Nyheter

Med primus for Fosen: Demonstrerer på tredje døgnet

Sameaktivister mot vindmøllene på Fosen demonstrerer inne i Olje- og Energidepartementet. Også utenfor samler støttespillerne seg lørdag morgen.

– Vi holder ut så lenge som må til. Til vi bæres vekk, eller til turbinene rives. Enkelt og greit.

Det sier Eri Melhus til Dagsavisen. Natur og Ungdom-aktivisten demonstrerer lørdag morgen foran lokalene til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum, sammen med Isak Gregers Eriksen, Ola Nyhus og Sandra Butoyi.

– Vi sitter her i solidaritet med aktivistene som er på innsiden. Der sitter det i hvert fall 11 aktivister, hvorav de aller fleste er samiske, sier Melhus.

Torsdag var det 500 dager siden staten ble dømt i høyesterett for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med vindmølleparken i Fosen. Der står 151 vindturbiner i et samisk reindriftsområde.

Demonstrererer

Er inne i resepsjonen

Aktivister tok seg inn i lokalet torsdag, i protest mot at turbinene ennå ikke er revet. Ifølge NTB er leder i Norske Samers Riksforbund, Nuorat Elle Nystad, artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen og leder i Natur og Ungdom Gina Gylver blant demonstrantene.

Hva håper dere å få til ved å sitte her?

– At turbinene skal rives. At landet skal tilbakeføres, sier Nyhus.

I mellomtida holder de stemninga oppe med musikk, samt steiking av speilegg på primusen.

Nyhus forteller at aktivistene inne i resepsjonen lenge ikke hadde tilgang på mat og at pressen ble holdt borte. De skal ha fått beskjed om at de kan forlate stedet, men at de da ikke vil få komme inn igjen.

Vil ha nytt vedtak

Ifølge NTB var Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) selv på plass for å snakke med aktivistene inne på departementet torsdag.

Han har sagt til NTB at regjeringen først og fremst vil ha et nytt forvaltningsvedtak på plass, slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side.

– Det som kreves av oss nå, er å svare ut det Høyesterett egentlig ikke svarte på, nemlig hvordan en kan fatte et nytt forvaltningsvedtak der man har avbøtende tiltak for reindriftsnæringen og klarer å bevare urfolks rettigheter over tid. Vi må få på plass dette utredningsprogrammet, sa Aasland.

Demonstrerer inne

---

Vindmølle-striden på Fosen

  • Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.
  • Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.
  • Både MDG og Naturvernforbundet pekte på utfordringer knyttet til ivaretakelsen av den urørte naturen i området.
  • Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.
  • Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.
  • Høyesterett behandlet ankesaken i 2021, og 11. oktober kom kjennelsen som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.
  • Likevel står vindmøllene der fortsatt, 500 dager senere

(Kilde: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB)

---Mer fra Dagsavisen