Innenriks

2 av 10 kvinner sjikaneres på jobbfest

Bilde 1 av 4

– Vi synes det er høye tall. En ting er hva du kan forvente å oppleve i drosjekøen etter en bytur lørdag kveld, men her snakker vi om situasjoner hvor du er sammen med kollegaer. På jobben skal du være trygg, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

2 av 10 sjikaneres

I samarbeid med TNS Gallup har Actis, som er rusfeltets samarbeidsorganisasjon, gjennomført en undersøkelse om drikking på norske arbeidsplasser. Undersøkelsen viser at 11 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner, 5 prosent av menn og 18 prosent av kvinner. I tillegg har 7 prosent opplevd utrygghet, trusler, trakassering eller vold på jobbarrangementer.

Må bli mer offensive

– Dette bør gi grunn for bekymring og vi mener arbeidslivet må ta mer på alvor de utfordringene som ligger i alkoholbruk, sier Gerhardsen.

Hun oppfordrer LO, NHO og de andre store arbeidstakerorganisasjonene til å gjøre mer for å holde orden i egne rekker. Blant annet etterlyser hun klarere retningslinjer for hvor og når det er akseptabelt å drikke på arbeidsplassen.

– Det er positivt at Folkehelsemeldingen tar opp dette temaet, men vi mener LO, NHO og de store aktørene i arbeidslivet må bli langt mer framoverlente. Vi er opptatt av at alkoholbruk på arbeidsplassen blir en del av tillitsvalgtopplæringen og det generelle HMS-arbeidet, og det er her LO kommer inn, sier Gerhardsen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Et samfunnsproblem

Dagsavisen omtalte tidligere denne måneden en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som blant annet viser at 14 prosent av kvinner i aldersgruppen 17–24 år har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Dette er et stort samfunnsproblem og et mønster norsk arbeidsliv må være mer bevisst på. For den enkelte har dette store omkostninger, sa direktør Pål Molander til Dagsavisen da.

LES OGSÅ: Rus blant ungdom flater ut

Ønsker holdningsendring

Forsker Inger Synnøve Moan ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er overrasket over tallene som kommer fram i undersøkelsen fra Actis.

– Ut fra det vi vet om hva den generelle befolkningen har opplevd av negative episoder i forbindelse med andres alkoholbruk på offentlige steder, synes jeg disse tallene er urovekkende høye, sier hun.

– Når vi i tillegg vet at 1 av 3 synes det drikkes for mye på jobben og at en relativt høy andel av korttidsfraværet skyldes alkohol, tror jeg det er ønskelig med en holdningsendring, sier Moan.