Nyheter

Fikk gullbilletten til arbeidslivet

– En gullbillett til arbeidslivet. Slik beskriver en nåværende elev praksisbrev-programmet innen malerfaget ved Voksenopplæringen på Skullerud. Nå blir programmet lagt ned på grunn av liten rekruttering.

43 år gamle Ahmad Hamda kom til Norge fra Syria som flyktning i 2015. Etter at han måtte forlate hjemlandet, gikk ferden til Dubai og Qatar hvor han i noen år jobbet som salgssjef innen markedsføring.

Krig i hjemlandet

– Jeg forlot Syria i 2013 på grunn av de tøffe forholdene under krigen. Jeg var også imot regjeringens politikk, så jeg måtte forlate Syria for min egen sikkerhet, og jeg ga opp alt der. Arbeidet mitt, hjemmet og familien min, bare for å overleve, sier han.

– Jeg bodde først i Tyrkia to år. Til Norge kom jeg 15. oktober 2015. For å starte ett nytt liv, sier han.

Nå ser han lyst på fremtiden. Mye takket være Voksenopplæringens praksisbrevordning har han funnet et yrke som vil gi ham en sikker jobb.

– Etter flere år på Nav, fikk jeg gjennom en bekjent vite om tilbudet til Voksenopplæringen. Jeg tok kontakt med dem, og fikk etter hvert beskjed om at jeg fikk plass. Da hadde jeg hatt flere møter med dem, og de sjekket hvor god jeg var i norsk, sier 43-åringen, som i hjemlandet studerte juss og interiørdesign.

Ahmad Hamda (på liften) stortrives som maler. Her sammen med en annen deltaker på VO Skullerud, Akram Alsaleh.

– Da jeg kom til Norge var det vanskelig å finne jobb uten vitnemål og erfaring. Derfor var praksisbrevordningen min billett til arbeidslivet. Her kunne jeg i løpet av to år få et praksisbrev, som senere vil føre til fagbrev. I tillegg har jeg hatt undervisning i norsk, matte og samfunnsfag, sier han.

Da jeg kom til Norge var det vanskelig å finne jobb uten vitnemål og erfaring. Derfor var praksisbrevordningen min billett til arbeidslivet.

—  Ahmad Hamda

– Særlig samfunnsfag var nyttig. Her lærte vi mye som går rett på faget som maler. Vi lærte om HMS, arbeidsrett, tariffer, miljø og sikkerhet. I norsken var mye av undervisningen også tilpasset maleryrket. Vi lærte norsk som vi vil få nytte av i jobben, sier han.

I dag jobber han som lærling hos Malercompagniet, hvor han håper på å få fast jobb når lærlingtiden er over, og fagbrevet er i boks.

– For meg har dette vært min mulighet til å få et yrke, og en jobb jeg kan leve av. Derfor synes jeg det er trist at denne linja på Skullerud nå legges ned.

Legges ned

For nå er det slutt. Ledelsen ved VO Skullerud ser det ikke lenger forsvarlig å drifte disse to praksisbrevlinjene.

– Vi kan ikke forsvare økonomisk å opprettholde dette tilbudet når vi får så få søkere, sier rektor Gøril Steen til Dagsavisen.

– Jeg skulle gjerne sett at Nav stilte med de 30 lærlingene som opplæringskontoret for malere sier de trenger denne våren, sier hun.

Men hvorfor er det ikke nok søkere, og hvorfor får ikke Nav tak i dem?

– Nav er proppen i systemet, mener malermester og yrkesfaglærer Jørn Danielsen til Dagsavisen.

Nav er proppen i systemet.

—  Jørn Danielsen, malermester og yrkesfaglærer

Han er ansvarlig for det malerfaglige på Skullerud.

– Det er Nav som har ansvaret for rekrutteringen. Men det virker som om de ikke er interessert i å rekruttere til oss. Det finnes søkere blant de 11.000 arbeidsledige i målgruppen i Oslo, sier han til Dagsavisen.

Rektor Gørild Steen beklager sterkt at tilbudet ikke videreføres.

Nå har malerlinja ni deltakere. Helt på grensen til hva som er forsvarlig for å opprettholde tilbudet, sier de to.

I dag har de linjer innen malerfag og ernæringskokker.

– Vi hadde sett for oss at dette kunne utvides til flere yrkesfag, sier rektoren.

– En av våre oppgaver er å bidra til at arbeidsgiverne i Oslo får tilgang på den arbeidskraften de trenger. Et oppdrag vi gjerne skulle vært med på å oppfylle. Men som vi ikke greier i dag, sier Gørild Steen.

Gørild

Jørn Danielsen mener det er dårlig intern kommunikasjon i Nav som er en del av årsaken.

– Vi har snakket med jobbspesialister og saksbehandlere i Nav som ikke engang har hørt om tilbudet. De som har hørt om det synes det er veldig bra og er litt sjokkert over at det blir lagt ned. Men så får vi høre at det ikke engang ligger på tiltakslista til de forskjellige NAV-kontorene i Oslo, sier han.

– Jeg har hatt mye kontakt med de enkelte saksbehandlerne til våre deltakere, noe som har vært bra. Men alt skal risles ut til bydelene, og Hele systemet er veldig tungrodd og tidkrevende, skyter lærer for praksisbrevklassen for malere, Tove Margit Berget inn.

Praksisplassordningen er ingen snarvei til fagbrev, og det stilles de samme kravene til deltakeren som om de skulle gått på vanlig yrkesfag på videregående skole.

– Vi gjør det bare på en litt annen måte, og de som er hos oss har mye yrkeserfaring fra tidligere. Og ute i bransjen er de superettertrakta. De som vil ha jobb får jobb, noe 90 prosent av totalt 29 som har gått hos oss har fått, sier Jørn Danielsen.

– Poenget er at vi må bruke tid og ressurser på å rekruttere, og ikke bare legge ned etter et «kvarter», bare fordi Nav ikke klare å sende riktig informasjon rundt.

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri har selv tidligere jobbet på VO Skullerud, og har et sterkt ønske om at tilbudet opprettholdes.

– Praksisbrev for malere er en gullbillett til yrkeslivet, det støtter opp om bystyrets målsetting om at det skal satses på yrkesfag, det får mennesker over fra trygd og utenforskap til jobb og lønnsinntekt, og de som har gjennomført er fornøyde og stolte over å ha fått jobb. De kan forsørge familien sin og få bidra til samfunnet. Det er et svært billig utdanningsløp, og noe bransjen trenger og etterspør. Vi i Rødt forventer at byrådet stiller opp med de nødvendige midlene og ressursene for å opprettholde og utvide tilbudet, sier Mobasheri.

Han har sendt skriftlig spørsmål til byråd for arbeid hvor han spør hva byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Ahmad Mushtaq (Ap) vil gjøre for å sikre praksisbrevordningen på Skullerud. i svaret til Mobasheri, som ble sendt torsdag.

– Min byrådsavdeling har startet en dialog med NAV Oslo for å vurdere hvordan vi kan rekruttere flere, oppsummerer Usman Ahmad Mushtaq.

Praksisbrev

I løpet av de fire siste årene har praksisbrevet ved Oslo Voksenopplæring vært storleverandør av lærlinger til malerfirmaer i Oslo.

Og siden Oslo kommune dette har som krav i sine anbudsrunder, må aktuelle bedrifter ha lærlinger. Noe som gjør maleryrket til en sikker bransje.

Men uten lærlinger, ingen malere og ingen anbud. Foruten VO Skullerud, er det kun Stovner vgs. som tilbyr utdannelse innen malerfaget.

Nå blir tilbudet på VO Skullerud lagt ned. Årsaken er altså lav rekruttering. Tilbudet om praksisbrev ved Voksenopplæringen på Skullerud er et samarbeid mellom NAV og voksenopplæringen, og målgruppa er flyktninger eller innvandrere uten utdannelse, hvor de har utdannet malere og kokker.

Praksisbrev for malere har de siste fire årene vært den største leverandør av lærlinger i Oslo innen malerfaget.

Et tilbud som hylles av blant annet Oslo malermesterlaug, Malermesternes landsforbund og andre.

Viktig samarbeidspartner

Nav sier til Dagsavisen at deres erfaring med praksisbrevordningen er god for de som har gjennomgått et slikt løp, og at de i utgangspunktet har stor tro på denne typen gjennomføringer.

– Voksenopplæringen på Skullerud er en viktig samarbeidspartner for NAV Oslo sammen med de andre voksenopplæringssentrene. NAV Oslo synes praksisbrevet i malerfaget er en god ordning. Vi ser at det er en fin vei ut i arbeidslivet for de som har gjennomført hittil. Det er likevel ikke til å legge skjul på at rekruttering til klasser er utfordrende, sier enhetsleder ved NAV Oslo, Ingrid Stuenæs, gjennom en e-post til Dagsavisen.

VO Skullerud sier at det virker som kommunikasjonen internt i Nav er dårlig, og at de ikke når ut til de enkelte Nav-kontorene i bydelene, som skal skaffe kandidater?

– NAV Oslo bruker flere etablerte kanaler til informasjon om ulike arbeidsrettede tilbud. Disse er tilgjengelig for alle veilederne ved NAV-kontorene som følger opp brukere. Vi opplever at vi når ut til det enkelte NAV-kontor med relevant informasjon. Noen ganger kan det likevel være utfordrende å nå alle veiledere med all informasjon på riktig tid, sier hun.

Det er en erkjennelse at det er krevende å rekruttere voksne brukere til lengre opplæringsløp.

—  Ingrid Stuenæs, enhetsleder Nav Oslo

– Er det vanskelig å finne kandidater.

– Det er en erkjennelse at det er krevende å rekruttere voksne brukere til lengre opplæringsløp. Særlig i en tid med mange jobbmuligheter i et godt arbeidsmarked. Deltakerne må være motivert for å gjennomføre to år med en inntektssikring på minimumsnivå. Når det er mange alternative jobbmuligheter, vil kanskje flere av dem som tidligere kunne vært aktuelle, allerede være i jobb nå, sier enhetslederen.

– Praksisbrevet er et av flere tilbud til NAVs brukere i Oslo. Det er mange hensyn brukerne må ta når de vurderer om dette er et aktuelt tilbud, også ut fra sin livssituasjon. NAV har hatt løpende dialog med Oslo Voksenopplæring om hvordan vi skal finne mulige deltakere, men lykkes dessverre ikke denne gangen.

– Hvordan rekrutterer dere?

– Veiledere ved 15 NAV-kontor i Oslo jobber aktivt med de brukerne de følger opp. Sammen ser de på muligheter for blant annet kvalifisering. NAV har sammen med VO Skullerud informert om praksisbrevordningen i ulike fora. Det har blitt informert blant annet på interne fagmøter i NAV og skriftlig informasjon i våre etablerte informasjonskanaler. Oslo VO Skullerud har i tillegg jobbet i egne linjer med rekruttering til den siste gjennomføringen som ble avlyst, avslutter Ingrid Stuenæs.


Nyeste fra Dagsavisen.no: