e-posten sist uke etter høringen i Stortingets kontrollkomité om Riksrevisjonens knusende rapport angående sikring av bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon. Under høringen ble det klart for alle at sjefen for Heimevernet og forsvarssjefen har ulik virkelighetsoppfatning. Objektsikring er en av Heimevernets viktigste oppgaver.

Les også: – Uttrykk for en arroganse som er ukjent i et moderne samfunn

Da Raabye ble presset av komitéleder Martin Kolberg på om han har nok ressurser til å sikre alle nøkkelobjekter, svarte Raabye: «Som enhver militær leder skulle jeg ønske at jeg hadde mer.»

«Var det et ja eller et nei», spurte Kolberg.

«Det var et nei», svarte Raabye.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hevdet derimot at Heimevernet har nok ressurser.

Dagsavisen har vært i kontakt med Tor Rune Raabye. HV-sjefen skriver følgende i en e-post:

– Jeg kommenterer ikke lekkede private e-poster.

Les også: – Full fart mot forsvarskollaps

LES OGSÅ: Reagerer på HV-kutt

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Dagsavisen har forelagt kritikken fra HV-sjef Tor Rune Raabye for forsvarsledelsen. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen skriver følgende i en mail:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes. Hensikten med landmaktutredningen er å se på alle muligheter for å få en best mulig landmakt. Derfor er mandatet omfattende og åpent i forhold til spørsmål om hvordan landmakten skal organiseres og innrettes. Jeg får jevnlige oppdateringer på fremdriften og prosessen er ikke kommet så langt at arbeidsgruppen har konkludert rundt spørsmålet om sammenslåing.

Forsvarssjefen skriver videre at arbeidsgruppen er bredt sammensatt «nettopp for å få fram alle synspunkter og perspektiv på utviklingen av landmakten».

– Det informeres hyppig internt og det gjennomføres også åpne debattmøter for å anspore til debatt om temaet, avslutter Bruun-Hanssen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har også fått anledning til å kommentere kritikken, men Forsvarsdepartementet henviser til for­­svars­­sjefen.

Les også: Vil forhandle om LTP på nytt

Landmakta

* Før jul ga forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsvarssjefen oppdraget med å utrede hvordan framtidens landmakt skal se ut. Av mandatet gikk det fram at forsvarsministeren ønsker å styrke Forsvaret i nord. Hun åpnet også for å slå sammen Hæren og Heimevernet.

* Gjennom landmaktutredningen ønsker regjeringen å se på hvordan samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet kan bli bedre og hva som vil være effekten av en eventuell sammenslåing til én felles landmakt.

* I mandatet slår forsvarsministeren fast at særtrekkene til Hæren og Heimevernet skal ivaretas.

* Brigader Aril Brandvik leder landmaktutredningens arbeidsgruppe. Utvalget er ferdige med den første av to runder med analyse.

* KrF, Venstre og Senterpartiet var sterkt i mot kuttene i Heimevernet og avviklingen av Sjøheimevernet. Partiene valgte å stå utenfor forliket da langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt i Stortinget før jul.

* Senterpartiet går til valg på å stoppe kuttene i Heimevernet og avviklingen av Sjøheimevernet.

Kilde: NTB

Mer fra Dagsavisen