Innenriks

Piketty angriper blåblå skattepolitikk

Kjendisøkonomen Thomas Piketty mener den nordiske modellen er skjør. Han advarer norske politikere om at stadig reduksjon av skatter undergraver velferdsstaten og oppslutningen til den.

Av Marie Melgård og Irene Halvorsren

«Rockeøkonomen» Piketty har klart kunststykket å gjøre en bok om inntektsfordeling til en internasjonal bestselger. Det siste året har Pikettys funn satt ulikhet på den politiske dagsorden verden over. I går kom han for første gang til Oslo. Universitetets aula var fullsatt av politikere, økonomer, akademikere og andre samfunnstopper som ville ha en flik av franskmannen. Under foredraget gikk han gikk til angrep på den norske regjeringens politikk på flere punkter: Pikettys hovedbudskap er at økt ulikhet må motvirkes gjennom økt skatt på høye inntekter, formue og arv. Han mener det går i helt gal retning når Norge fjerner arveavgiften og reduserer formuesskatten.

- Den ideelle måten å redusere økende ulikheter i inntekter og formuer på, er definitivt å innføre en progressiv skatt på inntekt og formue, sa Piketty under sitt foredrag.

Og det å åpne opp for midlertidig ansatte er en «komplett katastrofe», ifølge økonomen.

 

Les også: Advarer mot de superrike

 

Katastrofe

Samme dag som Piketty besøker Oslo, la arbeidsminister Robert Eriksson fram regjeringens forslag til flere endringer i arbeidsmiljøloven som mer søndagsarbeid og overtidsarbeid. Regjeringen vil åpne opp for midlertidig ansettelse i 12 måneder, noe som har møtt stor motstand i fagbevegelsen.

- Jeg hørte akkurat om denne arbeidstidsreformen i Norge. Det går virkelig ikke i riktig retning. Dette har vi hatt i Frankrike, og det har vært en komplett katastrofe, sier Piketty til Dagsavisen.

- Det har ikke skapt noen flere faste jobber. Det driver unge folk og andre marginaliserte grupper ut i desperasjon. Nei, det er virkelig ikke bra. Midlertidige ansettelser vil jeg advare mot, det har ingen positive sider, sier Piketty.

 

Les også: Året da ulikhet ble en het potet

Les også: Norge har fått Piketty-feber

 

Arv

Finansminister Siv Jensen (Frp) liker å smykke seg med at den blåblå regjeringen fjernet arveavgiften 1. januar i år. Det synes ikke Piketty er noe å flotte seg med:

- Er man så like i Norge at man ikke trenger arveavgift, spurte Piketty retorisk under sitt foredrag.

Han viste til at andre land, som Storbritannia, USA, Tyskland, som ofte har et annet syn på skattepolitikk enn Norge, likevel har høy skatt på arv. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, som selv har besøkt Piketty på hans kontor i Paris, sier han deler franskmannens syn. Men også i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2015, var arveavgiften kuttet.

- Arv bør inngå i beskatning av formue på en rettferdig måte, men skattesystemet vår er ikke der i dag. Vi vil opprettholde skattenivået, selv om arveavgiften ikke er med i vårt for i år. Vi mener arveavgiften slik den lå, ikke traff det den skulle. Det skal vi arbeide med i tida som kommer, sier Støre.

- Fram mot 2017?

- Ja, fram mot 2017, men du kan også forlenge det. Dersom du fjerner arveavgiften og formuesskatten, som denne regjeringen vil, vil det bare være et land i vesten som har gunstige formuesbeskatning enn Norge. Det bryter med norsk tradisjon der de sterkeste skuldre skal ta tyngst bør, sier Støre.

 

Les også: En ny intellektuell stjerne

 

På tilliten løs

Piketty mener hans hovedkonklusjoner er like relevante for Norden som for resten av verden og retter en advarende pekefinger mot norske politikere:

- Den nordiske modellen ser veldig sterk ut, men den er mer sårbar enn man tror, men man ser det ikke med en gang.

Hvis man skal bevare velferdsstaten og de demokratiske institusjonene, må man ha en utvikling hvor man strekker seg mot likhet, mener Piketty. Overfor Dagsavisen og annen presse utdyper han:

- Våre demokratiske institusjoner og oppslutningen om velferdsstaten er ikke gitt, det er skjørere enn vi liker å tro. Man kan få en stadig reduksjon av skatter som undergraver velferdsstaten, undergraver oppslutningen om den og undergraver styrken til det fiskale systemet. Det kan ødelegge solidaritetstanken som gjør folk villige til å betale skatt, sier Piketty.

I så måte er Piketty opptatt av selskapsskatten. Han mener det er en farlig utvikling at land konkurrere om å tiltrekke seg multinasjonale selskaper ved å ha lavere og lavere skatter. Han mener en felles europeisk selskapsskatt kan være en del av løsningen.

- Hvis vi ender i en situasjon hvor små og middels store bedrifter betaler mer skatt enn de aller største og middelklassen betaler mer enn de rikeste, kan det være en trussel mot den sosiale kontrakten, sier Piketty.

 

Les også: LO til politisk streik

 

Regjeringen fraværende

Skatt har vært et hett debattema i Norge den seneste tida: Først kranglet regjeringen og KrF og Venstre om skattenivå og innretning for 2015. Deretter la Scheel-utvalget fram sin innstilling om selskapsskatten. Like fullt glimret statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen med sitt fravær da Piketty la fram sine funn. Ap-leder Støre mener flere statsråder kunne hatt nytte av å lytte til Piketty.

- Jeg tenker tilbake til den tida da jeg var statsråd og det var mange møter, og ofte åpner ikke programmet for slike ting, men jeg mener vi burde ha sett flere fra regjeringen her. Jeg tror flere statsråder ville hatt glede av dette, sier Støre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: