Nyheter

Dette mener de andre partiene om statsbudsjettet: – Gjør ikke nok for vanlige folk

Både Høyre, Rødt, MDG, Frp og KrF mener budsjettenigheten ikke hjelper for helt vanlige folk. MDG er misfornøyd med for lite grønn omstilling, mens Frp synes det er for mange klimatiltak.

– Et ansvarlig budsjett som bidrar til å trygge folks økonomi i ei urolig tid, er overskriften til de tre partiene som nå er enige om statsbudsjettet som ble presentert på en pressekonferanse søndag kl. 10.00.

Selv om regjeringspartiene Ap og Sp ble enige med SV om budsjettet, er tradisjonen tro de andre partiene på Stortinget verken imponert eller enige i de tre partienes prioriteringer.

– Regjeringen gjør ikke hverdagen enklere for folk og tar ikke ansvar for fremtiden. Budsjettet gjør lite for å styrke folks privatøkonomi, trygghet og beredskap og at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, sier Høyres Tina Bru.

Se pressekonferansen om budsjettenigheten her:

– Gir ikke trygghet til de som sliter

Bru mener regjeringen og SV ikke klarer å prioritere og øker utgiftene kraftig. Bru roser den økte barnetrygden, men mener det er lite som hjelper på folks hverdagsøkonomi.

I tillegg kritiserer Høyre-nestlederen at den ekstra arbeidsgiveravgiften regjeringen innførte i 2022, fortsatt er med i budsjettet, samt at mange av de nye utgiftene i budsjettet dekkes av engangsinntekter.

– Jeg er bekymret for at denne regningen må dekkes med økte skatter i neste budsjett. Da havner regningen hos folk og bedrifter, sier hun.

Heller ikke Rødt er fornøyd med hvor mye regjeringspartiene og SV har klart å gi til de som sliter.

– Det er flere gode ting her, men forliket viser først og fremst hvor lite man får gjort med forskjellskrisen når regjeringen nekter å sende regningen til de som har tjent på økte priser, sier Sneve Martinussen i en pressemelding.

– Dette er en god søndag for banknæringen, som kan puste lettet ut – finansskatten økes ikke og de beholder skattefordelene sine i en tid med enorme overskudd. Det er skuffende, for her hadde det vært milliarder å hente, til mer omfordeling til alle de som sliter med høye renter, sier Rødt-lederen.

– Ikke verdt ventingen

Sneve Martinussen forteller videre at hun er overrasket over at fribeløpet for uføre ikke økes i budsjettet.

– Hvis regjeringen mener alvor med at det skal lønne seg å jobbe, er dette en av de viktigste tiltakene for å sikre at folk med uføretrygd ikke velger bort arbeid i frykt for å tape penger på det.

Både MDG og KrF reagerer på at regjeringen og SV ikke har satt av mer i neste års statsbudsjett til folk som rammes hardt av levekostnadskrisen.

– Denne budsjettenigheten var ikke verdt ventingen, slår MDG fast i en pressemelding like etter at regjeringen og SV presenterte enigheten søndag formiddag.

– SV har dessverre ikke fått til noe for å omstille oljenæringen, Norges mest forurensende industri. Det er heller ingen store grep her som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, skriver MDG.

Savner flere tiltak

Videre fastslår partiet at de hadde forventet at SV fikk til en kraftig oppjustering av barnetrygden slik at barnefamiliene får mer å rutte med, og mer i sosialhjelp.

– Med dette budsjettet blir det ikke mye mer i måneden for disse gruppene. Jeg synes det er synd at en venstresideregjering med SVs støtte ikke klarer å levere bedre enn dette midt i dyrtiden, skriver MDG.

Også finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad er lite imponert over tiltakene regjeringen og SV gjør for de som trenger det mest i budsjettenigheten.

– Vi hadde virkelig trengt flere målrettede tiltak mot levekostnadskrisen. Det er bra at SV har fått gjennomslag for økt barnetrygd for de over 6 år, men det er meningsløst at de reelt kutter barnetrygden for barn under 6 år, sier Ropstad i en pressemelding.

– Tung ekstraskatt

KrF-politikeren forteller videre at han er overrasket over at regjeringspartiene og SV ikke gjør noe med den svake sykehusøkonomien.

– Vi ser hvordan køene har økt og at det varsles nedleggelser av sykehus. Da burde det kommet en satsing i forliket, sier Ropstad.

At partiene som nå har kommet til enighet opprettholder den ekstra arbeidsgiveravgiften i neste år, synes Ropstad er dramatisk.

– Dette er en tung ekstraskatt og jeg hadde håpet regjeringen og SV ville snu for å trygge verdiskapingen som jo er avgjørende for å legge grunnlaget for velferden vår.

– Vanlige folk får smuler

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener det er for mye fokus på klimapolitikk og for lite fokus på privatøkonomi i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

– SV og regjeringen bruker hele 10 av 18 milliarder på klimatiltak, mens vanlige folk får smuler, sier han.

Limi mener den planlagte økningen i barnetrygd er å «avspise barnefamiliene med 200 kroner i måneden», og viser til Fremskrittspartiets forslag om å kutte matmoms og drivstoffavgifter.

Frp-nestlederen går også ut mot at fjorårets økning i arbeidsgiveravgiften ikke blir redusert, og at det ikke kuttes nok i andre deler av budsjettet.

– Det er spesielt at SV, som vil legge ned oljenæringen, presenterer et budsjett som er totalt avhengig av oljepenger, sier han.

Venstre reagerer på bistandskutt

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener det er spesielt at regjeringspartiene og SV har blitt enige om å kutte i bistand i statsbudsjettet for neste år.

– Det har aldri vært flere mennesker på flukt, og den siste tiden har vi vært vitne til en forferdelig humanitær situasjon i Gaza som blir mer og mer dramatisk for hver time som går, samtidig som krigen i Ukraina fortsatt raser. At SV velger nettopp dette året til å velsigne bistandskutt, er svært spesielt, sier Rotevatn i en pressemelding.

SV og Venstre har brukt å stå sammen om å prioritere verdens fattige. I statsbudsjettet for 2024 som regjeringspartiene og SV kom til enighet om søndag formiddag, ryker bistandsmålet om å gi en prosent av brutto nasjonalinntekt.

– Det er vel å bra å styrke velferdsordninger for folk i Norge, men jeg synes faktisk et så rikt land som vårt skal ta seg råd til å gi en prosent i bistand. Det gjorde vi i alle årene med borgerlige budsjetter, sier Rotevatn.

Venstre-nestlederen ser også på budsjettet som tynt og grått for klimaet, og peker blant annet på at det har blitt dyrere å velge utslippsfrie biler enn det var for to år siden.

– Nå nærmer klimamålet i 2030 seg med stormskritt, og SV har skuslet bort snart en hel stortingsperiode uten å ha imponerende klimaresultater å vise til.

Mer fra Dagsavisen