FOTO: SARA JOHANNSESSEN/NTB SCANPIX

Høie sier nei til søknad om heroinassistert behandling

Oslo kommune får ikke lov til å starte et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne, slik de har søkt om.

 

Bystyret i hovedstaden vedtok i mars å søke om å få starte et prøveprosjekt med heroin til de tyngste misbrukerne, men har nå fått blankt nei.

Det kommer fram i et brev til Oslo kommune Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på vegne av helseminister Bent Høie (H).

Det « ... synes som effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ tilbud til substitusjonsbehandling ...» Departementet vurderer derfor at det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen mer treffsikre tilbud», heter det blant annet i brevet fra departementet.

Les også: De narkomanes lege

Arbeiderpartiets landsmøte åpnet i fjor for forsøk med heroinassistert behandling. SV og Venstre går inn for det samme, men regjeringen har til nå sagt nei til alle slike forsøk.

Fra 2009 til 2013 var det nedgang i antallet narkotikarelaterte dødsfall i Norge, mens det altså var en 16 prosents økning fra 2013 til 2014, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet. Av de 266 narkotikautløste dødsfallene i 2014, var 218 forårsaket av overdoser. Flest døde av heroin (34 prosent). (NTB)

Les også: – Helseminister Bent Høie lever milevis fra folk på gata