Mina Gerhardsen, leder i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, mener heroinassistert behandling er en dårlig idé. I midten av april avgjør Arbeiderpartiet om de skal være for eller imot. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

– Heroin er ingen løsning

Heroinassistert behandling er ingen rask og god løsning, mener Actis-leder Mina Gerhardsen. Hun advarer mot å innføre heroin i helsevesenet.

– Det framstår som om dersom du er opptatt av god rusbehandling, er du for heroinassistert behandling (HAB). Vi ønsker mer nyanse i debatten, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, som er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet.

De siste månedene har debatten rast om å innføre forsøksordninger der tunge narkomane kan få tilbud om heroin gjennom legemiddelassistert behandling (LAR). Til tross for massiv motstand de siste årene, snuser nå flere partier på muligheten for å la tunge narkomane få heroin på resept. Før jul snudde Oslo Arbeiderparti, og under partiets landsmøte i midten av april skal partiet ta stilling til om de vil følge etter hovedstaden.

Det advarer Gerhardsen mot. Actis har nå laget et notat der de går gjennom forskning og argumenter i debatten, og lander på et tydelig nei til HAB.

– Det er viktig for oss å få fram at det store ropet der ute ikke er etter HAB, men etter bedre oppfølging og ettervern. Det er der det brister. Hvis vi får bedre oppfølging i LAR, individuell tilpassing og vurdering av nye medikamenter vil vi klare å hjelpe mange flere enn vi har klart å hjelpe til nå, sier hun.

 

Les også: Seiret om heroin

Les også: Vil gi heroin til Oslos narkomane

 

Dansk suksess

Fra før har en rekke land, blant andre Danmark, innført ordninger med heroin i helsevesenet. Tidligere i år lanserte tankesmien Civita et notat der de viser til forskning, som indikerer at utenlandske forsøk har vært positive. Den samme forskningen mener Gerhardsen gir et langt mer nyansert bilde en det er blitt gitt inntrykk av.

– Vår vurdering, på vegne av våre 24 medlemsorganisasjoner, er at det rusfeltet trenger er mer av det vi vet hjelper. Bedre oppfølging i LAR, bedre ettervern, bolig og jobb. Er ikke det på plass skal det mye til å lykkes, sier hun.

 

Les også: Dansk heroinsuksess

Les også: Snur om heroin

 

Henger ikke på greip

I notatet er en lang rekke eksperter innen rusfeltet intervjuet, blant andre leder for Føniks Ruspolitisk Tenketank og tidligere redaktør for Erlik Oslo, Anlov Mathiesen. Han mener det ikke henger på greip at noen er mot at man forsøker heroin i LAR for de tyngste misbrukerne som ikke får hjelp av andre medikamenter i LAR.

– Mitt utgangspunkt er at når man skal hjelpe folk må ingenting være uprøvd. Det bryter med normal helselogikk at man ikke benytter det i rusfeltet, sier Mathiesen.

– Vet vi at det virker?

– Det er ingen tvil om at særlig rapporter fra Sveits viser at det i det minste hjelper for noen. Det er masse retorikk rundt dette fra forskere som både er for og imot. Det er mange måter å tolke forskning på, men ingen kan på saklig grunnlag si at de er sikre på at dette ikke virker, sier han.

Mathiesen mener at argumentene om at andre ting er viktigere er sirkelargumentasjon, selv om han er delvis enig i at andre ting er viktigere.

– Men det betyr ikke at det er umulig å hjelpe på flere måter.

Les også: Søker rusallianse med Ap

Les også: – Ingenting å hente hos Ap