Innenriks

Sjokkert over Senterpartiets blodige ulvevideo

– Spekulativ stemmesanking, sier Nina Jensen i WWF. – Nøktern folkeopplysning, svarer Ola Borten Moe (Sp).

Etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) annullerte rovviltnemndenes vedtak om å felle 32 ulv i og utenfor ulvesonen i Hedmark, har det kokt i Distrikts-Norge. Tidligere i dag fikk Helgsen refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken, og Senterpartiet gjorde det klart at de vurderer mistillit mot statsråden.

Kort tid etter publiserte Senterpartiet en video på sin Facebook-side der de oppsummerer det de mener er konsekvensene av Helgesens ulvetiltak.

Se video øverst i saken!

Videoen begynner med bilder av skuespiller Kevin Costner som holder rundt en ulv fra filmen «Dances with wolves» og teksten «Tror du på eventyr?», akkompagnert av Edvard Griegs kjente toner fra det klassiske stykket «Morgenstund». Deretter følger bilder av opprevne hundelik og ulver med blodige tenner og teksten «Men vi vet at virkeligheten er annerledes», mens temasangen fra filmen «Haisommer» spiller i bakgrunnen. Videoen avsluttes med at «jakta i 2017 er ødelagt», hvilket betyr at «ulvebestanden øker dramatisk».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sjokkert og provosert

Generalsekretær Nina Jensen i WWF reagerer kraftig på innholdet, som hun kaller spekulativ stemmesanking.

– Jeg blir sjokkert og provosert over hvordan Sp her velger å profitere på den vonde konflikten vi faktisk står oppe i, og gjør alt de kan for å bygge konflikt framfor å dempe den. Jeg har ikke sett ett konstruktivt forslag til løsning fra Sp, og for et parti som hevder at de er for folket, synes jeg det er ganske forunderlig at den eneste løsningen de ser er å drepe, sier Jensen.

Hun mener Sps fremstilling av ulven som stor og stygg ikke stemmer med virkeligheten.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Her spiller de på alle virkemidler i boka for å få folk til å bli redde, med haisommer-musikk og blodige hunder, samtidig som de ikke forholder seg til reelle fakta. Her er det ikke lenger snakk om alternative fakta, men å tegne opp et helt eget verdensbilde, sier Jensen.

Leder Siri Martinsen i NOAH forteller at hun opplever videoen som et angrep på organisasjonen. Hun viser til at det er klippet inn bilder fra demonstrasjonen NOAH arrangerte foran Stortinget mandag denne uken, hvor maskerte dyrevernere aksjonerte mot felling av ulv, sammen med teksten «Tror du på eventyr?»

– NOAH mener at ulven skal respekteres som vilt dyr, og har selvsagt aldri uttrykt ønske om å gjøre ville dyr til «kjæledyr». Her lyver Sp om en meningsmotstander i samfunnsdebatten, og det er langt under verdigheten til et politisk parti å spre direkte feilinformasjon slik de gjør. De fortsetter i samme gate med grov feilframstilling av ulvens adferd, hvor det virker som om deres hovedbytte er hunder. Man kan ha ulike syn på en sak, men når det framføres på denne måten, kvalifiserer det til å bli kalt grov skremsespropaganda og løgnaktighet, sier Martinsen.

Les også: Helgesen åpner nå for å forlenge ulvejakta

Sp: – Viser virkeligheten

Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet kaller på sin side videoen for «nøktern folkeopplysning».

– Jeg synes ikke den er så veldig dramatisk. Den kunne vært enda mer dramatisk. Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og opprevede sider. Det ville blitt opplevd som betydelig mer dramatisk, og det ville vært akkurat like sant. Bildene viser virkeligheten, sier Moe.

– Hvilket budskap er det dere forsøker å få fram i videoen?

– For folk som bor i områder med mye ulv og mye rovdyr ødelegger det næringsgrunnlaget og forringer livskvaliteten og skaper utrygghet. Det disse menneskene møter fra storsamfunnet, er mangel på forståelse og en arroganse som handler om at folk langt unna dytter belastningen over på noen få, og nekter å ta regningen etterpå. I stedet blir man møtt med påstander om at ulv ikke er farlig, som jo er det regjeringen sier, sier Borten Moe.

Les også: Nå blir det mer ulv

Mener WWF bidrar til konflikten

Han mener Nina Jensen selv bidrar til å skape konflikt rundt ulvespørsmålet.

– Nina Jensen og WWF lever av denne konflikten og søker aktivt å skape konflikt. I dette tilfellet kunne Nina Jensen forsvart at bestandsmålene for ulv som Stortinget har satt er gjeldende politikk, men det gjør hun ikke. Hun ønsker et mye høyere bestandsmål. Det er taktikken til WWF, de skaper konflikt langs disse linjene og er selvsagt ikke interessert i å skape ro eller en løsning, sier Borten Moe.

Jensen hevder på sin side at det brede folkeflertallet er for ulv.

– Det var flere som stilte i demonstrasjonen for ulv enn mot, og vi har samlet inn godt over 72.000 underskifter der folk tydelig uttrykker støtte til ulven. I tillegg er det slik at de fire ulvefamiliene det er snakk om, tok sju sau i løpet av hele 2016. Så når Sp prøver å fremstille dem som blodtørstige vesener som river i stykker alt i sin vei, er det også feil, sier Jensen.

Les også: Derfor vil ikke Helgesen snu i ulvestriden

– Sovet i timen

Hun er skuffet over utfallet av stortingsdebatten i dag, hvor de fire partiene bak fjorårets ulveforlik (H, Frp, Ap og KrF) ba Helgesen vurdere Naturmangfoldsloven på nytt med frist 10. mars.

– Det er synd å se så mange stortingspolitikere angripe en statsråd som har fulgt norsk lov, og det virker som om ganske mange har sovet i timen når de ikke har fått med seg at rovviltvedtaket i klartekst sier at vi kan komme i en situasjon der bestandsmålet er overoppfylt, og likevel ikke kan skyte flere ulv. Det er den situasjonen vi har havnet i nå, sier Jensen.

Jensen bør overlate til Stortinget selv å tolke sine vedtak, svarer Borten Moe.

– Det virker ikke som om det er noen bred forståelse på Stortinget som bygger opp under hennes påstand. Jeg vil snarere si tvert i mot. Så vidt jeg kan bedømme, er det tre partier på eller under sperregrensa som deler hennes oppfatning.

Nyeste fra Dagsavisen.no: