Nyheter

– Situasjonen i fengselet ødelegger betjentenes helse

Tommy Fredriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, er ikke nådig i kritikken av systemet.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt mangler Eidsberg-avdelingen av Indre Østfold fengsel nå 16 betjenter. For å få bemanningen til å gå opp driftes halve fengselet vekselvis.

Tommy Fredriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener driftsformen ikke kan fortsette.

– Situasjonen i Eidsberg er allerede på overtid. Den ødelegger betjentenes helse og kriminalomsorgens oppdragsevne, er hans klare melding. Men Fredriksen legger ikke skylda på lokal fengselsleder.

– Elefanten i rommet er mangelen på penger og mislykket bemanningsstrategi. Det uttales sjeldent av frykt for å avdekke manglende gjennomføringsevne. Det er ikke fengselsleders skyld. Hun gjør en god jobb. Det er systemsvikt, sier han.

– Må bli konkurransedyktig

Til Dagsavisen har fungerende fengselsleder i Indre Østfold fengsel, Elin M. Schie, fortalt at det jobbes kontinuerlig med bemanningssituasjonen – sammen med tillitsvalgte.

– I juni vil vi motta 14 pliktårsbetjenter som er ferdig utdannet ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), noe som vil bety at alle stillinger vil være besatt, sa Schie nylig.

– Det er fint at Indre Østfold fengsel mottar 14 pliktårsbetjenter i år. I 2019 mottok de 15. Når det gjelder ansatte som forlater kriminalomsorgen til fordel for stillinger i tolletaten, NAV og barnevernet er det kun én ting som gjelder. Kriminalomsorgen må bli konkurransedyktig. Det må bli mer attraktivt å jobbe i fengsel. Høyere lønn og flere ansatte er løsningen, sier Tommy Fredriksen.

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

---

INDRE ØSTFOLD FENGSEL

Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.
  • Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plasser.
  • Fengselet har et tilrettelagt tilbud for 25 til 40 unge innsatte mellom 18 og 25 år, en rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot alle kategorier innsatte.

Kilde: Kriminalomsorgen

---


Økt bemanning eller færre innsatte

Indre Østfold fengsel har et sykefravær på 20 prosent.

– Økt grad av innlåsing gir mer irritasjon, trusler og aggressive innsatte – som igjen resulterer i høyere sykefravær hos betjentene, sa Anders Badendyck Elseth, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Indre Østfold.

Han fortalte også at det var lansert en løsning hvor halve fengselet stenges, tømmes for innsatte. Noe som ikke fikk gjennomslag.

– Logikken er svært enkel. Enten må man øke bemanningen eller så må man redusere antallet innsatte. Siden fengselet i Eidsberg ikke får rekruttert nok ansatte, må fengselet legge boenheter i dvale – som andre fengsler gjør. Først da vil de ansatte kunne få hodet over vannet, sier Tommy Fredriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) og avslutter:

– NFF har lenge advart mot at Norge kom til å gå i Danmarks fotspor. Nå er vi der. Norge hadde sjansen, men tok den ikke. Dette er både et ressursproblem og et organisatorisk problem, for de innsatte og ansatte eskalerer det. Nivåene er avhengige av hverandre – i stedet for å løse utfordringen skyves den videre til neste nivå, som igjen skyver den videre. I Norge er ikke kriminalomsorg politikk. Det truer samfunnssikkerheten.

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viste i Dagsavisen lørdag til at de har satt av økte midler for å styrke bemanningen.

– Det er i 2024 satt av 40 millioner kroner til styrking av bemanningen i kriminalomsorgen. Det gjennomføres nå en kartlegging av bemanningsbehov ved alle enhetene, slik at midlene brukes så målrettet som mulig, sa Sannerud.

Les også: Mangler 16 fengselsbetjenter: – Dette er galskap

Les også: Jailhouse rock i Indre Østfold fengsel

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen