Nyheter

– Taushetsbelagt, sier Mattilsynet om naboenes bekymring

Utmagret, lufting i stramme kobbel og hunder som må gjøre fra seg mens de går. Nabolaget i Indre Østfold er bekymret for hundeholdet.

INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): Naboene fortviler over hundeholdet og dyrevelferden. Flere har tatt kontakt med Dagsavisen og forteller om utmagrede hunder, lufteturer i ekstremt korte kobbel og hardhendt behandling.

– Da dette er et privat dyrehold, kan vi verken bekrefte eller avkrefte om vi har vært på tilsyn eller er involvert i saken. Det er omfattet av taushetsplikten, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1, sier Jorunn Aasgaard Grini, avdelingssjef for Mattilsynet i Østfold og Follo.

Omplassering, avliving eller tilbakeføring

På generelt grunnlag forteller Aasgaard Grini at Mattilsynet kan ta dyr i midlertidig forvaring når det oppdages alvorlig dyremishandling, vold, sykdom, «vannstell» og lignende.

– Vi kan også pålegge dyreeier selv å sørge for veterinærtilsyn. Eksempelvis for å undersøke bakenforliggende årsaker til at dyret ikke går opp i vekt, eller har skader som ikke er utredet tidligere. Dyr vi tar i midlertidig forvaring undersøkes av veterinær og settes på godkjent sted inntil vi finner en varig løsning, sier avdelingssjefen i Mattilsynet til Dagsavisen, og legger til:

– Avhengig av den enkelte saken kan løsningen være omplassering, avliving eller tilbakeføring til eier dersom forholdene tilsier at det er forsvarlig.

---

VARSLE OM MISHANDLING ELLER VANSTELL

Du skal varsle Mattilsynet hvis noen: Utsetter dyr for vold eller annen brutal behandling – ikke gir dyr nok fôr eller vann – ikke gir syke eller skadde dyr forsvarlig behandling – har forlatt dyr i hjelpeløs tilstand – har svært skitne eller ustelte dyr – holder dyr på steder som er farlige, svært skitne eller av andre grunner er helt uegnet for dyrene – har dyr utendørs uten å gi dem tilgang til oppholdsrom (dette gjelder ikke storfe, sau, geit, hest, lama og alpakka i beitesesongen. Oppdrettshjort og tamrein.)

Du kan sende bekymringsmeldinger anonymt, men det er lettere for Mattilsynet å følge opp saken hvis de kan kontakte deg.

Kilde: Mattilsynet

---

Mange bekymringsmeldinger

– Får dere mange henvendelser med bekymring om dårlig dyrevelferd?

– Vi får mange bekymringsmeldinger med ulik alvorlighetsgrad. Alle bekymringsmeldinger vurderes av Mattilsynet, svarer Jorunn Aasgaard Grini, avdelingssjef for Mattilsynet i Østfold og Follo, og avslutter:

– Det er veldig viktig at vi får meldinger, slik at vi har mulighet for å følge opp alvorlige dyrevelferdssaker. De som eier kjæledyr og sportsdyr, må som regel ikke melde fra til Mattilsynet. Når vi fører tilsyn med slike dyrehold er det som regel fordi vi har fått bekymringsmeldinger fra publikum, eller fordi vi har våre egne erfaringer med dyreholdet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: