Innenriks

Frykter regjeringens skatteplan

Regjeringen har brukt opp handlingsrommet og vil derfor slite med å få til et bredt forlik om sin skattereform, spår LO.

Bilde 1 av 2

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Regjeringen, med finansminister Siv Jensen i spissen, vil i oktober legge fram forslag til ny skattereform. Allerede nå er det høy temperaturen i diskusjonen om hvordan skattesystemet bør se ut for å sikre vekst i økonomien og flere arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Varsler bredt skatteforlik

Skattedialog

Skattereformen baserer seg på anbefalingene fra Scheel-utvalget. Målet er å styrke norsk næringslivs konkurranseevne og hovedkonklusjonen var at Norge må stramme inn på selskapsskatten fra 27 til 20 prosent for å ikke komme i utakt med andre land. Dersom dette skjer, må også personskatten, det du og jeg skatter, reduseres for å opprettholde balansen.

Det er politisk enighet om denne konklusjonen, men frontene er steile om hvordan en skal dekke inn skattekuttene. Fredag inviterte Jensen til skattedialog i Kristiansand for å få råd før regjeringen leverer sin endelige reform. LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen, som var til stede på møtet, ser med bekymring på regjeringens planer.

– Regjeringen har brukt så mye av handlingsrommet for å tekkes sine velstående velgere, derfor blir det mer krevende å komme fram til et godt og bredt politisk forlik. Det gjenstår å se hva som kommer i reformen, men Jensen har signalisert at det blir mer av det samme. Det betyr at man prioriterer dem som har mest og kutt på feil områder, sier han.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Boligskatt

Å bruke milliarder til kutt i formuesskatten gir heller ikke de effektene som man ønsker, mener LO-nestlederen.

– Regjeringen har prioritert å bruke opp 12,5 milliarder kroner på kutt i arveavgift og formuesskatt. Dersom hensikten er å stimulere mer etterspørsel, økte investeringer og sysselsetting, virker ikke planen. Den økonomiske veksten har gått ned, ledigheten har gått opp, sier Gabrielsen.

For å kunne dekke inn nødvendige endringer i skattesystemet innenfor handlingsregelen, peker LO-nestlederen på det han tror er to av de mest sannsynlige utfallene: Enten ved å øke skatten på eiendom og bolig, eller ved å stramme inn på offentlige utgifter. Scheel-utvalget foreslår her en forsiktig boligbeskatning som er innrettet som en formuesskatt, men med et solid bunnfradrag, noe også Gabrielsen synes er fornuftig.

Jensen på sin side, har signalisert at boligskatt ikke står på regjeringens «meny».

– Alle ser at det er åpenbare skjevheter, men det er liten politisk vilje til å ta tak i det. Jeg tror ikke Jensen tør å røre skatt på eiendom og bolig, selv om det er det som på lang sikt vil bety mest for investeringene. Jeg frykter at regningen blir skubbet over på de svakeste i samfunnet ved at man kutter i offentlig velferd. Skjer det, blir det iallfall ikke et bredt skatteforlik, sier han.

LES OGSÅ: Nå starter skattekampen

Kaken blir større

Finansminister Siv Jensen understreker at skattereformen ikke trenger å legges opp slik at enhver tapt skattekrone skal erstattes av en ny.

– Skatteutvalget antyder jo selv at en reform i retning av det de har foreslått har dynamiske effekter på 20–40 prosent. Det er ganske mye, sier Jensen.

Finansministeren fnyser av LO som mener handlingsrommet er brukt opp.

– Det er ikke riktig. Da forutsetter man at kaken er like stor fra det ene året til det andre. Men vi forutsetter at den kaken vokser. Da blir det mer til fordeling, sier Jensen, som mener LO bør begynne å delta i skattedebatten på et litt mer seriøst nivå.

– De burde bekymre seg mer for konsekvensene av høy og skjerpet beskatning. Det er ikke akkurat noe bidrag til høy sysselsetting og økt verdiskaping. Så hvis jeg var leder for organiserte, også i privat sektor, slik som LO er, så ville jeg bekymret meg litt mer for det, sier finansministeren.

LES OGSÅ: Ny skatt kan stanse prisgaloppen

Eiendom

Jensen får støtte fra NHOs Petter Aas Brubakk som også deltok på skattedialogmøte i Kristiansand i forrige uke.

– Vi mener at man ikke trenger å dekke inn hver tapte skattekrone. Det er rom for skattelettelser i norsk økonomi. Vi bør redusere de mest veksthemmende skattene, mens andre skatter kan heves noe, sier Brubakk.

NHO ønsker en nasjonal eiendomsskatt med brede grunnlag og lave satser.

– Det viktigste er uansett at man får et helhetlig skatteopplegg som kommer norsk næringsliv til gode. Det er spesielt viktig i den situasjonen norsk økonomi er i dag, sier han.

LES OGSÅ: Piketty angriper blåblå skattepolitikk

Utbytteskatt

Også økonomiprofessor Karen Ulltveit-Moe var med på skattedialogen. Hun anbefaler kutt i selskapsskatten, men advarer Jensen mot å øke utbytteskatten. Her foreslår Scheel-utvalget å økte skattesatsen fra 27 til 41 prosent. Da går «vinninga opp i spinninga».

– Man må ikke velte så mye over på eiersiden at man kaster barnet ut med badevannet. Det skader muligheten for å tiltrekke og beholde kapitaleiere. Vi vet at entreprenører og kloke hoder er mobile, slår man for hardt til der, så sitter vi igjen med verken dem eller kapitalen, sier Ulltveit-Moe.

– Omstillingen vi må igjennom kan ikke drives fram av offentlig sektor. Vi trenger sterke eiermiljøer, og det siste vi trenger er en politikk som oppfordrer til emigrasjon av entreprenører og investorer, sier hun.

LES OGSÅ: Omfavner skatt

Nyeste fra Dagsavisen.no: