Innenriks

Høie advarer eget parti mot heroin

Helseminister Bent Høie (H) mener Høyres ønske om å prøve heroin som medisin er en dårlig idé.

Helseminister Bent Høie (H).

– Det foregår forsøk med dette i flere land. Jeg mener det ikke er riktig ressursbruk for Norge å begynne med den type forsøk nå. Vi kan heller avvente forsøkene fra andre land, sier nestleder i Høyre og helseminister Bent Høie til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).

Tidligere i januar leverte Høyres programkomité ledet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forslag til stortingsvalgprogram.

Les også: Snur om heroin

Rusomsorg og LAR

Blant en rekke forslag om å styrke rusomsorgen i Norge, er det to forslag som har fått dissenser i komiteen, og som det legges opp til stor debatt rundt på landsmøtet til våren:
Vurdere om fastleger kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxone utenfor Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Begynne forsøk med heroinassistert behandling, altså å la tunge narkomane få heroin på resept.

Høie mener begge forslagene er svake. Særlig forslaget om heroinassistert behandling har han også tidligere vært klar:

– Jeg mener dette er mer et faglig og medisinsk spørsmål enn et politisk spørsmål som kan avklares i et program. Skulle vi satt i gang med dette nå, ville det krevd store ressurser. Det er ikke der hovedutfordringen for Norge ligger. Den ligger heller i å fortsette arbeidet med ettervern og tidlig innsats, sier nestlederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarer partiet

Forslaget om å la fastleger gi behandling med Subutex utenfor LAR kaller Høie «utdatert».

– Realiteten er at fastleger allerede i dag kan starte opp legemiddelassistert rehabilitering innenfor dagens regelverk. Dette var en stor diskusjon for noen år siden, og jeg oppfatter at dette har løst seg. Hvis programkomiteen ser for seg at fastlegene skal overta ansvaret for LAR, er det noe jeg vil advare mot. Det er heller ikke noe fastlegene ønsker. Utfordringen med LAR i dag er ikke mangel på legemidler, men mangelen på rehabilitering, sier Høie.

Samtidig ser han med glede på at programkomiteen har tatt inn hans forslag om å la helsevesenet stå for reaksjoner mot bruk og besittelse av narkotika framfor justissektoren, slik at narkomane kan få medisinsk hjelp framfor straff. (ANB)

Les også: Høie sier nei til søknad om heroinassistert behandling

Les også: – Heroin er ingen løsning