Nyheter

Slik er hjemmetjenesten i Norges største byer

Rundt 70.000 får hjelp av hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere i dag. FriFagbevegelse har undersøkt omfanget av kommersielle aktører i de største byene.

Hvem er det egentlig som hjelper oss hjemme når vi ikke lenger klarer oss helt selv og omsorgsoppgavene blir for tyngende for de pårørende?

Og spiller det egentlig noen rolle om det er kommersielle eller kommunale hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere som gjør arbeidet?

Ja, mener Siri Follerås, leder av Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo.

– For dem som mottar tjenesten, betyr det sannsynligvis ikke noe. Men for dem som yter disse tjenestene, betyr det masse – særlig når det gjelder fast lønn, lønnstillegg og pensjon.

En offentlig utredning bekrefter det Follerås sier.

Ansatte hos kommersielle leverandører av hjemmesykepleien tjener i gjennomsnitt 89 prosent av lønna til en ansatt i det offentlige.

Valg 2023

I årets lokalvalg har privatisering av kommunale tjenester vært et hett tema. Hjemmetjenesten er et av tilbudene som kan havne på anbud i mange kommuner.

I nord går for eksempel Høyre i Tromsø til valg på å gjeninnføre fritt såkalt brukervalg i hjemmetjenesten.

– Om logoen på skjorta tilhører Tromsø kommune eller et privat firma skal ikke bety noe for brukeren så lenge de får den tjenesten de ønsker, sa partiets ordførerkandidat, Anne Berit Figenschau til avisa Nordlys.

Debatten går mellom rød og blå blokk i kommunene om kommersielle aktører i velferden, inkludert i eldreomsorgen.

Byrådet i Oslo, ledet av Arbeiderpartiet, har sørget for at hovedstaden ikke har noen kommersielle drevne sykehjem igjen.

Samtidig har Oslo avtaler med store kommersielle selskaper som driver hjemmetjenester på det offentliges regning.

Ingen hadde oversikt

Men verken SSB eller KS (Kommunenes hovedorganisasjon) har en oversikt over fordelinga av ideelle, kommersielle og kommunale leverandører av hjemmetjenester.

Derfor har FriFagbevegelse undersøkt omfanget av kommersielle hjemmetjenester i de mest folkerike kommunene.

Til sammen bor det rundt 1,8 millioner mennesker i disse kommunene.

Hovedfunnet er at verken Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen eller Tromsø har avtale med kommersielle leverandører av hjemmesykepleie.

Bare Oslo og Bærum har det.

Men flere av kommunene har avtale med kommersielle leverandører av praktisk bistand – hjemmehjelptjenester.

Sjekk oversikten her

Oversikten viser andelen av kommunenes egne ansatte, ideelle og kommersielle leverandører som yter hjemmesykepleie og hjemmehjelp til innbyggerne.

Oslo

711.000 innbyggere.

Hjemmehjelp:

 • 70 prosent av brukerne har valgt hjemmehjelp ansatt i kommunen.
 • 16 prosent har valgt hjemmehjelp fra kommersielle selskaper.
 • 13 prosent av brukerne har valgt hjemmehjelp ansatt hos en ideell leverandør.

Hjemmesykepleie:

 • 91,8 prosent har kommunal hjemmesykepleie
 • 5,5 prosent av brukerne har en kommersiell leverandør av hjemmesykepleie.
 • 2,6 prosent har en ideell leverandør.

De kommersielle selskapene som leverer hjemmesykepleie og hjemmehjelp til Oslo er Norlandia, Ecura og 2Care.

Oslo har avtale med én ideell leverandør: Diakonhjemmet.

Kilde: Oslo kommune

Bærum

130.000 innbyggere.

Bærum er den andre av de største kommunene våre der folk kan velge en kommersiell leverandør av hjemmesykepleie.

De kommersielle leverandørene til Bærum kommune er boHjemme og Norlandia Hjemmeomsorg.

Bærum har ingen avtale med ideelle leverandører om disse tjenestene.

Hjemmehjelp:

 • 73 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt i kommunen.
 • 27 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt hos en kommersiell leverandør.

Hjemmesykepleie:

 • 94 prosent av brukerne valgte kommunens ansatte til hjemmesykepleie
 • 6 prosent av brukerne valgte en kommersiell leverandør av hjemmesykepleie.

Kilde: Bærum kommune

Bergen

290.000 innbyggere.

Bergen kommune har ingen private leverandører av hjemmesykepleie i hjemmetjenestene i Bergen kommune.

Hjemmehjelp:

 • 77 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt i kommunen.
 • 33 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt hos en kommersiell leverandør.

De tre kommersielle leverandørene med flest oppdrag er Mio Omsorg, En hjelpende hånd og Hjelp i hjemmet.

Kilde: Bergen kommune

Trondheim

213.000 innbyggere.

 • Over 99 prosent av brukerne får hjemmesykepleiere hjemmesykepleie av kommunens egne ansatte. En liten andel, 0,7 prosent av brukerne får hjemmesykepleie av ansatte hos en ideell leverandør.
 • Kommunen har ingen avtaler med kommersielle selskaper om hjemmesykepleie.
 • Hjemmehjelptjenesten er en ren kommunal tjeneste. Verken ideelle eller kommersielle selskaper har avtale med Trondheim kommune om hjemmehjelptjenester.

Kilde: Trondheim kommune

Stavanger

146.000 innbyggere.

 • I Stavanger kommune er det bare kommunens egne ansatte som utfører både hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
 • Stavanger har ingen avtaler med verken ideelle eller kommersielle leverandører om disse tjenestene.

Kilde: Stavanger kommune

Kristiansand

115.000 innbyggere.

I Kristiansand kommune er det bare kommunens egne ansatte som gir hjemmesykepleie.

Når det gjelder hjemmehjelp, kan folk velge ansatte i kommunen eller fra kommersielle leverandører som kommunen har avtale med.

Hjemmehjelp:

 • 83 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt i kommunen.
 • 17 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt hos en kommersiell leverandør.

De tre største kommersielle aktørene er Din Omsorgspartner, Mio Omsorg og boHjemme.

Kilde: Kristiansand kommune

Drammen

103.000 innbyggere.

Drammen kommune har ingen avtaler med kommersielle om hjemmesykepleie.

Hjemmehjelp:

 • 81 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt i kommunen.
 • 19 prosent av brukerne valgte hjemmehjelp ansatt hos en kommersiell leverandør.

Kommunen har rammeavtale og fritt brukervalg med tre leverandører på hjemmehjelp: Mio Omsorg, BoHjemme og Norlandia.

Kilde: Drammen kommune

Tromsø

78.000 innbyggere.

I Tromsø kommune er det bare kommunens egne ansatte som utfører både hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Tromsø har ingen avtaler med kommersielle selskaper eller ideelle om verken hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Kilde: Tromsø kommune

---

Dette er hjemmetjenestene

 • Hjemmetjenestene er delt inn i hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
 • Hjemmesykepleie er for eksempel sårbehandling, medikamenthåndtering, personlig hygiene og stell, helseveiledning, og opplæring i enkle medisinske prosedyrer.
 • Har du vedtak om hjemmesykepleie fra kommunen, skal kommunen betale for dette.
 • Hjemmehjelp er for eksempel hjelp til personlig hygiene og stell, matlaging, innkjøp, rengjøring og klesvask.
 • Har du vedtak fra kommunen om hjemmehjelp, må du likevel betale en egenandel for dette. Jo høyere inntekt du har, jo større blir egenandelen du må betale. Egenandelen er den samme uansett om du velger en kommunal eller en annen leverandør – der det er mulig.
 • Rundt 70.000 får hjelp av hjemmetjenestene nå, ifølge Statistisk sentralbyrå.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: