Innenriks

Fortettingsplanen rakner

Planen om at videre boligbygging i Oslo og Akershus skal skje rundt kollektivknutepunktene, er i ferd med å rakne.

Bilde 1 av 2

Flere kommuner i Akershus gir nå klar beskjed om at de vil alt annet enn å bygge tett. De vil i stedet bygge bilbaserte nye boligfelt langt unna eksisterende kollektivknutepunkt – stikk i strid med prinsippene i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».

Godtar «bilboliger»

Dette skjer med toppolitikernes velsignelse. Dagsavisen har i flere artikler omtalt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners godkjennelse av 110–115 nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård.

Høyrepolitikeren ga tillatelse til denne utbyggingen til tross for advarsler fra blant annet Statens vegvesen om at den vil føre til mye mer biltrafikk.

I Dagsavisen onsdag forsvarte fylkesordfører Anette M. Solli, også hun fra Høyre, Sanners godkjennelse, til tross for at hun det siste året har ledet arbeidet med «fortettingsplanen». Det har hun gjort sammen med partifellen Bård Folke Fredriksen, som er byråd for byutvikling i Oslo.

– Dette er helt innenfor det kommunene selv kan få bestemme, uttalte Solli.

Også Fredriksen synes «det er greit» med bilbaserte nye boligfelt slik som det politikere i Oppegård, med Høyre i spissen, har fått gjennomslag for.

Snart vil både Sanner, Solli og Fredriksen få anledning til å gi tommelen opp for flere lignende boligfelt, akkurat som NHO-direktør Nina Solli forutså i Dagsavisen tirsdag.

– Etter Sanners tillatelse kan vi nå oppleve at også andre politikere i Akershus vil ønske å bygge ut lignende boligfelt. Det er 22 kommuner i fylket, så det kan bli mange boliger på andre steder enn det er prinsipiell enighet om, advarte hun.

LES OGSÅ: Sanner overkjørte alle

Bil i Bærum

En av de aktuelle kommunene i så måte er Bærum, opplyser førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bærum, Nikki Schei.

Den planlagte Fossum-utbyggingen innebærer 2.000 nye boliger med anslagsvis 6.000 personer.

– For at så mange mennesker skal kunne bo i området, blir det nødvendig med veiutvidelser. Det vil føre til at biltrafikken kommer til å øke voldsomt, sier Schei.

– Den skisserte kollektivløsningen basert på busser er for dårlig, og det er for langt til de nærmeste kollektivknutepunktene Eiksmarka eller Røa. I realiteten er det som nå prosjekteres, en bilbasert bydel, tilføyer han.

Klima- og miljødepartementet har påpekt at det finnes mer egnede boligtomter i Oppegård enn på Svartskog. Det er fullt mulig å bygge nær jernbanen og i Kolbotn sentrum, som har togstasjon.

På samme måte er det mer egnede tomter i Bærum, opplyser Schei.

– Flere steder i Bærum kan det fortettes i mye større grad og også bygges høyere. Både i Sandvika, rundt Stabekk, på Blommenholm og langs Kolsåsbanen kan det bygges mange nye boliger, mener han.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Bil i Ås

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse mot utbyggingen i Svartskogområdet i Oppegård, «fordi det mangler god kollektivdekning». Innsigelsen ble ikke tatt til følge av Sanner.

– Vi har lyttet til kommunens ønske om å legge til rette for økt boligbygging, forklarte høyrepolitikeren i pressemeldingen som departementet hans sendte ut om godkjennelsen.

Nå kommer Fylkesmannen med lignende innsigelser, denne gang vedrørende den nye kommuneplanen for Ås kommune.

«Omfanget av nye bilbaserte boligfelt utenfor tettstedsstrukturen er stort og vil bidra til å undergrave kommunens egen strategi om konsentrert knutepunktutvikling. Det vil også være i vesentlig konflikt med nasjonal politikk for samordnet areal- og transportplanlegging», oppsummerer Fylkesmannen.

Utbyggingsfeltene som ifølge Fylkesmannen er i strid med slik planlegging, er på nærmere 3.000 dekar.

LES OGSÅ: Svikter boligløse og klimaet

Tett eller spredt?

– Sanners vedtak går på tvers av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Jeg er bekymret for at vedtaket undergraver hele planen, uttalte NHO-direktør Nina Solli til Dagsavisen tirsdag.

Utfallet av utbyggingsplanene i Bærum og Ås kan bli den endelige bekreftelsen på det.

Mer fra Dagsavisen