YS-leder Jorunn Berland og administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen har formulert fire konkrete krav de vil presentere for Sylvi Listhaug i dag for å sikre vellykket integrering av flyktninger i Norge. FOTO: ARNE OVE BERGO

Vil gi integreringsjobben til Nav

Nav bør få ansvar og ressurser til å få flyktninger og asylsøkere i jobb raskt, krever YS og Virke. I dag møter de integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Vi vet at nøkkelen til suksess for integrering er å få flyktningene så raskt som mulig ut av mottaket og over i jobb, sier YS-leder Jorunn Berland og administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

I fjor tok Norge imot over 30.000 flyktninger og asylsøkere, og UDI har rustet seg for så mange som 60.000 i år.

Nå starter den enorme integreringsjobben som nybakt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har foran seg. For samtidig som Norge tar imot titusenvis av flyktninger, er arbeidsledigheten på vei mot det høyeste nivået siden vi begynte å måle reell ledighet i 1972.

I dag tar Listhaug imot toppene i arbeidslivet på sitt kontor for å få innspill til hvordan man kan få flyktningene i jobb så raskt som mulig.

LES OGSÅ: Vurderer å avvise Listhaug-forslag

Felles krav til Listhaug

Virke og YS har gått sammen om fire konkrete krav til regjeringen for å få flyktninger raskt i arbeid:

  • Etablere et system for kompetansekartlegging i asylmottakene.
  • Nav må få hovedansvaret for integrering så fort flyktningene er ute av mottak.
  • Pengene må følge asylsøkeren.
  • Kraftig økning av tilskudd til språkopplæring på arbeidsplassen.

– I snitt i fjor sommer hadde flyktninger sittet halvannet år i mottak. Det er lang tid å bli sittende uten å gjøre noe. Den tida mener vi må brukes til kartlegging, slik at vi kan sette inn de rette tiltakene, sier Jorunn Berland i YS.

Krav nummer to handler om at på samme måte som UDI har ansvaret for en flyktning som sitter i mottak, bør Nav ha ansvaret etter vedkommende har flyttet ut av mottaket.

– Da må regjeringen sikre at pengeflyten går til Nav, sånn at de er i stand til å ta den merbelastningen dette er. Det er helt essensielt for å lykkes, sier Hammer Madsen i Virke.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Utålmodige av natur

– Vi tror at den beste måten å lære norsk raskt er på arbeidsplassen. Da har vi også et krav om at det må følge med penger slik at bedriftene kan gjøre den språkopplæringen, sier Madsen.

Når Virke og YS er så konkrete i kravene sine, forventer de en rask og konsis tilbakemelding fra Listhaug etter de presenterer kravene i dag.

– Vi er litt utålmodige av natur. Integreringsmeldingen kommer i løpet av våren, men mye av dette er så konkret at man behøver ikke vente så lenge før man iverksetter det, sier Berland.

– Vi vet at dette virker. Selv om det er første gang vi ser den mengden som kommer er dette er noe vi har gjort mange ganger før. Det vi ønsker å vise er at trepartssamarbeidet fungerer, og vi klarer å trekke med oss mange virksomheter som vil være med på denne dugnaden, sier Hammer Madsen.

LES OGSÅ: I Europatoppen på integrering