Nyheter

Enighet om statsbudsjettet: – Vil gjøre hverdagen bedre for folk

Et drøyt døgn før finansdebatten i Stortinget, ble regjeringen enige med SV om neste års statsbudsjett., Grønnere og mer til fordeling, er overskriftene.

– Et ansvarlig budsjett som bidrar til å trygge folks økonomi i ei urolig tid, er overskriften til de tre partiene som nå er enige om statsbudsjettet.

Hovedprioriteringene fra det framlagte budsjettet ligger fast.

– I tillegg vi sikre grunnleggende og god velferd i barnehagen, skolen, helsetjenesten, eldreomsorgen og andre viktige tjenester stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen, heter det i pressemeldingen.

Se pressekonferansen om statsbudsjettet her:

Trygt og ansvarlig

Det gjennomføres en rekke tiltak for å gjøre hverdagen bedre for folk i Norge. Halvering av maksprisen på flyruter mange steder, sterkt redusert barnehagepris og reduksjoner i skatt og avgift er noen av grepene.

– Dette er et trygt og ansvarlig budsjett som tar Norge gjennom den krevende tida vi står i. Budsjettet skal bidra til å få ned prisveksten som rammer folk så hardt, samtidig som det er en rekke grep som skal bidra til å gjøre hverdagsøkonomien lettere for folk i hele Norge. Nå blir det billigere barnehage for landets familier, pensjonistene sitter igjen med mer og det er skattelette for arbeidsfolk, sier Trygve Slagsvold Vedum, finansminister og leder av Senterpartiet.

– Dette er kanskje det grønneste budsjettet noensinne. Totalt flytter vi over 10 milliarder kroner til klima, natur og omstilling. SV har vært tydelig på at vi skal kutte utslipp, og bevare industri. Og vi skal fordele mer. Hvis Norge skal nå klimamålene sine, er vi avhengig av å få ned de store utslippene i industrien. Det klarer ikke de alene, sier SV-leder Kirsti Bergstø på en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget.

Barnehageprisen blir redusert med 1000 kroner for alle landets barnefamilier, samtidig som de reduseres med 1500 kroner i de mest desentraliserte kommunene. Dette kommer i tillegg til gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark som regjeringen gjennomførte i år. Endringene kommer fra 1. august 2024.

I tillegg til dette halveres maksprisen på FOT-rutene fra 1. april 2024, noe som vil gjøre flytilbudet billigere i nord og langs kysten.

– Vi er enige om et statsbudsjett som sikrer trygghet i folks hverdag, bidrar til å få kontroll på prisstigningen, og holder sysselsettingen høy og ledigheten lav. I dag stiller et flertall på Stortinget seg bak gode fellesskapsløsninger samtidig som vi sikrer en ansvarlig pengebruk, sier Tonje Brenna, nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister.

Ikke økte skatter

– Før årets budsjett har vi vært tydelige på at vi ikke ønsker økte skatter eller store endringer overfor norske bedrifter og norsk næringsliv, denne forutsigbarheten ligger til grunn også i denne enigheten. For oss har det vært viktig å bygge videre på stolt norsk industrihistorie og sikre stabile rammevilkår for norske bedrifter, sier Trygve Slagsvold Vedum, finansminister og leder av Senterpartiet i en pressemelding.

Budsjettets klimaprofil styrkes enda mer, gjennom at noe av utvidelsen av oljeleting begrenses. På den måten tar en klimahensyn samtidig som oljebransjen har trygge forutsetninger videre for å sikre fellesskapets inntekter.

– Vi tar ansvar for å utvikle Norge i en trygg, rettferdig og bærekraftig retning. Vi går inn i 2024 med et løft for universelle velferdsordninger som kommer hver og en av oss til gode, og som bygger opp under målet om at så mange som mulig er i jobb. Med denne enigheten styrer vi trygt til en grønnere økonomi som kutter utslipp, skaper jobber og gir fellesskapet inntekter som Norge kan bygges videre på i årene som kommer, sier Tonje Brenna, som er nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister i samme pressemelding.

Frp kritiserer miljøsatsingen

Mens MDG på den ene siden mener det ikke er satt av nok til å omstille oljenæringen, mener Frp at det brukes for mye til klimatiltak.

Fremskrittspartiets nestleder, Hans Andreas Limi reagerer sterkt på budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

– SV og regjeringen bruker hele 10 av 18 milliarder på klimatiltak, mens vanlige folk får smuler. Dette budsjettet vil ikke løse den økonomiske krisen i folks privatøkonomi, sier han til NTB.

- Regjeringen og SV øker klimaprosjekter med hele 10 milliarder, men avspiser barnefamiliene med en økning i barnetrygd på 200 kroner i måneden, legger han til.

På den andre siden mener MDG at SV ikke har satt av nok til å omstille oljenæringen.

– Det er heller ingen store grep som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, sier MDG i en pressemelding.

---

De viktigste endringene i budsjettet etter endelig avtale mellom Ap, Sp og SV:

  • * Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)
  • * Innføre gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)
  • * Økt studiestøtte på 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)
  • * Rekrutteringstilskudd til Helse Nord (200 mill. kroner)
  • * Økt satsing på grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)
  • * Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)
  • * Klima og skogsatsing under UD. (1 mrd. kroner)
  • * Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

---

Mer fra Dagsavisen