Det vil kreve politisk håndverk av fineste art om ikke forhandlingene om nye E18 skal ende med et prestisjenederlag for en av partene.

Seige E18-forhandlinger

Slaget om E18 fortsetter. Forhandlingene som skulle komme i mål i dag, fortsetter neste uke med et Oslo-kompromiss på bordet.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Forhandlingene mellom Oslo og Akershus om Oslopakke 3 har hittil vært svært steile. De skulle opprinnelig være ferdig i dag, men nå skal partene møtes på ny torsdag. Det er også berammet nye møter neste uke, sier flere kilder til Dagsavisen.

LES OGSÅ:Innspurt i E18-slaget i Oslo

Etter det Dagsavisen får opplyst, har byrådet anført av Oslo Arbeiderparti, lagt fram et kompromissforslag. De ønsker å skrinlegge to av de tre planlagte tunnelene på strekningen:

Byrådet foreslår å bygge ut tunnelen ved Slependen-Sandvika, men ikke prosjektene videre inn mot Oslo.

NRK skriver at det betyr en skrinlegging av etappe 1, altså strekningen Lysaker–Ramstadsletta.

– For tunnel

SV og MDG stiller seg bak forslaget. De mener det er i tråd med byrådserklæringen hvor det heter at byrådet vil gå imot en økning av den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo, men vil diskutere «tiltak for å redusere trafikkbelastning, støy og forurensning på dagens E18, herunder løsninger for byutvikling i Sandvika».

LES OGSÅ: Frykter ny E18

– Det innebærer at dagens planer for nye E18 enten må nedskaleres eller droppes. Men vi har også sagt at vi er villig til å finne andre gode løsninger for Sandvika og Asker. Det betyr at vi kan være med på tunnel og lokk over E18, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, som er gruppeleder for SV i Oslo bystyret, men ikke sitter i forhandlingene.

Taktikk

Kompromisset blir ikke godt mottatt hos Høyre i Akershus.

– Dette er en dårlig idé. Vi mener hele veien må løses. Dette er en halveisløsning som ikke noen er tjent med, sier Anette Solli (H), som er fylkesordfører i Akershus.

En kilde antyder at om Akershus ikke godtar kompromisset, men heller velger å bryte forhandlingene, kan Oslo-partiene legge skylda på Akershus, som ikke var villig til å komme dem i møte. Men foreløpig er det et stort ønske om å komme til enighet.

LES OGSÅ: E18 uten støtte

– Jeg vil ikke kommentere forhandlingene, men jeg er optimist. Jeg opplever at vi er nokså nære å få til en avtale, sier leder av Akershus Venstre, Solveig Schytz.

Rushtidsavgift

Etter det Dagsavisen forstår, skal det ha vært bred enighet mellom partene om å innføre rushtidsavgift og miljøavgift for biler som slipper ut spesielt mye. Men nivå på bompengene er et sentralt diskusjonstema.

En skisse tar til orde for å øke prisen for bilister fra Akershus til Oslo fra dagens 48 kroner til 120 for dieselbil i rushtiden, skriver NTB.

LES OGSÅ: – Slik bør E18 bli

Fylkesstyret og bystyret skal fatte sine vedtak før sommeren.