Innenriks

Svinger mot billigere E18

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner for et mindre kostbart E18-prosjekt.

1 av 2

Reforhandlingen av Oslopakke 3 fortsetter på overtid.

I går var forhandlerne på møtet hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), og ga statsråden en orientering. Det ble «ikke gitt noe diktat» understreket statsråden.

– Alle aktører har sagt at vi skal få en løsning som er så god og så billig som mulig. Det betyr så lenge vi løser opp køene og får effektiv transport, er jeg åpen for at Statens vegvesen kan finne andre løsninger for E18 enn det vi har i dag, sa Solvik-Olsen under en presseoppsummering i departementets resepsjon etter møtet.

Les også: Seige E18-forhandlinger

– Har est ut

Det gir Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) et lysegrønt håp. Hun oppfatter at Solvik-Olsen åpner for en nedskalering av E18-prosjektet.

– Ja. Det var det han sa. Han åpner for at Vegvesenet kan finne andre billigere løsninger, og en nedskalering av et prosjekt som har est ut, sier Nguyen Berg til Dagsavisen på vei ut av departementet.

En forbipasserende stopper henne på gata, og roper: Stå på! Du er populær.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil kutte kø

Byrådens tolkning gir Solvik-Olsen behov for å presisere utsagnet sitt.

– Det er ikke snakk om å nedskalere E18 fra dagens standard, men vi er åpne for å diskutere bedre løsninger som er billigere enn de som ligger der nå. Men når målet er å bli kvitt køer, så skal vi ikke ende opp med en E18 som har de samme køene i dag, sier Solvik-Olsen til Dagsavisen.

Han understreker at E18-prosjektet handler om kollektivsatsing, sykkel og lokalt bilmiljø, i tillegg til vei.

– Selv uten vekst i personbiltrafikk så kan vi regne med vekst i busstrafikk, yrkestransport og godstransport. Med eksisterende køer så må man gjøre grep for å få køene bort selv om all ytterligere persontransport-vekst skjer kollektivt, sier Solvik-Olsen til Dagsavisen.

Les også: – Slik bør E18 bli

Krevende

Forhandlingene så langt har vært seige, og etter det Dagsavisen forstår var det heller ikke særlig bevegelse mellom forhandlingspartene da de satte seg ned senere på dagen i går.

Akershus står hardt på kravet om ny E18 vestover, mens det rødgrønne flertallet i Oslo sier nei til prosjektet, slik det foreligger i dag. Byrådserklæringen er klar på at de er imot en økning av den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo. Både MDG og SV, som sitter i byrådet i Oslo, gikk til valg på at dagens E18-planer skulle skrinlegges.

Les også: – Bygg bare bussvei på E18

Nye møter neste uke

Før pinsen la de rødgrønne fra Oslo fram et kompromissforslag hvor de blant annet foreslo å bygge ut tunnelen ved Slependen-Sandvika, men ikke prosjektene videre inn mot Oslo. Ifølge NRK innebærer det en skrinlegging av etappe 1, altså strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Men dette forslaget falt ikke i god jord hos Akershus Høyre.

– Det framstår litt som en gordisk knute dette her?

– Det er ingen tvil om at når partier har gått til valg på at det ikke skal bygges en meter mer vei er det et krevende utgangspunkt. Det kommer til å bli bygget ganske mange flere meter vei, sier samferdselsministeren.

Han understreket i går nok en gang at det ikke er aktuelt å forhandle nye E18 ut av Oslopakke 3.

– Hvis vi ikke blir enige så er det dagens Oslopakke 3 som gjelder, sa han til pressen etter han hadde blitt orientert.

Forhandlingspartene møtes igjen søndag, og det er også planlagt møte i neste uke.

Les også: Innspurt i E18-slaget: Hvor mye skal bilistene betale i bompenger?