Nyheter

Mangler 16 fengsels-betjenter: – Dette er galskap

I Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, driftes nå halve fengselet vekselsvis. Det betyr økt bruk av låste celledører for innsatte.

EIDSBERG (Dagsavisen): – Dette er galskap, sier Anders Badendyck Elseth, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Indre Østfold.

16 fengselsbetjentstillinger står ubesatt i Eidsberg-avdelingen. For å kunne opprettholde drift holdes til enhver tid halve fengselet stengt – gjennom døgnet roteres dette slik at alle innsatte får komme ut av sine celler.

– Et grep som har vært helt nødvendig, for i alle fall å ha en «illusjon» av å ha kontroll. Men selvfølgelig ikke ønskelig. Økt grad av innlåsing gir mer irritasjon, trusler og aggressive innsatte – som igjen resulterer i økt sykefravær hos betjentene, sier Badendyck Elseth til Dagsavisen.

Ubesatte stillinger og sykefravær

Lederen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Indre Østfold forteller at det i tillegg til mangelen på 16 betjenter er et høyt sykefravær.

– Sykefraværet er på 20 prosent. I fjor kom rapporten fra Rambøll som kartla psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen. Når rapporten blant annet viser at 9 prosent har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), 19 prosent diagnosekriteriene for angst og 23 prosent for depresjon – er det grunn til å tro at sykmeldingene her i Indre Østfold også skyldes psykiske belastninger, mener Elseth.

Mange ansatte velger nå å forlate jobben i kriminalomsorgen.

– Kunnskapen vår er etterspurt. Det gjør at flere og flere betjenter velger eksempelvis tolletaten, NAV og barnevernet som nye arbeidsplasser, konstaterer Badendyck Elseth og legger til:

– Mange slutter faktisk rett etter plikttjenesten. Vi klarer ikke å holde på ansatte, spesielt med bakgrunn i et særdeles krevende arbeidsmiljø, og helt klart på grunn av dårlige lønnsbetingelser.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Anders Badendyck Elseth er leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Indre Østfold.

Økt lønn

Badendyck Elseth roser samarbeidet mellom tillitsvalgte og lokal ledelse i Indre Østfold fengsel.

– Spørsmålet er selvfølgelig hva vi gjør nå? Jeg føler at «verktøykassa» er brukt opp. Det har blitt lansert en løsning hvor halve fengselet stenges, tømmes for innsatte. Det fikk ikke gjennomslag. Vi er pålagt å holde åpent, da må vi gjøre det. Sikre liv og helse for innsatte, men profesjonalitet og arbeidsvilkår kommer i en kraftig skvis.

– Det enkle svaret langsiktig er selvfølgelig flere ressurser. Får kriminalomsorgen tilført en milliard ekstra i morgen vil ikke dette løse dagens problemer. Det kommer til å ta mellom fem og åtte år før vi igjen er på rett kurs. For å stoppe frafallet vi opplever nå kan en kraftig lønnsøkning være et virkemiddel. Men det er kan hende ikke nok. Har du som ansatt valget mellom økt lønn eller din egen psykiske helse, tror jeg valget fortsatt er enkelt for mange, avslutter han.

---

Indre Østfold fengsel

Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.
  • Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plasser.
  • Fengselet har et tilrettelagt tilbud for 25 til 40 unge innsatte mellom 18 og 25 år, en rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot alle kategorier innsatte.

Kilde: Kriminalomsorgen

---


Henter inn pliktårsbetjenter

Fungerende fengselsleder i Indre Østfold fengsel, Elin M. Schie, forteller at det jobbes kontinuerlig med bemanningssituasjonen – sammen med tillitsvalgte.

– Vi lyser ut faste fengselsbetjentstillinger umiddelbart ved ledighet og ansetter kvalifisert personell som søker. Vi søker også etter vikarer og har siden november 2023 gjennomført to sikkerhetskurs/introduksjonskurs for nye ansatte. I juni vil vi motta 14 pliktårsbetjenter som er ferdig utdannet ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), noe som vil bety at alle stillinger vil være besatt, sier Schie.

Anders Badendyck Elseth, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Indre Østfold, forteller at fengselet i Eidsberg driftes vekselvis mellom hver halvpart. Hvor lenge kan man fortsette denne driftsformen?

– Vi har siden november driftet fengselet med en tilpasset dagsplan. Dagsplanen oppfyller alle krav til lover og regler med tanke på isolasjon. Det er ingen tidsbegrensing på hvor lenge fengselet kan drifte med denne dagsplanen, men vi vurderer kontinuerlig muligheten for å gå tilbake til opprinnelig dagsplan, avslutter Elin M Schie, fungerende fengselsleder i Indre Østfold fengsel.

Les også: Jailhouse rock i Indre Østfold fengsel

Styrker bemanningen

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til økte midler avsatt for å styrke bemanningen.

– Det er i 2024 satt av 40 millioner kroner til styrking av bemanningen i kriminalomsorgen. Det gjennomføres nå en kartlegging av bemanningsbehov ved alle enhetene, slik at midlene brukes så målrettet som mulig. I tillegg er det i statsbudsjettet bevilget fem millioner kroner særlig rettet mot bemanningen ved Bredtveit fengsel, som nå er flyttet til Romerike, sier Sannerud til Dagsavisen.

– I 2024 settes det også av 20 millioner kroner til styrking av lønnsnivået i kriminalomsorgen. Dette er for meg et steg i en mer langsiktig prosess hvor jeg jobber for å heve lønnsnivået og utvikle lønnspolitikken i etaten, legger hun til.

Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Det pågår også et arbeid med å styrke kompetanseutviklingen i etaten, forteller direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet, og avslutter:

– Dette gir seg utslag i en særskilt satsing på fem millioner kroner til kompetansetiltak for å motvirke psykiske belastningsskader i 2024, og videre bevilgning i 2025. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), er gitt i oppdrag å utvikle en opplæringspakke med sikte på å gi en målrettet opplæring for å styrke ledere og ansatte – i å forebygge og håndtere psykiske belastningsreaksjoner. Samtidig arbeider KDI i samarbeid med tillitsvalgte å finne gode tiltak for å møte de utfordringene som i fjor høst ble dokumentert i konsulentfirmaet Rambølls kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen.

Les også: Kommunale gebyrer økte med over 300 prosent: – Horribelt, sier huseier

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen