Nyheter

Reduserer kuttet i CO2-kompensasjon: – Vil trygge norske arbeidsplasser

Industri Energi har fått et betydelig gjennomslag i statsbudsjettet. Regjeringen reduserer nemlig kuttet i CO2-kompensasjonsordningen med en halv milliard og forplikter seg samtidig til å gjøre ordningen stabil og langsiktig.

– Sammen med Norsk Industri reagerte vi kraftig på regjeringens kuttforslag i CO₂-kompensasjonsordningen. Vi mobiliserte umiddelbart, og det har nå gitt oss tellende resultater som vil bidra til å trygge norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding.

Regjeringen ble møtt med kraftige reaksjoner da den tidligere i høst la fram et forslag til statsbudsjett som ville kutte stort i CO₂-kompensasjonsordningen.

Dette skjedde for andre året på rad og har ført til at industriselskapene frykter for at rammevilkårene i Norge ikke lengre er stabile.

Forbundsleder Frode Alfheim gikk til det skritt å true med politisk streik dersom regjeringen ikke stoppet kutt i CO₂-kompensasjonen.

Nå er han fornøyd med endringen i statsbudsjettet som regjeringen og SV har fremforhandlet. Slik det ser ut nå, kan det bli aktuelt å droppe streiken.

– Det gjenstår en prosess før saken er landet. Det er positivt at regjeringen kommer oss i møte nå. Men det er først når den langsiktige løsningen er landet vi kan konkludere med hva vi mener om sluttresultatet, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– En halv milliard er veldig mye penger å få flyttet gjennom slike budsjettforhandlinger. Vi er på ingen måte i mål, men vi anerkjenner at regjeringen har lyttet til bekymringene og innspillene våre, sier Frode Alfheim.

Se pressekonferansen om budsjettenigheten her:

Full storm

CO₂-kompensasjonsordningen handler om å kompensere strømintensive bedrifter for økte strømpriser som følge av Europas klimapolitikk.

Det blåste opp til full storm da regjeringen tidligere i høst la fram et forslag til statsbudsjett som ville kutte stort i CO₂-kompensasjonsordningen. Dette skjedde for andre året på rad og har ført til at industriselskapene frykter for at rammevilkårene i Norge ikke lengre er stabile.

Nylig gikk Fremskrittspartiet ut og varslet at de ville fjerne kuttet i sitt alternative budsjett.

Saken har vakt et enormt engasjement blant medlemmer og tillitsvalgte, som har jobbet utrettelig for å få regjeringen til å snu. Dette arbeidet fører nå til et betydelig gjennomslag i det endelige statsbudsjettet som regjeringen har fremforhandlet med SV:

* Regjeringen forplikter seg til å styrke CO₂-kompensasjonsordningen med en halv milliard kroner gjennom revidert statsbudsjett til våren.

* Innen det reviderte statsbudsjettet vedtas, skal det fremforhandles en enighet med industrien om en langsiktig og stabil ordning.

Sammen med Norsk Industri har LO-forbundet utarbeidet et forslag som handlet om å redusere kuttet med en klimakobling til midlene som ble foreslått kuttet.

– Dette betyr at industriselskapene nå kan få ut ekstra midler ved å gjennomføre klimatiltak. Det skapte en vinn-vinn-situasjon som nå har blitt lyttet til, sier han.

Mer fra Dagsavisen