Nyheter

– Ny EU-debatt? Bring it on!

Marie Sneve Martinussen (R) er mer bekymret over hvordan Støre-regjeringen vil håndtere den kommende rapporten om EØS-avtalen enn hun er for en eventuell ny folkeavstemning om EU-medlemskap.

11. april kommer rapporten til utvalget som har evaluert EØS-avtalen. Marie Sneve Martinussen, partileder i Rødt, mener regjeringens håndtering av det som kommer fram vil få store konsekvenser både for næringslivet og for folk flest.

– Støre har sagt at det ikke skal bli noen stortingsmelding eller noe sånt. Men vi vet at for eksempel at strøm og kraft kommer til å bli temaer, det har det i hvert fall vært lekkasjer om. Da må det følges opp med politikk der man bruker det handlingsrommet man har i EØS-avtalen til å sette interessene til landets arbeidsfolk over næringsinteresser, sier Marie Sneve Martinussen til Dagsavisen.

En fersk meningsmåling Norstat har gjennomført på oppdrag fra Dagsavisen viser at nordmenn tviler stadig mer på EØS-avtalen. Rødt-lederen minner om at det faktisk finnes et handlingsrom i avtalen som gir oss frihet til å bestemme og at regjeringen gjør lurt i å utnytte det best mulig.

– Dessverre framstår handlingsrommet stadig oftere som en heis som prøver å lukke seg, og der norske arbeidsfolk og samfunnsinteressene stadig havner i klem. Det må også EØS-tilhengerne ta ansvar for, gjennom å vise at handlingsrommet faktisk finnes, sier Marie Sneve Martinussen.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Maktpolitiske konsekvenser

Norge vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel for sesongarbeid eller produksjonstopper. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, tidligere Viken og tidligere Vestfold fylke.

Hovedargumentene for å innføre de nye restriksjonene var å redusere bruken av vikarer og dermed øke fast og direkte sysselsetting. Men, klager fra europeiske bemanningsbyråer har gjort at overvåkingsorganet ESA mener Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

Martinussen mener regjeringen må stå på sitt i innleiesaken og at det vil bli helt avgjørende for at venstresiden skal kunne klare å vinne neste stortingsvalg.

– Innleiesaken er kanskje en av de aller viktigste seierne til fagbevegelsen og Rødt, som har flyttet makt til arbeidsfolk i form av tryggheten som følger med flere faste ansettelser og likebehandling. Derfor mener vi at regjeringen bør slå fast at det er uaktuelt å gå tilbake på de innstrammingene som er gjort, uavhengig av hva ESA sier. Det vil også gi en viktig forsikring til fagbevegelsen som gjør at de helhjertet kan støtter venstresiden i valgkampen og sørge for seier ved neste stortingsvalg, sier Martinussen.

– Man må ha såpass god selvtillit på vegne av den norske modellen at uansett hva ESA kommer til, så skal innleieforbudet bestå og norske lover og avtaler for arbeidslivet gå foran. Det blir vanskelig for folk å forstå hva vi skal med nasjonalpolitikk dersom EU uansett kan komme og overstyre den. Dette bør det være null tvil om.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Energipolitisk tabbe

En annen viktig sak som vil få stor betydning er håndteringen av EUs fjerde energimarkedspakke. Pakken inneholder nye krav til fornybar energi og energisparing. Den betyr også at EUs energibyrå får en større rolle og mer myndighet. Fellesforbundet er blant de som har gått sterkt ut og advart mot pakken. Det støttes av Rødt:

– Den bør vi si et helt klart og tydelig nei til. Dette er også en viktig sak i fagbevegelsen, og FRP kan ta mange stemmer fra venstresiden dersom regjeringen ikke lander riktig her, sier Marie Sneve Martinussen.

– Hvorfor er den så ille?

– Å si ja til den vil ta fra oss kontroll over kraftpolitikken ved blant annet å kreve at vi har 70 prosent overføringskapasitet i utenlandskablene. Om så Norge for eksempel har lyst på makspris, så legger avtalen juridiske hindringer i veien for det. Da Norge inngikk i EØS-avtalen så fikk man jo vetoretten nettopp fordi man skulle kunne stå opp for norske interesser i viktige spørsmål for folk og industri. Derfor mener Rødt at å legge ned veto mot den fjerde energimarkedspakken vil være å stå opp for norske interesser. Men, vi er bekymret for at regjeringen bare skal la pakken ligge og vente på et sølvfat til eventuelt Høyre en eller annen gang kommer til makten.

Les også: Tror bruk av innleid arbeidskraft har gjort nordmenn mer skeptiske til EØS-avtalen

EU-medlemskap

Nylig uttalte Guri Melby til NRK at Venstre, som tidligere var en motstander av EU har endret sitt standpunkt og kommer til å jobbe aktivt for et medlemskap.

– Dette er det viktigste utenrikspolitiske spørsmålet i Norge. I en verden der vi ser at autoritære krefter trekkes sammen, der flere nasjoner tyr til proteksjonisme, så må vi søke allianser der vi kan, sier Melby.

Men Dagsavisens undersøkelse viser at selv om folk flests motstand mot EU-medlemskap er lavere enn tidligere, er den mye høyere enn ønsket om å gå inn i unionen.

– Det har vært så mange eksempler på at vi i Norge, gjennom 100 år med arbeiderbevegelse, faktisk har fått mange gode, viktige rettigheter som vi står i fare for å miste med et EU-medlemskap. Likevel ser vi at Venstre vil ha en EU-debatt, og at de ønsker å gå inn i EU. Ja, hva skal man si til det? Vi er gjerne med på den debatten, så bring it on!

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen