Innenriks

Har kritisert glattcelle-bruk i 22 år

I 22 år har Den europeiske torturovervåkingskomiteen kritisert norsk politi for å isolere personer på glattcelle over mange dager.

– Praksisen med å isolere personer på glattcelle er skadelig og må endres. Politiceller er ikke egnet for opphold over lengre tid. Det er uakseptabelt å skylde på at det er for få varetektsceller i fengslene, sier Lätif Hüseynov, president i Den europeiske torturovervåkningskomiteen (CPT).

Lätif Hüseynov ble invitert til Oslo for å snakke om norsk glattcellebruk i anledning Spesialenheten for politisakers 10 -årsjubileum. Regelen om at det er forbudt å holde en person isolert på glattcelle i mer enn 48 timer overskrides med over 4.200 oversitterdøgn i året.

– Det skal være unntakene, sier Lätif Hüseynov.

LES OGSÅ: 14 dødsfall i politiarrest

En frustrerende helg

Etter en helg som forsvarervakt i mai skrev advokat Cathrine Grøndahl dette på sin Facebook-side:

«En frustrerende helg med forsvarervakt: Ulovlig og unødvendig bruk av glattcelle i minst fem saker, brudd på politiets fremstillingsfrist på 48 timer i fire saker, to timers tilsvarsfrist på utvisning for fire utlendinger; – samtidig, et callinganlegg inn til de innsatte på glattcelle som er ubrukelig, forsvareroppnevnelser et halvt døgn etter pågripelser, en brysk arrestforsvarer som insisterer på å sette meg over til en innsatt som bare kan snakke rumensk og italiensk ('da har han i alle fall fått snakke med en forsvarer!' Det burde ikke være så vanskelig å bedre rettssikkerhet flere hakk, på flere områder."

– De ble pågrepet torsdager, mens jeg først ble kontaktet seint fredag ettermiddag. Svarfristene i de fire utlendingssakene var to timer. To ville snakke med meg, en trengte tolk. Det er meningsløs saksbehandling og gjør mitt handlingsrom svært begrenset, sier advokat Cathrine Grøndahl til Dagsavisen.

Hennes klienter denne helgen ble enten løslatt rett før det var gått 48 timer, de ble sendt ut av landet søndag – eller ble sittende til mandag før de ble framstilt for en dommer.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Degraderer menneskeverd

– Etter så lang tids isolasjon er de helt oppløst, har ikke sovet noe og er helt uegnet til å stille i avhør. Isolasjon på glattcelle brukes brukes også når det ikke er bevisforspillelsesfare eller rømningsfare. Dette er en degradering av menneskeverd, sier advokat Grøndahl.

Dagsavisen har i flere artikler omtalt at arrestanter med håndjern på ryggen lenkes fast til metallringer i veggene i politiarrest, en praksis Spesialenheten i 2014 straffet med 80.000 kroner i bot.

– CPT har vært på besøk i Norge fem ganger. Gjentatte ganger har vi kritisert dette. I 2011 oppdaget vi at veggfestene fremdeles var i bruk i politiarresten i Oslo og Skien. Vi anbefalte at alle veggfaste innretninger til å lenke arrestanter ble fjernet i alle norske arrestceller. Det er en helt unødvendig og smertefull form for maktbruk, sier Lätif Hüseynov.

LES OGSÅ: Lenkes fortsatt med veggringer

Polstrede celler

– Veggfestene begrunnes med å hindre selvskading og voldelig utagering?

Lätif Hüseynov slår oppgitt ut med hendene:

– Men det finnes da andre effektive alternativer som polstrede observasjonsceller med hyppig, konstant og direkte overvåking av mennesker i en kritisk situasjon. Det holder ikke å observere via overvåkingskameraet på cella.

Anmeldelser for behandling av innsatte i politiarrest utgjør en femtedel av de vel 12.000 anmeldelsene Spesialenheten har fått får mot politiet siden 2004. På disse ti årene har 14 innsatte dødd på glattcelle, to av dem rett etter overføring til fengsel. I fem tilfeller greide den innsatte å ta livet av seg selv, viser Spesialenhetens tiårsrapport.

– En person som er i politiets varetekt skal føle seg trygg på at han blir tatt vare på, ikke blir skadet, skader seg selv eller tar selvmord. Han skal sikres medisinsk tilsyn av lege. Det er politiets ansvar å ta forholdsregler som sikrer det. Frihetsberøvelse er noe av det mest alvorlige et menneske kan bli utsatt for.

– En person som anholdes av politiet har krav på advokat, ikke bare på politistasjonen, men når han eller hun blir anholdt og det forventes at frihetsberøvelsen skal vare mer enn 24 timer. Dessverre har det vært nødvendig for CPT å gjenta denne anbefalingen, sier Lätif Hüseynov.

LES OGSÅ: Overforbruk av glattceller i Oslo

Dette er en glattcelle

Bildet viser en glattcelle på politistasjonen. FOTO: POLITIET

I Norge består en glattcelle av betongvegger, tak og gulv, med en toalettpotte, en stålvask og en madrass med gummitrekk som eneste inventar.

Cellene er bygd som fyllearrest og var opprinnelig tenkt for noen timers opphold – eller opphold over natta. Hovedregelen om at innsatte ikke skal sitte lenger enn 48 timer på glattcelle. I 2013 ble regelen brutt med 1.508 oversitterdøgn i Oslo i 2013.