Innenriks

Ber Sanner ta grep

Det private byggemarkedet er fullt av råtne epler, bekrefter Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet. De krever at regjeringen tar de useriøse aktørene seriøst.

Av Jens Marius Sæther og Marie De Rosa

I Dagsavisen fredag fortalte Anders Johnsen, regionalt verneombud i Oslo, om alarmerende tilstander på byggeplasser i Oslo. I ti år har Johnsen avdekket livsfarlige og uverdige arbeidsforhold til arbeiderne som bygger og pusser opp hjemmene til folk i byen.

– Det er et konglomerat av ulike folkeslag som flyr rundt og skal fikse huset ditt. De færreste har papirene i orden. Jeg skjønner ikke at folk er villig til å ta så store sjanser. De useriøse aktørene har stjålet 70 prosent av rehabiliteringsmarkedet, sa Johnsen da.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), kjenner igjen Johnsens virkelighetsbeskrivelse.

– Ja, det er mange råtne epler i rehabiliteringsmarkedet. De useriøse har i stor grad tatt over deler av dette markedet, sier Sandnes.

Få organiserte

Sandnes forteller at bransjen lenge har jobbet for å få ryddet opp i privatmarkedet.

– Vi foreslo en sentral godkjenning i 2014, men det har vært krevende å få på plass, sier han.

Per Skau i Fellesforbundet har lenge advart mot forholdene i byggebransjen. Blant håndverkerne som jobber med oppussing og rehabilitering, er det få organiserte, forteller han.

– Det har ikke vært en tradisjon blant små bedrifter å få arbeiderne til å organisere seg. Det fører til at vi ikke er til stede på arbeidsplassene, noe som har forsterket seg etter at det kom et inntog av utenlandske aktører, sier Skau.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Eget register

Både Skau og Sandnes ber kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) om å få på plass en registreringsordning for arbeid på egen bolig.

– Det må etableres et system hvor det kommer bedre fram om folk har benyttet seriøs arbeidskraft eller ikke. Denne registreringsordningen må kobles opp mot kontrollmyndighetene. Det er mye penger i omløp, og dette vil også øke verdien for den enkeltes bolig, sier Skau.

Ideen er at alle bedrifter som skal utføre arbeid i private boliger, må registrere arbeidet i en database som styres av Statens kartverk og legges på nettstedet seeiendom.no.

Sandnes mener registeret vil ha stor betydning for forbrukerne.

– Når bedriftene må registrere seg på gårds- og bruksnummeret til den aktuelle boligen, er det også et incitament til kjøperne om å gjøre alt åpent og transparent, sier Sandnes.

Mer fra Dagsavisen