Innenriks

Asyltrussel mot Solberg

– Vi har ikke lenger en samarbeidsavtale dersom regjeringen ikke går gjennom fjorårets asylbarnsaker på nytt, truer KrFU-leder Emil André Erstad.

Av Marie Melgård, Sofie Prestegård og Håvard Therkelsen

– Det holder ikke å beklage. Vi forventer at regjeringen og justisministeren rydder opp og gjør om på den urett som er begått mot lengeværende asylbarn. Hvis ikke, er det et brudd på intensjonen i samarbeidsavtalen. Da bør KrF ta konsekvensene av det, sier KrFU-leder Emil André Erstad til Dagsavisen.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Da har vi ikke lenger en samarbeidsavtale, sier Erstad.

Les også: «Sjakk matt» i asyldramaet

Les også: Får kraftig kritikk

Samarbeidet

Mens oppmerksomheten er rettet mot om sentrumspartiene vil fremme mistillit mot justisminister Anders Anundsen eller ikke, foregår det nå en annen debatt KrF:

Hva gjør man dersom regjeringen ikke vurderer sakene til utsendte barn på ny?

KrF og Venstre har bedt regjeringen prøve sakene til 80 lengeværende asylbarn som ble sendt ut av Norge i fjor, etter den nye forskriften. Er noen sendt ut feil, skal de hentes hjem.

Les også: Truer med å trekke asylavtalen

Justisdepartementet har utredet muligheten, men regjeringen har ikke avklart om de vil innfri kravene fra sentrum.

KrFU-lederen legger nå et ekstra press på Erna Solbergs regjering.

–Dersom regjeringen bryter samarbeidsavtalen, er det regjeringen som forlater samarbeidet. KrF står på samarbeidsavtalen så lenge den er fulgt, sier Erstad.

Sagt med andre ord: Om KrF ikke får det som de vil, er Solbergs firepartiprosjekt omme og regjeringens parlamentariske grunnlag blir svekket.

Les også: Solhjell går inn for mistillit mot Anundsen i asylbarnsaken

Hege Ulstein kommenterer: Norsk asylpolitikk er i ferd med å krysse en grense. 

– Trist

Regjeringskilder har sagt til Dagsavisen at det skal komme en avklaring «om kort tid». I går ettermiddag slapp justisdepartementet nyheten om at UNE og UDI skal utsette iverksettingen av tvangsretur av lengeværende asylbarn som har fått endelig avslag, men som fortsatt oppholder seg i Norge.

– Vi vil nå ikke sende ut noen av disse før de har fått saken sin vurdert etter den nye forskriften, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i justisdepartementet.

– Vi har hatt en dialog med Venstre og KrF, som har vært spesielt opptatt av dette. Men også vi mener det ville være trist om det nå skulle briste fordi de aktuelle familiene ikke får informasjonen de trenger, sier Kallmyr videre.

Les Arne Strands kommentar på Nyemeninger.no

Provokasjon

Flere kilder i KrF sier til Dagsavisen at dette forslaget ikke må ses som et endelig kompromiss om asylbarna, det er heller en provokasjon.

– Dette har ingenting med saken å gjøre, og det forandrer ingenting: Lengeværende asylbarn som er sendt ut av landet i 2014, skal få prøvd sakene sine på ny, sier Erstad i KrFU.

Her får han støtte av innvandringspolitisk talsperson i KrF Geir Toskedal.

– Det er en viktig instruks og er en del av den opprydningen som vi har ønsket oss. Men dette har ingenting med de utsendingene som ble gjort i 2014 å gjøre. Vårt ønske er at sakene blir tatt opp til ny behandling, sier Toskedal.

Les også: Full asylkrise for regjeringen

Kallmyr vil ikke gi noen forventninger om at asylbarn skal hentes til Norge.

– Dette er barn som har fått endelig avslag på søknaden sin, og sendt hjem i tråd med alle lover og regler som var gjeldende på det tidspunktet. Det er et viktig rettsprinsipp i Norge at vi ikke lager regler med tilbakevirkende kraft, sier Kallmyr.

Les også: – Bytt ut Anundsen

Les også: Presset før asylbarnhøring

Mistillit

Onsdag ble det klart at Arbeiderpartiet fremmer mistillit mot Anundsen.

Det er ventet at verken Venstre eller KrF gjør det samme, men heller fremmer en sterk kritikk av justisministeren.

Likevel valgte sentrumspartiene å utsette avgjørelsen, noe som ble tolket som et forsøk på å øke presset mot regjeringen for å få gjennomslag for ny vurdering av asylbarnsakene.

En kilde i regjeringsapparatet sier man ikke aksepterer at trusselen om mistillit brukes for å få mer politisk gjennomslag.

Erstad i KrFU sier at KrFs stortingsgruppe tar stilling til det konstitusjonelle spørsmålet helt uavhengig av andre faktorer:

– Et brudd på samarbeidsavtalen vurderes uavhengig av spørsmålet om Anundsen brøt opplysningsplikten, sier Erstad.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen levrer sin innstilling i denne saken tirsdag 24. mars.