Nyheter

Byrådet vil ikke utrede boplikt: – En ren invitasjon til husokkupasjon

SV vil utrede boplikt for å unngå at folk bruker boliger i Oslo som hytter. Det er ikke byrådet med på.

Rett etter sommeren kommer studentene til Oslo. Omar Samy Gamal, boligpolitisk talsperson i Oslo SV, har klump i magen når han tenker på hvordan studentene skal finne seg et sted å bo i byen som ifølge ham allerede er preget av et presset leiemarked.

– Byrådets grep er en ren invitasjon til husokkupasjon. Sannsynligvis er det snakk om flere tusen boliger i Oslo som står tomme mesteparten av året. Det er en provokasjon overfor alle de som er utestengt fra boligmarkedet i denne byen, sier han.

Det forrige rødgrønne bystyreflertallet vedtok i 2023 en utredning om å innføre boplikt i Oslo. Målet var å se på ulemper og fordeler ved en slik plikt. I starten av mai varslet imidlertid det nye byrådet at de vil foreslå å oppheve vedtaket.

«Jeg vurderer boplikt som lite aktuelt å innføre i Oslo, både fordi det innebærer en vesentlig begrensning av personlig frihet og fordi det vil være vanskelig og svært ressurskrevende å skulle følge opp et slikt forbud.», er svaret fra byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen (H) på spørsmål fra Gamal om status på arbeidet.

– Kan bli enda verre

Det er dette grepet Gamal nå reagerer på. Han sier til Dagsavisen at SV ønsker å innføre noe som heter upersonlig boplikt. Ved upersonlig boplikt kan andre enn eier bo der. Den upersonlige boplikten oppfylles ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret, ifølge Landbruksdirektoratet.

– Vi har en tradisjon i Norge for å bruke boplikt som et virkemiddel for at vi skal oppnå større mål. I distriktene, så bruker man det for at området ikke skal dø. Dette er et virkemiddel som vi må bruke nå for å sørge for at folk har et godt sted å bo, og hindre at flere boliger står tomme, forklarer han.

Han kaller situasjonen for kritisk og forteller at dette går ikke bare ut over studenter, men også ut over innbyggere som er fra Oslo, og som nå må flytte ut av byen fordi de ikke har råd til å bo der lenger.

Gamal sier at det er flere grunner til det, men av en av de viktigste er at det er få boliger i byen.

– I tillegg til det ser vi nå at situasjonen kan bli enda verre på grunn av skyhøye priser i leiemarkedet i byen, sier han.

Husleieprisene stiger mer enn inflasjonen, meldte E24 tidligere i år. I Oslo koster det nå i snitt 16.011 kroner i måneden å leie en bolig, viser ferske tall fra Husleie.no. I Norge generelt koster det i snitt 12.387 kroner i måneden å leie.

– Dette er et sårt tiltrengt tiltak for å løse boligsituasjonen i Oslo. Vi kan ikke bare sitte og tvinne tommeltotter fra politisk hold og satse på at markedet skal løse dette her. Byrådet må i det minste være med på å få kunnskap om situasjonen og følge opp vedtaket om en utredning, sier Gamal.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

«Den nye byhytta»

Denne debatten startet i 2022, da Magnus Aasen, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Innlandet fortalte om et nytt Oslo-fenomen som han kalte for «Den nye byhytta».

Aasen snakket da om det som ifølge ham var en økende trend de siste årene med at folk kjøper leilighet i Oslo, for å bruke som hytte.

– Det er noe som har kommet med tiden og en stadig mer kjøpesterk gruppe 50+, kan vi si, fortalte han til NRK da.

Aasen kunne ikke si noe om hvor stort omfanget av slike «byhytter» er, men ifølge ham skal fenomenet være størst i Oslo.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG ble enige om å kartlegge omfanget i fjor for å vurdere om det skal innføres en upersonlig boplikt i hovedstaden, skrev Aftenposten.

En del av bakgrunnen for forslaget var også den enorme prisveksten på boligmarkedet og den kritiske boligmangelen. På ti år har prisene steget 88 prosent, og boliger har blitt et attraktivt investeringsobjekt. Derfor gikk de tre partiene sammen og vedtok dette forslaget:

«Bystyret ber byrådet synliggjøre konsekvensene av innføring av boplikt i notats form. Notatet skal drøfte fordeler og ulemper ved innføring av boplikt i Oslo, og vurdere mulige kriterier for unntak.»

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Bilde fra kontoret

Vil omgjøre vedtaket

Men så var det valg noen måneder etter og det nye byrådet ble konstituert bestående av Høyre og Venstre.

I slutten av mai i år ba Gamal om status på arbeidet med notatet og om når bystyret kan forvente å få notatet til behandling. Gamal sier han ble sjokkert da han fikk svaret fra byråd James Stove Lorentzen om at boplikt ble vurdert som lite aktuelt å innføre i Oslo.

– Hvorfor sier Høyre-byrådet nei til mer kunnskap? Vedtaket koster ikke penger. Det handler om å innhente et kunnskapsgrunnlag for en god og åpen boligpolitisk debatt. Jeg mistenker at Høyre er redd for at denne kunnskapen setter boligpolitikken deres i et dårlig lys. De lytter mer til boligspekulanter enn de som står utenfor boligmarkedet, sier han og legger til:

– Høyre mener tydeligvis det er viktigere at kjøpesterke 50-åringer skal få eie hytte i byen enn at vanlige folk skal kunne få skaffe seg et sted å bo. Utredningen bystyret har bedt om vil synliggjøre det.

Derfor klarer ikke Gamal å forstå hvorfor byrådet for byutvikling sier nei til en slik utredning, og går til og med så langt at han vil nå fremme et forslag til bystyret om å oppheve vedtaket.

– Dette gjør meg rasende. Byrådet burde vise respekt for bystyrets flertall og gjennomføre oppgaven de har fått av Oslos øverste demokratiske organ. Vi er midt i en alvorlig boligkrise, og jeg mener byrådet har et ansvar for å snu alle steiner for å sikre folk et sted å bo.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

– Vil føre til overvåking av egne innbyggere

Byråd for byutvikling i Oslo, James Stove Lorentzen har fått forelagt kritikken fra SV. Han svarer via en e-post og sier at hvis det er slik at enkelte som bor i andre deler av landet, men som besøker Oslo ofte, velger å bo i egen leilighet istedenfor på hotell, så må vi la dem få gjøre det.

– SVs representant kommer med en rekke løse og useriøse påstander om at flere tusen boliger står tomme mesteparten av året. Det er lite sannsynlig, tvert imot så rapporteres det om at antall sekundærboliger i Oslo er sterkt redusert de senere årene. Det er nå så lite økonomisk regningsvarende å eie en sekundærbolig at investorene selger. Det er i seg selv et problem. En by som Oslo trenger et aktivt utleiemarked og da trenger vi at noen eier og som leier ut.

James

I en pressemelding fra slutten av 2023, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving at de har registrerer en sterk nedgang i andelen sekundærboliger av den totale boligmassen i Oslo, og utsiktene er svært negative siden det knapt bygges nye boliger i Oslo.

– Hvis vi skulle innført boplikt vil det medføre mer byråkrati, overvåking av egne innbyggere og innføring av en form for sanksjoner mot dem som brøt reglene, en slik kommune vil ikke jeg ha. Jeg vil derfor heller ikke at våre ansatte skal bruke tid på en utredning, vi må prioritere viktigere saker enn dette, mener Lorentzen.

Videre sier Høyre-byråden at SV var med på å styre boligpolitikken i Oslo i åtte år.

– Det var åpenbart ingen suksess. Nå må vi fokusere på å få regulert flere boliger over hele byen, små og store prosjekter, med boliger som møter den faktiske etterspørselen. Vi må bygge flere studentboliger, boliger tilrettelagt for eldre og mange mindre leiligheter til førstegangskjøpere. Det arbeidet er vi godt i gang med.

Les også: Sjeføkonom med boligadvarsel: – Folk kommer til å bli presset ut av byen

Les også: Kraftig leieprisvekst i Oslo

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen