Nyheter

Støre om Borten Moe-avgangen: Personene er ikke viktigere enn prinsipper

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen etter Ola Borten Moes avgang.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte pressen fredag kveld i regjeringens representasjonsanlegg. Tema var Ola Borten Moes avgang.

Jeg beklager at Ola Borten Moe går ut av regjering. Han har gjort meget viktig arbeid for regjeringen, og det arbeidet skal vi fortsette, sa Jonas Gahr Støre på sin pressekonferanse.

Statsministeren redegjorde kort for detaljene rundt håndteringen av Borten Moe-saken.

– Vi fikk kunnskap om at det var stilt spørsmål om Olas aksjer tidligere i uka. Jeg ble orientert onsdag, sa Jonas Gahr Støre.

– I dag hadde Ola og jeg en grundig samtale om saken. Vi kom fram til konklusjonen at han trekker seg som statsråd, sa statsministeren.

Leit, ikke flaut

– Jeg vektla min vurdering av denne saken opp mot habilitetsreglene, og så kom vi sammen til den konklusjonen, sa Støre.

Han la vekt på at Borten Moe selv må passe på habiliteten sin.

– Det må være sånn at det er statsrådenes eget ansvar å tenke over habilitet. Det må ligge hos statsråden selv, understreket han.

Han sa at regjeringen har løpende arbeid med habilitet, og at det er lett å be om hjelp hvis man er usikker. Statsrådene har også grundige samtaler når de får jobben, med gjennomgang av hva de eier.

– Noen feil får konsekvenser. Habilitetsregelverket er helt grunnleggende, sa han.

Støre varslet også at han vil innskjerpe habilitetsreglene.

– Synes du dette er flaut, spurte TV2s journalist på pressekonferansen.

– Jeg synes det er leit, svarte Støre.

Kontroversiell

– Ola er uredd og tør å stå i tøffe debatter. Han har tørt å stille spørsmål, og tørt å utfordre andre statsråder. Det er derfor han har blitt oppfattet som kontroversiell, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Likevel sier han at det var en riktig og klok beslutning å gå av.

Jonas Gahr Støre ble spurt om regjeringsmedlemmer bør kunne få kjøpe, eie og selge aksjer i børsnoterte selskaper på pressekonferansen.

– Jeg er åpen for en diskusjon om det, svarte Støre.

Han fortalte at han selv har valgt å ikke eie aksjer mens han er statsminister. Støre fikk også spørsmål om habilitetsarbeidet i regjeringen, etter tre store habilitetsrelaterte skandaler bare de siste månedene.

– Mitt klare inntrykk er at statsrådene er opptatt av dette. Vi minner hverandre på om slike avvegninger. Men dette må vi jobbe med hele veien. Jeg opplever at det er alle statsrådene helt enig i. Jeg er den første til å beklage at Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe ikke fortsetter i min regjering. Men personene er ikke viktigere enn prinsipper, sa han.

Trygve Slagsvold Vedum ble spurt om arbeidet med å finne en ny statsråd.

– Det skal vi gjøre grundig og gjennomtenkt. Det vil skje tidlig i august, svarte Senterparti-lederen.

Gikk av

Fredag varslet Ola Borten Moe at han går av som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter brudd på regjeringens habilitetsregler.

Da saken ble avslørt i E24 sa Borten Moe at han ville bli sittende, men i løpet av fredagen gjorde han helomvending, og gikk av både som statsråd og nestleder i Senterpartiet. Dessuten sa han at han ikke vil søke gjenvalg til Stortinget om to år.


Mer fra Dagsavisen