Innenriks

Sjøheimevernet er under avvikling

Sjøheimevernet har hatt sin siste øvelse. Kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen er knallhard i sin dom over politikernes beslutning.

Bilde 1 av 2

– Politikerne har bestemt at vi ikke lenger har livets rett, og vi må selvfølgelig følge opp politiske vedtak lojalt. Men beslutningen får store konsekvenser. Nasjonen mister nå kontrollen over store deler av kystsonen i krise og krig. Det er ingen fagperson som forstår noe av vedtaket, sier Svein Jarle Jacobsen, kommandørkaptein og sjef for Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter.

I fjor ble det vedtatt at Sjøheimevernet (SHV) skal avvikles innen 2020. Jacobsen forteller at forberedelsene for avvikling er i full gang og at all treningsaktivitet er stoppet.

Les også: Ansatte liker det ikke, men nå er det vedtatt: 110-sentralen flyttes ut av Oslo

Soldatenes opprør

Denne saken og nedskaleringen av Heimevernet, som skal reduseres med 7000 soldater, har fått det til å koke på sosiale medier. På Facebook-siden «Styrk Heimevernet!», som har nærmere 20.000 medlemmer, pumpes det ut protestinnlegg med uforminsket styrke. De fleste er HV-soldater som nekter å gi opp kampen, og som mener at regjeringens langtidsplan for Forsvaret er en fare for landets framtidige forsvarsevne. Jacobsen forteller at SHV-soldatene oppfatter nedleggelsen som totalt meningsløs.

– Jeg forstår veldig godt at mange i Sjøheimevernet er frustrert. De aller fleste stiller seg fullstendig uforstående til nedleggelsen. Vedtaket blir uforståelig når det ikke eksisterer realistiske og like kostnadseffektive alternativer. Det koster rundt 80 millioner kroner i året å drifte Sjøheimevernet. Det er 10 millioner kroner mindre enn hva som skal brukes på militære musikkorps, sier Jacobsen oppgitt – og legger til:

– Som fagperson tilbakeviser jeg på det sterkeste at det eksisterer alternativer som er like effektive til samme lave kostnad.

Les også: Slik blir det nye forsvaret til 165 milliarder

Nedlagt før jul

Sjøheimevernet består av rundt 2000 soldater som har hatt som hovedoppgave å beskytte viktig landobjekter langs kysten i samarbeid med Landheimevernet, samt sikre Nato-forsterkninger langs sjøveien og drive generell maritim overvåking og kontroll av kystsonen. Sjøheimevernet disponerer avansert mobilt overvåkingsutstyr som kan etableres på kort varsel på land og fartøy. Soldatene som tilhører innsatsstyrkene til SHV er frivillige. De skal være klare på kort varsel og trener rundt 20 dager i året. Kommandørkapteinen forteller at det også er stor stå-på-vilje og mye idealisme blant områdepersonellet som beordres til treninger og øvelser.

– Marinen og Kystvakten har ikke tilstrekkelige ressurser til å dekke hele kysten. Med militære øyne blir dermed store deler av kystsonen liggende «brakk», sier Jacobsen som har lang fartstid fra MTB-våpenet i Marinen.

Avviklingen av Sjøheimevernet vil være fullført innen året er omme.

– Jeg er mildt sagt faglig oppgitt. Vår evne til å hevde suverenitet i norsk kystsone blir sterkt svekket. Til nyttår vil det ikke lenger være noen å mobilisere. Da er det ingen som kan erstatte oss.

Jacobsen understreker at han ikke har kjempet for egen stilling i denne saken. Han skulle uansett gått av med pensjon til høsten.

– Mine innsigelser er kun basert på nasjonale og operative behov satt opp mot sjømilitære faglige forhold. Hvis politikerne mot formodning skulle ombestemme seg etter avviklingen, vil det ta mange år å få Sjøheimevernet opp å stå. Og det vil bli kostbart.

Les også: Sporveien: Det har vært en trøblete uke for oss, og vi beklager

Kald krig

Jacobsens bekymring er også sterkt knyttet til den spente verdenssituasjonen.

– Som militær offiser med lang fartstid i Forsvaret har jeg aldri vært mer bekymret for framtida i Europa enn jeg er i dag. Samtidig bygges forsvaret ned. Trenger jeg å si noe mer?

Ståle Ulriksen, forsker ved NUPI og lærer på Sjøkrigsskolen, har vært sterkt kritisk til nedleggelsen av Sjøheimevernet. Han påpeker at avviklingen også vil gi langt dårligere beredskap ved naturkatastrofer og eventuelle terroranslag.

– Sjøheimevernet ble lagt ned uten at det var på plass noen som helst erstatning. Vi får nå langt færre ører og øyne langs hele kysten, og ingen til å sikre viktige objekter som Mongstad ved varsler om mulige terroranslag. Man kan spørre seg om politikerne har forstått hva de har lagt ned. De sparer lite penger og taper mye kapasitet.

Les også: Dette får de færreste se: Bygger så stort under bakken at du kunne puttet Slottet inn der

Mer fra Dagsavisen