Da regjeringen og sentrumspartiene ble enige om samarbeidsavtalen laget de en egen avtale på asylpolitikken. Nå truer Venstre og KrF med å trekke seg fra denne avtalen fordi de mener regjeringen har lagt fram et for dårlig forslag for asylbarn. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Truer med å trekke asylavtalen

ASYLBARN: Regjeringen og sentrumspartiene er så uenige om nye regler for asylbarn at deler av samarbeidsavtalen kan bli vraket. Mens kranglingen pågår, transporteres rekordmange barn ut fra landet.

Mens alles øyne er rettet mot budsjettbehandling på Stortinget, er det brutt ut full krig mellom sentrumspartiene og regjeringen om lengeværende asylbarn. Dagsavisen vet at det nå har spisset seg såpass til at regjeringen har fått et ultimatum fra småpartiene: Enten leverer dere et godt forslag for asylbarna ellers trekker Venstre og KrF seg fra hele asylavtalen.

 

Les samarbeidsavtalen her

 

Ultimatum

Regjeringen sendte i høst ut et forslag på høring om asylbarna, og det var ventet at de blåblå partiene skulle fremme et forslag i Stortinget i månedsskiftet oktober-november. Slik har det altså ikke gått.

Først denne uka la regjeringen fram et forslag for sentrumspartiene. Onsdag møttes en representant fra hvert parti, samt rådgivere, til et møte på Stortinget. Stemningen i møtet beskrives som svært trykket og alvorlig.

Etter det Dagsavisen kjenner til er forslaget langt på vei likelydende med det som regjeringen la fram i høringsrunden.

KrF og Venstre mener det er langt unna det de kan godta: Sentrumspartienes seier i asylavtalen var at terskelen for å gi lengeværende asylbarna opphold skulle senkes, og at hensynet til barns beste skal vektlegges mer.

Etter det Dagsavisen forstår opplever ikke sentrumspartiene at regjeringens forslag gjør dette, snarere tvert om. Partiene synes heller ikke at forslaget tar innover seg innspill gitt av ulike aktører i høringsprosessen, får Dagsavisen opplyst.

I møtet ga derfor sentrumspartiene et ultimatum og en marsjordre: Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med et bedre forslag innen kort tid.

 

Les også:

Full forvirring om asylpolitikken

Statsministeren inn i asylfloken

 

- Tråd med samarbeidsavtalen

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet vil ikke kommentere Dagsavisens opplysninger.

- Jeg ønsker ikke å kommentere det som er til forhandlinger i Stortinget. Vi jobber med å få på plass nye regler som er i tråd med samarbeidsavtalen, sier Kallmyr.

Skulle imidlertid sentrumspartiene gjøre alvor av sine trusler og trekke seg fra asylavtalen, vil fortsatt regjeringen bli sittende fordi sentrum fortsatt vil være en del av det parlamentariske grunnlaget igjennom samarbeidsavtalen. Men alle slag om asyl må i så fall kjempes i Stortinget hvor regjeringen må finne flertall med andre partier enn støttepartiene.

 

Les også: Slik skal KrF stoppe Frps asylkjør

 

Barn sendes ut

Mens sentrumspartiene og regjeringen krangler, blir barn som kunne vært omfattet av det nye regelverket, uttransportert fra Norge. Tall fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) viser at rekordmange barn ble sendt ut av landet i september: I gjennomsnitt fra januar til august ble det uttransportert 46 barn per måned. I september ble 106 barn sendt ut av landet i følge med sine familier.

NOAS har vært involvert i sakene til 22 barn som ble uttransportert i september. De mener at disse barna har så lang oppholdstid at de kunne ha oppfylt kravene til oppholdstillatelse etter det nye regelverket.

NOAS har kalt situasjonen uholdbar. SV har på Stortinget fremmet et forslag om å stille alle gjenværende saker om lengeværende asylbarn i bero.

 

Verkebyll

Asylspørsmålet har vært en stor verkebyll for regjeringen og samarbeidspartiene. Da de fire borgerlige partiene ble enige om samarbeidsavtalen i fjor høst, tok de ut spørsmålet om utlendingsfeltet i en egen, detaljert avtale. I avtalen er partiene enige om å gjøre vilkårene bedre for lengeværende asylbarn, men at man også skulle stramme inn politikken og få et hurtige tempo i uttransporteringer. Avtalen har senere vært gjennomgått, men også den gang ble detaljene spikret langt på overtid fordi forhandlingsklimaet var svært vanskelig.

Sentrumspartiene har siden i fjor høst vært misfornøyd med hvordan avtalen er blitt overholdt: De mener Frp i justisdepartementet trenerer deres seire i avtalen, samtidig som de gjennomfører alle innstramninger i politikken så fort som mulig. Da KrF la fram sitt alternative budsjett i forrige uke, gikk KrF-leder Knut Arild Hareide ut i Dagsavisen og varslet krig på Frps asylpolitikk.

- Vi vil stanse det hardkjøret Frp har bedrevet i asyl- og flyktningpolitikken, sa Hareide til Dagsavisen den gang.

samfunn@dagsavisen.no

Les hva Arne Strand spådde om regjeringen i forbindelse med forhandlingene