Innenriks

– Påvirker ikke utslippene

Jukset til bilprodusentene har ikke påvirket de norske klimagassutslippene, ifølge regjeringen. Likevel tar flere til orde for en ny gjennomgang av bilavgiftene.

I fjor ble det sluppet ut 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium, ifølge SSB. Av dette sto veitrafikken for 10,2 millioner tonn. FOTO: ARNE OVE BERGO

Av Tor Sandberg, Sofie Prestegård og Marie Melgård

– Regnskapet over norske utslipp av klimagasser er basert på drivstoffsalget, ikke på testresultater for utslipp, og vil dermed ikke være påvirket av om testresultatene undervurderer det faktiske utslippet.

Det påpeker politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i Klima- og miljødepartementet i en epost til Dagsavisen.

– Et gap mellom rapportert og faktisk drivstoff-forbruk kan påvirke statistikken over CO2-utslipp per kilometer for nye biler, men det skal ikke ha påvirket regnskapet over norske utslipp av klimagasser, fortsetter Holte.

Dette betyr likevel ikke at regjeringen aksepterer bilprodusentenes oppførsel.

– For myndighetene er det viktig at testresultatene avspeiler best mulig de faktiske utslippene og drivstoff-forbruket, slik at de mest presise og effektive virkemidlene kan iverksettes for å redusere forurensningen, både lokalt og globalt, understreker Holte.

LES OGSÅ: Staten kan ha tapt milliarder på juks

Omfattende lureri

I flere artikler har Dagsavisen omtalt bilprodusentenes juks og manipulering av testresultater for utslipp av både NOx og CO2.

Det startet med avsløringen av at Volkswagen hadde montert programvare som viser for lave utslipp av NOx i sine dieselbiler.

Onsdag kunne så avisen The Guardian fortelle at også dieselbiler av blant annet merkene Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, Fiat og Volvo hadde langt høyere utslipp av NOx enn oppgitt av bilprodusentene.

Høye utslipp av NOx fører til mye lokal og helseskadelig luftforurensning. Det europeiske miljøbyrådet (EEA) har beregnet at det årlig er nær en halv million innbyggere i de 27 EU-landene som dør tidligere enn de ellers ville ha gjort på grunn av luftforurensning. Utslipp fra biltrafikken har skylden for mange av disse dødsfallene.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Ødelegger klimaet

Samtidig er biltrafikken med på å ødelegge klimaet på grunn av store utslipp av CO2. Torsdag omtalte Dagsavisen en rapport utarbeidet av den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment, som viser at bilprodusentene også svikter her.

Mens forskjellen mellom faktisk og oppgitt drivstoff-forbruk var 8 prosent i 2001, har den nå økt til 40 prosent. Utslippene av CO2 er følgelig mye høyere enn mange tror. Bilprodusentenes påstander om at de har klart å redusere CO2-utslippene ved hjelp av ny teknologi, holder i mange tilfeller heller ikke vann. Siden 2012 har de gjennomsnittlige utslippene fra nye biler tvert imot økt litt.

– Har departementet vært klar over og tatt hensyn til disse avvikene?

– At de reelle utslippene fra kjøretøy ikke alltid samsvarer med testresultatene er kjent, svarer Holte.

Han mener det nå «er viktig at arbeidet med typegodkjenningstestene prioriteres i EU, slik at både forbrukere og myndigheter vet hva kjøretøyene slipper ut i virkelig trafikk».

– Kan de varslede endringene av bilavgiftene bli påvirket av at bilprodusentene ikke er til å stole på?

– Vi vil at bilparken skal bli nyere, sikrere og mer miljøvennlig, slik vi la frem i revidert nasjonalbudsjett 2015, svarer Holte før han tilføyer:

– Statsbudsjettet fremlegges onsdag neste uke.

LES OGSÅ: Virkelighetsfjerne tester av bilutslipp

Ønsker endringer

Fagsjef Hallstein Havåg i Bellona er blant dem som da håper på endringer i avgiftssystemet. I Dagsavisen fredag tok han blant annet til orde for en høyere NOx-avgift.

Hans Olav Syversen, leder av Stortingets finanskomité for KrF, omtaler bilavgiftene som «en egen het potet».

– Vi må igjen se på den enigheten vi hadde i vår. Vi har jo stolt på at utslippsverdiene som er oppgitt har vært riktige. Om disse faller, har vi en utfordring, sier Syversen.

Terje Breivik mener Volkswagens juks må bli en del av budsjettforhandlingene.

– Vi må ha en debatt om hvorvidt vi skal vente med å innfase de ny prinsippene til vi er trygge på at typegodkjenningen holder mål. Denne saken har avdekket at dagens typegodkjenning lett lar seg manipulere. Vårt avgiftssystem hviller på typegodkjenning, derfor må vi forsikre oss om at typegodkjenningen og det reelle utslippet samsvarer, sier Breivik.

LES OGSÅ: Milliardtap for staten