Nyheter

Nytt nederlag for byrådet i kampen om Maridalsveien 128

For femte gang vedtok bystyret at byrådet skal finne en løsning for de resterende beboerne i Maridalsveien 128. Nå har byrådet frist på seg fram mai på å ordne opp.

Onsdag diskuterte bystyret i Oslo nok en gang hva som skal skje med de resterende 19 beboerne i Maridalsveien 128. De har lenge kjempet for å få bli med i kommunens pilotprosjekt «leie til eie», og skulle etter planen flytte inn i nyoppussede leiligheter i Mor Go’hjertas vei, i samme bydel.

Bystyret kom denne uka fram til at byrådet må finne en løsning for disse beboerne. Det er femte gang de har kommet til samme konklusjon. Nå har byrådet frist på seg fram til mai, når revidert budsjett skal legges fram, til å ordne opp.

Hanne Kjersti Bustnes har i alle disse årene frontet saken for beboergruppen, og fulgte bystyremøtet onsdag.

– Jeg oppfattet det slik at bystyret ikke gir byråden noe valg. De ber henne ordne opp for denne gruppen, og gi beboerne et tilbud de fortjener, sier hun til Dagsavisen.

– Kampen for rettferdighet i denne saken har blitt like viktig som å bli eier av egen bolig. Jeg kommer til å stå fjellstøtt sammen med alle de som ikke helt klarer å ta kampen selv hele veien inn. Med så sterk støtte fra en samstemt opposisjon og flertall i bystyret, får jeg masse styrke og kraft til å fortsette. Det var sterkt å være på gårsdagens møte å kjenne løftet fra så mange ulike partier, sier hun.

Instruerer byrådet

Lørdag skrev Dagsavisen om fortvilte beboere i Maridalsveien 128. Da hadde fått en «midt i trynet» av byrådet.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), uttrykte sympati, men ga ingen lovnader. Onsdag sa hun til Dagsavisen at byrådet ikke har hjemmel til å prioritere beboerne i Maridalsveien 128 fremfor andre.

– Når det gjelder leie-til-eie-ordningen som er skissert for beboerne i Maridalsveien 128 er det lagt til grunn at den må være på markedsmessige vilkår fordi jeg ikke har hjemmelsgrunnlag til å gi beboerne særlige økonomiske fordeler gjennom subsidierte boliger, sa byråd Marcussen da.

Men bystyret ser det ikke slik.

Igjen instruerer de byrådet om å komme opp med en løsning. På bystyremøtet onsdag hadde Rødt, H, KrF, Frp, V, FP, Chaudrys-gruppe og Sp fire forslag, som alle fikk flertall. Mot byrådspartienes stemmer.

  • Bystyret ber byrådet tilby og kartlegge hvor mange av beboerne i M128 som ville kunne kjøpe seg inn i boligene i MorGo´Hjertas vei i tråd med modellen Oslobolig tilbyr.
  • Byrådet bes også tilby og kartlegge hvor mange av beboerne i M128 som vil kunne leie kommunale boliger i MorGo´Hjertas vei på de vilkår øvrige leiligheter i bygget skal leies ut for.
  • Bystyret ber byrådet senest i forbindelse med revidert budsjett 2023 legge fram resultat av kartleggingene samt et tilbud til beboerne i Maridalsveien 128 som er i tråd med bystyret vedtak om pilot for leie til eie innenfor tredje boligsektor, samt godkjenningene fra ESA som nå foreligger.
  • Bystyret ber byrådet utrede og tilby ordninger med innsats for leie der de mulige kjøperne fra M128 selv kan påta seg deler av den innvendige ferdigstillelsen, slik de ville gjort dersom de for sju år siden hadde kjøpt nedslitte leiligheter i M128 med rabatt. Dette kan for eksempel. omfatte maling, tapetsering, legging av parkett i enkelte rom, valg og innredning av hvitevarer og kanskje kjøkken- og/eller bademøbler.

Byråd for utvikling, Hanna E. Marcussen sier dette til Dagsavisen etter bystyrets vedtak:

– Jeg følger selvfølgelig opp bystyrets vedtak så langt det er mulig innenfor de juridiske rammer jeg er bundet av, sier Hanna E. Marcussen.

Fulgte møtet

På Facebook skriver Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri at han mener Maridalsveien 128 er en skamplett for det rødgrønne byrådet og det han omtaler som deres usosiale boligpolitikk.

«I mange år har beboerne i den tidligere kommunale boligblokka i Maridalsveien 128 Boligkampen på Sagene kjempet om å bli en del av en pilot for leie til eie. De har gang på gang fått en midt i trynet av byrådet. I dag har Rødt og resten av opposisjonen nok en gang slått fast at beboerne skal få et skikkelig tilbud innenfor tredje boligsektor og kommunale boliger».

Det var sterkt å være på gårsdagens møte å kjenne løftet fra så mange ulike partier.

—  Hanne Kjersti Bustnes

Spørsmålet er om byråden greier å finne en løsning.

– Slik jeg ser det, så har de ingen løsning i sikte, sier Rødts Sofia Rana til Dagsavisen.

– Hun sa at de ikke kunne hjelpe med mindre de forskjellsbehandler beboerne i Maridalsveien 128, sier Rana.

Også Høyre er glad for bystyrets vedtak.

– Dette har blitt en helt spesiell sak, med et byråd som igjen og igjen har unnlatt å gjennomføre bystyrets vedtak. Derfor var det helt nødvendig å minne byråden på noe som egentlig burde være helt unødvendig: Byrådets oppgave er å utføre bystyrets vedtak. Intet annet enn byrådets gjennomføringsevne og -vilje står i veien for å gi beboerne i M128 et godt tilbud, sier Per Trygve Hoff.

– Det var rørende å se beboernes håp og takknemlighet etter bystyreflertallets nye marsjordre da vi var ute og hilste på dem etter debatten, sier han.

Også Frps Aina Stenersen var glad for bystyrets vedtak.

– Det var gledelig at vi fikk flertall i bystyret for våre fire forslag. Nå har byråden frist til revidert budsjett med å jobbe fram løsninger i tråd med bystyret sitt krav, sier hun til Dagsavisen.

– Flere av beboerne fra Maridalsveien 128 var til stede under behandlingen av saken i bystyremøte, og de var veldig fornøyde med flertallet for forslagene. Det var rørende og gledelig å oppleve, sier Stenersen.

Mer fra Dagsavisen