Jeg stiller meg tvilende til at det er mulig å stabilisere en pasient på en fast dose benzodiazepiner. Pasienten vil alltid utvikle toleranse og ønske mer, sier medisinsk-faglig rådgiver Peter Krajci ved Rusakuttmottaket i Oslo og Follo. FOTO: ARNE OVE BERGO

Frykter sidemisbruk

Medisinsk-faglig rådgiver Peter Krajci ved Rusakutten er skeptisk til behandling av tunge rusavhengige med avhengighetsdannende legemidler på blå resept.

 

– Vi får inn noen av disse pasientene til avrusing. De oppgir at de har en vedvarende bruk av andre rusmidler oppå medisinene de får foreskrevet, sier Krajci.

– Faren for å dø av overdose, hjertesvikt og pustestans er større når heroin og metadon kombineres med benzopreparater eller alkohol, sier han.

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning ved Oslo universitetssykehus, avdeling Aker, koordinerer alle innleggelser til avgiftning av rusavhengige i Oslo.

Les også: De narkomanes lege

250 dødsfall i året

I Dagsavisen torsdag sa lege Sverre Eika ved 24sju – helse– og velferdstilbudet Kirkens Bymisjon driver i Oslo – at leger må få bruke hele felleskatalogen i for å få redusert antall overdoser. Med 250 dødsfall i året ligger Norge som nummer to på overdosestatistikken i Europa.

Eika mener at den norske ruspolitikken preges av en enten-eller-diskusjon om ja eller nei til metadon, subutex, subuxone – og nå også heroin – ikke om alle alternativene som finnes imellom.

– Det fører til at de aller dårligste ikke får behandling, men forblir på gata, har elendige liv og dør 20 år for tidlig. Vi må bruke de legale stoffene som finnes imellom, tabletter som Sobril, valium og rivotril, og opiater som Dolcontin, sier Eika, og viser til at Sveits med denne praksisen har fått ned antall overdoser fra 400 i året til 30.

Han anslår at vel 3.000, halvparten som injiserer heroin, faller utenfor LAR-systemet hvis de er avhengige av angstdempende og smertestillende midler, kalt benzodiazepiner. (LAR står for Legemiddelassistert Rehabilitering for Opiatavhengige.)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Direkte feil

– Dette er direkte faktafeil, sier overlege Peter Krajci, som også har vært fagansvarlig i LAR-øst.

– En andel av LAR-pasientene står fast på benzo. Det er riktig at det er vanskeligere å behandle en benzoavhengig, enn en opiatavhengig. Jeg stiller meg tvilende til at det er mulig å stabilisere en rusavhengig pasient på en fast dose benzo. Dette ledsages av toleranseutvikling og ønske om mer. Det er viktig at de ikke bare får benzo, men psykososial oppfølging og etter hvert greier å mestre et rusfritt liv, sier Krajci.

Han mener at 24sju, sammen med andre tiltak i førstelinjetjenesten, gjør mye godt arbeid blant rusavhengige det er vanskelig å nå og behandle, men stiller spørsmål ved de gode resultatene lege Sverre Eika ved 24sju oppgir at han får.

– Hva er dokumentasjonen på at han får det til? Rusakutten er mottakere av pasienter fra 24sju. Flere oppgir at de tar mye større mengder benzo-preparater enn de har fått foreskrevet av lege, sier Peter Krajci.