Farmasøyt og nyvalgt leder i Oslo SV, Benjamin E. Larsen, mener narkomane bør kunne få heroin på resept. Til høsten kan Oslo søke om å bli første kommune med en slik løsning. FOTO: ARNE OVE BERGO

Snur om heroin

SV følger etter Arbeiderpartiet, og vil gjøre Oslo til den første kommunen som gir heroin til tunge narkomane.

– Vi mener det vil bidra til å holde flere rusmiddelavhengige i behandling, og at det i seg selv redder liv. Det finnes også gode erfaringer som viser at overdoseandelen går ned når man innfører sånne programmer, sier nyvalgt leder av Oslo SV, Benjamin E. Larsen til Dagsavisen.

I forrige uke snudde Sosialistisk Venstreparti i spørsmålet om heroin som medisin i helsevesenet. Nå vil partiet sende en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om å få bli den første forsøkskommunen som gjør forsøk med heroin som medisin til tunge narkomane.

Larsen jobber selv som farmasøyt på apotek, og har tro på programmet.

– Vil det gjøre at misbrukere bruker mindre rus, og at flere blir rusfrie?

– I Sveits har det gjort flere rusfrie. Det kommer an på hva slags form det får, men utgangspunktet vårt er at det først og fremst handler om å gi en helsegevinst, så får vi ta rusfrihet i andre runde, sier han.

Heroin som medisin er allerede forsøkt i flere land tidligere, blant annet i Danmark. Der er det svært strenge kriterier for hvem som kvalifiserer til tilbudet, og den danske Sundhedsstyrelsen som tilsvarer det norske helsedirektoratet, omtaler ordningen som en suksess.

Flertall kan bli realitet

Rett før jul snudde Arbeiderpartiet i spørsmålet om heroin i helsevesenet, etter sterkt trykk fra ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl og mangeårig Ap-politiker og rusforkjemper Thorvald Stoltenberg. Også Miljøpartiet de grønne er åpne for å sende en søknad om en forsøksordning.

– Vi støtter dette. Det konkrete vedtaket er at vi ønsker et forsøksprosjekt som inkluderer heroinassistert behandling for de tyngste rusavhengige, sier listetopp for De Grønne i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Det betyr at ved et maktskifte i Oslo til høsten kan en søknad bli en realitet.

Samtidig kan forslaget bli skutt ned allerede før det er blitt en realitet. I fjor sendte Bergen kommune en tilsvarende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet, men fikk nei. Og det neiet vil også gjelde en eventuell søknad fra Oslo, opplyser departementet.

Høie vil si nei

Helse og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til Dagsavisen at det ikke vil bli aktuelt å la Oslo bli forsøkskommune for heroinassistert behandling.

«Helse- og omsorgsministeren har i svar til Stortinget på spørsmål til skriftlig besvarelse 20. januar 2014 vært tydelig på at han ikke vil åpne for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, og at det ikke er ønskelig å innføre heroinassistert behandling som en prøveordning. All den tid det fremdeles er mulig å tilpasse eksisterende og nye tiltak overfor de mest hjelpetrengende rusavhengige, mener regjeringen det ikke er grunnlag for å innføre heroinassistert behandling», skriver de.