Innenriks

Regjeringen «sier opp» 600 lærere

Mindre spesialundervisning og bedre elevresultater kan synes å være effekten av et prøveprosjekt med 600 flere lærere på ungdomstrinnet. Nå sier regjeringen stopp.

Høsten 2012 ble det vedtatt å bevilge 1,5 milliarder kroner over en fireårsperiode til 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen. Kriteriet for å få nyte godt av ordningen var todelt: Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen måtte være på over 20 elever per lærer, samtidig som elevenes resultater på eksamen og standpunktkarakterer (grunnskolepoeng) måtte ligge under det nasjonale snittet.

Tildelingen førte til at 165 ungdomsskoler, fordelt på alle landets fylker, fikk fra en til fem nye lærere avhengig av skolestørrelse.

I et notat fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet datert 2. juni 2015, legges det fram tall som kan tyde på at tiltaket har hatt positiv effekt:

  • På skoler med økt lærertetthet har elevenes karakternivå økt med et halvt til ett grunnskolepoeng. Noe som tilsvarer omlag en karakter bedre i ett av 11 fag. Elevresultatene har også økt ved skoler uten forsterkede lærerressurser, men i mindre grad.
  • Av skolene som var med i satsingen med økt lærertetthet, gikk gruppestørrelsen for elevene ned ved nesten samtlige skoler. Det samme gjorde bruken av spesialundervisning. Selv om omfanget av spesialundervisningen gikk ned også ved skoler utenfor ordningen, var nedgangen her noe mindre.

Sjekk om dine barn rammes: Her er hele listen over skoler som mister lærere

Droppet følgeforskning

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), er blant dem som nå har fått brev fra Utdanningsdirektoratet om at ordningen opphører fra og med høsten 2017. For Oslos del betyr det at kommunen over natta mister den statlige finansieringen av i alt 58 lærerstillinger.

– Jeg er overrasket over at regjeringen stanser prosjektet uten at de har følgeevaluert effekten av prosjektet slik forutsetningen var, sier Tellevik Dahl.

I retningslinjene til oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet står det eksplisitt at «tiltaket skal følgeevalueres for å gi mer kunnskap om effekter av tiltaket sett opp mot målene.»

Slik reagerte de på Jordal skole da de fikk vite om satsingen i 2012: Elevjubel for flere lærere

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Useriøst

– Det er useriøst å stoppe dette prosjektet uten at kunnskapsministeren faktisk kan svare offentligheten skikkelig på hvordan det gikk. Ingen minister kan bruke 1,5 milliarder kroner uten å si hva det fører til, understreker Tellevik Dahl.

At et internt notat fra direktoratet mer enn antyder at flere lærere virker når de brukes målrettet, kommenterer hun slik:

– Jeg mistenker at det har hatt positiv effekt, men at kunnskapsministeren ikke er så interessert i disse resultatene fordi de ikke passer inn i egen politikk, sier Tellevik Dahl.

Selv om det hele tida har vært på det rene at lærerløftet var et fireårig forsøk, mener Tellevik Dahl det har vært en klar forventning om at ordningen ville bli videreført i en eller annen form basert på eventuelle positive forskningsfunn.

LES OGSÅ: Lojalitetskrav for lærere skaper bekymring

Viktig løft

Jan Roar Svendsly er assisterende rektor på Frydenberg skole i Oslo. Hans skole er en av to skoler i hovedstaden som mister støtten til fem lærere hver.

– Dette er dramatisk for oss. Forsvinner lærerstillingene vil gruppestørrelsen øke med fem-seks elever per klasse. Dernest vil skolen miste lektorer med høy faglig og pedagogisk kompetanse som definitivt har betydd en vesentlig forskjell for mange av elevene våre, sier Svendsly til Dagsavisen.

Han forteller at lærerne som ble ansatt i 2013 er folk med hovedfag i viktige basisfag som norsk, matte og engelsk i tillegg til spesialisering i fagdidaktikk, som handler om hvordan undervisningen kan bli mest mulig effektiv.

– Lærerne har ikke bare vært en styrke i egen undervisning. De har gitt et betydelig løft for hele lærerkorpset, fastslår skoleleder Jan Roar Svendsly ved Frydenberg skole.

Nå håper skolebyråden i Oslo at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjør retrett:

– Jeg utfordrer statsråden til å forlenge forsøket og få på plass følgeforskningen slik at vi kan få kunnskap om effekten. I mellomtiden må jeg gjøre det jeg kan for at lærerressursene ikke skal forsvinne ut av Oslo-skolen, sier Tone Tellevik Dahl.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde ikke anledning til å kommentere saken i går.

LES OGSÅ: Kompetansekrav til alle lærere

Nyeste fra Dagsavisen.no: