Innenriks

Nav får slakt

Landsomfattende tilsyn med arbeids- og velferdsforvaltningen siden 2010 tegner et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester, ifølge Statens helsetilsyn.

  • De vet ikke hva brukerne trenger, og de klarer ikke fange opp hjelpebehov.
  • Barn og unges spesielle behov blir ikke fanget opp, og kommunen sørger ikke for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap.
  • Ledelsen i kommunene følger ikke med på kvaliteten i tjenestetilbudet.

Det er blant konklusjonene som Statens helsetilsyn kan legge fram, etter at det siden 2010 har vært ført 100 årlige tilsyn med sosiale tjenester i Nav rundt om i landet. Dagsavisen har fått tilgang til Helsetilsynets rapport, som viser at det gjennom seks år med tilsyn av Nav-kontorer er avdekket lovbrudd i 169 av 209 kommuner og bydeler. Dette tilsvarer 80 prosent.

Les også: Nav tilbyr ny start

Urolig for brukerne

– Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom over fem år, og det er spesielt ille fordi det går utover svake grupper i randsonen av samfunnet, sier Jan Fredrik Andresen, direktør for Statens helsetilsyn.

Tilsynene som ligger til grunn for de knusende konklusjonene viser stor variasjon i hvordan samarbeidet om Navs tjenester fungerer. Det varierer mellom kommuner som jobber aktivt med å utvikle og forbedre tjenestene, og kommuner som mer eller mindre har overlatt ansvaret til staten, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Mange Nav-kontorer gir ikke forsvarlige sosiale tjenester til brukerne, og Statens helsetilsyn skriver at de ser alvorlig på at kommunene ikke sikrer at Nav-kontorene innhenter tilstrekkelig informasjon og gjør forsvarlige vurderinger av behovene til en sårbar gruppe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Styringsmodellen

Gjennom de siste årene er det ulike deler av Navs virksomhet som har vært under lupen (se faktaboks).

– På alle områdene finner vi det samme: Manglende styring og kunnskap hos medarbeiderne. Dette handler ikke om at den enkelte medarbeider ikke gjør en god nok jobb, men det er en gjennomgående svikt i hele systemet, sier Andresen.

Helsetilsynet mener funnene i stor grad henger sammen. For at brukerne skal få best mulig tilpassede tjenester, må de ansatte på Nav-kontoret vite hva som trengs, og de må ha nok kunnskap om aktuelle tjenester.

Andresen mener selve organiseringen av Nav, med både en statlig og en kommunal del, er utfordrende.

– Fordi modellen har statlige og kommunale styringslinjer er det krevende å utvikle kontorene. Mange har påpekt at denne styringsmodellen er utfordrende, og sånn sett er nok denne undersøkelsen en erkjennelse av det, sier han.

Les også: Vil gi integreringsjobben til Nav

Nyeste fra Dagsavisen.no: