Innenriks

Slaget om Etikkrådet til Stortinget

VAKTBIKKJE: Å la Norges Bank selv kontrollere oljefondet vil styrke etikkarbeidet, mener finansminister Siv Jensen. Men Venstre og KrF varsler kamp for oljefondets Etikkråd i Stortinget.

Finansminister Siv Jensen møter motbør for forslaget om å legge ned Etikkrådet og legge ansvaret til Norges Bank. FOTO: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

Høyre/Frp-regjeringen foreslo fredag å legge ned Etikkrådet, som i dag gir Finansdepartementet anbefalinger om hvilke selskaper som bør svartelistes. Forslaget møter kraftig motstand.

Jensen vil nå gi Norges Bank ansvaret for alt arbeidet med å sørge for at fondets investeringer er etisk forsvarlige.

– Vi styrker etikkarbeidet, sier hun til NTB etter å ha lagt fram stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet.

– Vi integrerer dette arbeidet i banken, slik at vi får et helhetlig sett med virkemidler og operasjonell utøvelse av forvaltningen. Og vi oppretter et ekspertråd på utsiden som aktivt skal vurdere måloppnåelse, sier Jensen.

Hun peker på at kriteriene for utelukkelse og etikkarbeidet ligger fast. Jensen avviser at omleggingen kan føre til mindre åpenhet og mer hemmelighold, som opposisjonen og mange organisasjoner frykter.

– Snarere tvert imot. Vi styrker åpenheten, vi styrker etikken og vi styrker ansvarligheten, sier hun.

Massiv motstand

Forslaget fra Høyre/Frp-regjeringen skal opp til en bred høring i Stortinget etter påske. Samarbeidspartiene KrF og Venstre varsler allerede nå at de er motstandere av å legge ned Etikkrådet, som i dag er uavhengig av Norges Bank.

– Vi er meget skeptisk til å skrote Etikkrådet, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB.

– Vi tror det har vært og er nyttig og viktig for å sikre åpenhet og uavhengighet når det kommer til råd om uttrekk, sier han.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik mener det er positivt å styrke kunnskapen om etikk, men sier at han er mot å avvikle Etikkrådet.

– Jeg har sans for argumentasjonen helt til det punktet hvor det blir konkludert med at Etikkrådet skal legges ned, sier han til NTB.

Ap avviser ikke

Finansministeren nekter å la seg påvirke av motstanden.

– Jeg har registrert at det har kommet nyanserte foreløpige signaler fra KrF og Venstre, sier Jensen.

– Det viktigste for meg er at de tydelig signaliserer at de ser behovet for et mer integrert etisk arbeid, sier Frp-statsråden.

Arbeiderpartiet er skeptisk til å legge ned rådet, men avviser ikke forslaget.

– Vi skal studere regjeringens argumentasjon, sier stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre.

Det var Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet som for ti år siden sørget for at dagens Etikkråd ble etablert.

Også SV, Senterpartiet, en rekke ikke-statlige organisasjoner, LO og en rettighetskomité fra FN har uttrykt sterk misnøye med forslaget om å legge ned Etikkrådet.

Mer grønt

Fredag ble det også klart at ekspertgruppen som skal vurdere oljefondets investeringer i kull-, gass- og oljeselskaper, er klar.

Gruppen skal vurdere om det er mer effektivt å utelukke kull- og petroleumsselskaper fra oljefondets portefølje enn å forsøke å påvirke klimaspørsmål gjennom aktiv eierskapsutøvelse.

Samtidig foreslår regjeringen økt satsing på klimainvesteringer fra oljefondet.

– Vi styrker de mandatene Norges Bank i dag har for å investere på miljørelaterte områder, herunder fornybar energi. Vi nesten dobler til 50 milliarder kroner, og det mener vi er en styrking, sier Siv Jensen. (NTB)