Innenriks

Støtter lege Sverre Eika

– Å erstatte heroin og metadon med benzodiazepiner, er en veldig interessant tilnærming for å få rusavhengige av opiater.

Det sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), fast møtende på Stortinget for statsråd Bent Høie og medlem av helse- og sosialkomiteen. Stensland er i tillegg utdannet farmasøyt.

– Jeg har drevet apotek i flere år. Der har jeg tatt imot mange resepter fra fastleger som har skrevet ut benzopreparater som Rivotril til rusavhengige. Hvis det kan gjøre det lettere for dem å fungere normalt, kan vi ikke avvise dette, sier Stensland.

Les også: De narkomanes lege

Ingen liberaler

Han synes dette er en mye mer interessant problemstilling enn å diskutere legalisering av heroin.

– Jeg er slett ikke noen liberaler på rusfeltet, understreker han.

I Dagsavisen 14. april sa lege Sverre Eika at han vil bruke «hele felleskatalogen» i behandlingen av rusavhengige for å lindre alt som er vondt og smertefullt – også benzodiazepiner – angstdempende og smertestillende medisiner som Sobril, valium og Rivotril – og opiater som Dolcontin. Eika mener at disse legemidlene, individuelt tilpasset og riktig dosert kan erstatte illegal narkotika – og vil føre til en dramatisk nedgang i antall overdoser. Norge topper Europa-statistikken med 250 dødsfall i året.

Men i Helsedirektoratets retningslinjer for Legemiddelassistert behandling til rusavhengige (LAR) står det uttalt at «benzodiazepiner ikke bør forskrives til pasienter i LAR, men at det bør arbeides aktivt terapeutisk for å optimalisere den enkelte pasients rusmestring.»

Ifølge lege Sverre Eika på 24sju fører denne regelen til at vel 3000 injiserende rusavhengige, faller utenfor LAR-systemet.

– Problemet i rusomsorgen er at vi i for stor grad behandler rusavhengige som en gruppe, og ikke som enkeltindivider. Å bruke benzopreparater er langt å foretrekke framfor å bruke heroin som substitusjon. Vi må ta inn over oss at en stor andel av LAR-pasientene allerede bruker benzodiazepiner, sier Sveinung Stensland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Velge og vrake

Som kreftlege og medisinsk ansvarlig for en lindringsenhet for syke og døende på et av Norges største sykehjem, kunne Sverre Eika velge og vrake i medisiner. Da han begynte som lege på 24sju for seks år siden oppdaget han at disse medisiner ikke er tilgjengelige for rusavhengige med elendig fysisk og psykisk helse.

Les også: - Hva er dokumentasjonen på at han får det til