Nyheter

– Situasjonen i fengselet ødelegger betjentenes helse

Tommy Fredriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, er ikke nådig i kritikken av systemet.

Mer fra Dagsavisen