Innenriks

Må leve med drapet på datteren

RETTSSAK: Livet kan aldri bli det samme igjen for familien til Sigrid Giskegjerde Schjetne, fortalte jentas far i Borgarting lagmannsrett.

– De senere månedene har vi ofte blitt spurt om vi nå er tilbake. Det er et spørsmål det er veldig vanskelig å svare ja på. For man kommer jo ikke tilbake, slik ordet er ment, etter å ha vært igjennom noe sånt. Man lærer seg på en måte å leve med det, sa Tom Schjetne i retten.

Kan ikke straffes

Den 39 år gamle mannen som har stått tiltalt i saken, ble fredag funnet å være mannen som drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) for snaut to år siden. Samtidig fant juryen i Borgarting lagmannsrett at han var psykotisk på handlingstidspunktet, og at han dermed ikke kan straffes.

Aktor, statsadvokat Nina Prebe, la som ventet ned påstand om at 39-åringen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, og konkluderte for sin del med at vilkårene for det klart er innfridd.

– Tiltalte er en meget farlig mann, og faren er overhengende for nye alvorlige voldshandlinger hvis han ikke underlegges behandling, sa hun.

Oppreisning

Retten må vektlegge de spesielle omstendighetene i Sigrid-saken og tilkjenne foreldrene oppreisning som går vesentlig lengre en det normen tilsier, ba bistandsadvokat Harald Stabell i sin prosedyre. I tillegg til at det er en mindreårig som er drept, gir belastningen som følge av bortføringen og drapet i seg selv grunn til å gå ut over normen, mener han. For Sigrids foreldrene kommer dessuten tilleggsbelastningen ved ikke å ha fått visshet om hvor, når og hvordan datteren døde. Den betydelige medieoppmerksomheten som er viet saken, har også vært en påkjenning for dem.

Stabell ba retten tilkjenne hver av foreldrene 300.000 kroner i oppreisning, 100.000 kroner mer enn Høyesterett norm.

Forsvarer, advokat John Christian Elden, ba retten avvise påstanden om tvungent psykisk helsevern og at oppreisningsbeløpet ikke settes over normen.

Tom Schjetne fortalte retten at den lille familien – med god hjelp fra venner, slekt og kollegaer – prøver å opprettholde normal aktivitet, men la ikke skjul på at det er en svært vanskelig prosess.

– Det er forferdelig vondt å se hva dette gjør med de andre barna i familien og hvordan besteforeldre og den øvrige familien har tatt dette. Sånn sett er vi nå opptatt av få satt et punktum, sa han.

Endret mening

Sigrid-saken går uansett mot slutten, i hvert fall i rettssystemet. Alt tyder på at Borgarting lagmannsrett om en uke eller halvannen vil avsi en dom som er i tråd med aktors påstand.

I så fall blir det trolig mange år før han slipper ut, hvis psykiater Kjersti Narud har rett. Etter å ha endret mening om 39-åringen mentale tilstand, slo den rettsoppnevnte sakkyndige fast mandag at han var avhengig av «mange års behandling» før han eventuelt skulle kunne erklæres frisk nok.

– Ja, jeg sier han «må» og ikke «bør» få behandling. Det er den eneste muligheten for å redusere risiko for alvorlige voldshandlinger, sa Narud.

Hun framholdt dessuten at 39-åringens tilsynelatende manglende evne til å snakke inngående om handlingene han har vært tiltalt for og de alvorlige anklagene, ikke nødvendigvis skyldes manglende vilje.

– Tidligere opplevde jeg det slik at han selv valgte å ikke å snakke om tiltalen. Men nå vurderer jeg ham som så syk at han egentlig ikke kan fortelle hva som skjedde, at det er sykdommen som styrer ham, sa Narud.