Nyheter

Spør psykologen: Hva er det beste fødetilbudet i en drømmeverden?

Selv gruer jeg meg til å føde neste gang, fordi jeg føler jeg ble kastet ut i tillegg til en dårlig fødselsopplevelse.

---

Danielle Legland er psykolog og vil framover svare lesere på spørsmål om psykisk helse, relasjoner, oppvekst og samliv. Send dine spørsmål i skjemaet nederst i saken.

---

Spørsmål

Hei!

Kunne du som psykolog skrevet noe helt konkret om hva du mener er det beste fødetilbudet i en drømmeverden? Selv gruer jeg meg til å føde neste gang, fordi jeg føler jeg ble kastet ut i tillegg til en dårlig fødselsopplevelse.

Svar

Hei,

Spørsmålet ditt er i høyeste grad relevant, for i Norge anslår vi at 5–20 prosent har uro rundt fødsel eller fødselsangst. Det er dessuten stor forskjell på 5 og 20 prosent, noe som illustrerer at det kan være mørketall.

Så deilig at du tillater meg å drømme meg bort. Jeg velger å svare deg tredelt, for i min drømmeverden kan fødetilbudet deles inn i før-, under- og etter fødsel. Første bud ville vært trygghet, kanskje ikke overraskende. Det leder til spørsmålet om hva som skal til for at den gravide kjenner seg trygg.

Slik jeg ser det starter det allerede med at man får kontinuitet i oppfølgingen av jordmor, altså at det er samme person som følger deg hele veien. Jeg kunne ønske meg at det var nok tid i hver konsultasjon, slik at temaer som opptar kvinnen kunne blitt snakket godt gjennom med en som kjenner deg og vet hva du trenger. Ved dette grepet tror jeg mye uro kunne vært forebygget.

Flere sykehus tilbyr i dag samtaler til kvinner som kjenner uro rundt fødsel eller har fødselsangst. Tilbudet kommer imidlertid ofte relativt sent i graviditeten. Ettersom dette er min drømmeverden og jeg ikke trenger å ta økonomiske hensyn, kunne dette med fordel blitt kartlagt på 12-ukers kontrollen hvor veien derfra inn i et samtalerom var kort.

Uro har dessuten ofte ikke bare en årsak, og mange kan bli engstelige av oppslag i avisa hvor det står at fødeavdelingene er overbelasta, at kvinner feilaktig blir sendt hjem og det som verre er. Når fødedagen er her kunne jeg ønske alle kvinner kunne møte på sykehuset uten å tenke på hvilken tid på året- eller døgnet det var, og at det var god kapasitet uansett.

Danielle sammen med sønnen.

Mye lar seg ikke planlegge i en fødsel, men om det var rom for at alle fødebrev ble lest og tatt hensyn til, tror jeg mange hadde følt seg tryggere av å bli hørt og sett.

Du beskriver at du sitter igjen med erfaringer fra en dårlig fødsel, og det skulle jeg gjerne sett at det var et eget tilbud for i etterkant. Noen sykehus tilbyr at man kan komme tilbake å snakke gjennom egen fødsel, men også det handler dessverre om ressurser og tid. En god kartlegging på 6-ukers kontrollen kunne avdekket behovet. På lik linje som at det finnes fødselsforberedende kurs kunne det vært nyttig å få bearbeida det man har vært med på ved helsestasjonen. På den måten kunne man også normalisert følelsene man sitter med.

Som glasur på denne kaka kunne jeg ønske meg at jordmødrene og øvrig helsepersonell ikke bare fikk sin takk i himmelen, men at de fikk virkelig gode vilkår å jobbe under.

Mye av det jeg ønsker meg bør ikke være så urealistisk at det er en utopi, og det er viktig å si at vi gjør mye godt og riktig i fødselsomsorgen i Norge. Det er også viktig å ta med seg inn når du nå skal føde på nytt. Mine råd er å være åpen med jordmor, be om henvisning til sykehuset så fort som mulig, og be om at det lages en plan på deg som pasient. Prøv å være så konkret og spesifikk du kan med hva som engster deg.

Se om du kan finne din egen heiagjeng som det kan være godt å støtte seg til, og som du mentalt kan ha med deg når dagen kommer. Masse lykke til!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen