Innenriks

NHO reagerer på at regjeringen ikke gjør mer med arbeidsgiveravgiften

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener at regjeringen må se på arbeidsgiveravgiften i neste års statsbudsjett på nytt.

– Alle de tre partiene som forhandler om budsjettet, har sagt at de er imot den økte arbeidsgiveravgiften, som rammer svært mange bedrifter. Allikevel økes bedriftenes kostnader knyttet til denne avgiften neste år. Dette må regjeringen løse i budsjettrevisjonen til våren.

Det sier administrerende NHO-direktør Ole Erik Almlid i en pressemelding etter at regjeringen og SV presenterte enigheten om neste års statsbudsjett.

– Det er bra at regjeringspartiene har stått imot SVs skattekrav i forhandlingene. Det er viktig for bedriftene at ikke skattebyrden økes ytterligere nå. Likevel er formuesskatten fortsatt for høy. Det hindrer utviklingen av bedrifter med norske eiere, sier Almlid videre.

Samtidig påpeker direktøren at NHO er glade for at SV og regjeringspartiene forstår at næringslivet har en nøkkelrolle når det gjelder effektive klimakutt – blant annet ved å redusere kuttet i CO2-kompensasjon.

– Nå er det viktig at regjeringen starter en reell dialog med næringslivet om en varig og forutsigbar kompensasjonsordning.

Se pressekonferansen om budsjettenigheten her:

Mer fra Dagsavisen