Innenriks

Røyking dreper flere 
enn antatt

DØDELIG: Ny forskning konkluderer med at røyken tar livet 
av flere enn tidligere antatt. Ett av tre dødsfall blant middel­aldrende kvinner i Norge skyldes ifølge de nye tallene røyking.

- Alle vet at røyking er farlig, men vi fikk oss en støkk da vi så disse tallene, sier Inger Torhild Gram, professor i forebyggende medisin ved UiT-Norges Arktiske Universitet.

Hun står i spissen for den nye forskningen, som viser at røyking tar livet av enda flere enn forskerne har trodd.

I fjor anslo amerikanske forskere nemlig at i underkant av 20 prosent av dødsfallene blant norske middelaldrende kvinner kunne vært unngått dersom de ikke røykte. Nå har altså de norske forskerne, ved å se på individuelle data, funnet at andelen er så høy som 34 prosent.

- Disse tallene viser at heller ikke vi forskere har visst hvor farlig røyking faktisk er, sier Gram om resultatene, som nylig er publisert i tidsskriftet European Journal of Epidemiology.

Nær 1.000 røykedødsfall

Forskerne har brukt data fra over 85.000 kvinner mellom 31 og 69 år i den norske Kvinner og kreft-studien og linket dette mot dødsårsaksregisteret til Statistisk sentralbyrå. Forskerne fulgte deltakerne fra tidlig på 90-tallet og i gjennomsnitt 14 år framover. I løpet av denne perioden døde 2.842 av personene. Og mer enn en tredel av dødsfallene, altså i underkant av 1.000, kunne forskerne knytte til røyking.

- Disse kvinnene dør jo for tidlig, og de dør av sykdommer som kunne vært unngått dersom de ikke hadde røykt, påpeker Gram.

Når forskerne så mer detaljert på hva slags sykdom dødsfallene i studien skyldtes, fant de at halvparten av de som døde av hjerte- og karsykdom fikk sykdommen på grunn av røyking. De fant også at nær én av fire av kreftdødsfallene skyldtes røyking.

De kontrollerte da blant annet for alkoholbruk og kroppsmasseindeks, som er faktorer som også knyttes til økt dødelighet.

- Toppen ikke nådd

I Norge begynte kvinner å røyke på slutten av 1960-tallet. Nå viser de negative helseeffektene seg.

- Selv om røyketallene nå er på vei ned, er toppen for røykedødsfall blant kvinner ennå ikke nådd, nettopp fordi effekten først vises flere år etter røykestart, påpeker Gram.

På verdensbasis forårsaker røyking fem millioner dødsfall i året.

samfunn@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: