Nyheter

Her var det spinnvill lønnsvekst for direktørene i fjor

Mens de aller, aller fleste av oss fikk mindre å rutte med i 2022 var det lønnsfest blant direktørene, særlig i olje- og gassbransjen.

Den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge i fjor var på 4,1 prosent. Det viser dagens ferske TBU-tall. Samtidig økte prisene i fjor med 5,8 prosent. Det betyr at selv om du og jeg fikk flere kroner i lommeboka ble pengene mindre verdt sammenlignet med året før.

Men slik har det ikke vært for alle. Blant lederne i mange bransjer i Norge har 2022 vært et regelrett festår med vanvittige lønnsøkninger.

I gjennomsnitt økte lønna til direktørene i privat sektor med 6,9 prosent. I industrien er tallet 9,6. En gjennomsnittlig industridirektør tjener nå 1 375 800 kroner i året.

Men i en spesifikk bransje tok lønningene virkelig helt av i fjor: I olje- og gassnæringen. Her steg lønningene med svimlende 21,3 prosent. Er du direktør i denne næringen i dag tjente du i snitt 3 210 960 kroner i fjor. Det betyr en gjennomsnittlig lønnsøkning på nesten 700.000 bare i fjor.

– Vi forventer at også ledere og funksjonærer forholder seg til rammene i lønnsoppgjøret. Når de på toppen springer ifra, skapes større forskjeller mellom folk. Administrerende direktører i privat sektor har hentet mellom 6,9 og 21,3 prosent lønnsvekst. Det er skammelig! Lederlønningene må under kontroll, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

«Skammelig»

TBU peker på at det er særlig bonusutbetalinger knyttet til at 2022 var et svært godt år for olje- og gassbransjen som hovedårsaken for den spinnville lønnsutviklingen. Lønnsutviklingen for toppledere i olje- og gassindustrien varierer mye fra år til år, og var for eksempel i 2021 på minus 0,9 prosent.

Dagsavisen har bedt NHO-foreningen Offshore Norge (Tidligere Norsk olje og gass) om å kommentere lønnsutviklingen for toppledere i deres bransje. I en SMS skriver kommunikasjonsavdelingen at det spørsmålet må rettes til styret i de enkelte selskapene som setter betingelsene for lederens lønn.

– Generelt sett oppfordrer vi i Offshore Norge til at lederlønninger følger utviklingen til resten av bransjen, det vil si nivået fra lønnsoppgjørene, skriver Offshore Norge.

Leder i LOs største forbund Fagforbundet Mette Nord sier til Dagsavisen at det er «skammelig» at Norsk Industri ber om moderasjon blant arbeidsfolk i forkant av lønnsoppgjøret når direktørene samtidig har en så eksplosiv lønnsvekst.

– Da er det uhørt å mane til moderasjon blant vanlige arbeidsfolk som har hatt en kjøpekraftnedgang mange år på rad, sier Nord.

Lønnsfest

Også blant direktører i flere andre bransjer var 2022 et svært godt år sammenlignet med hva arbeidstakerne fikk. Innen «bygg- og anlegg» steg lederlønningene med 7,3 prosent. Innen «transport og lagring» steg direktørlønningene med 11,2 prosent. Innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg direktørlønningene med 8,5 prosent, mens innen «finansierings- og forsikringsvirksomhet» steg lønningene med 7,3 prosent for topplederne.

Til sammenligning steg lederlønningene i offentlig forvaltning med 4,4 prosent.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier til Dagsavisen at høye lederlønninger i store selskaper med utenlandske eiere er en del av «gamet». Han er enig med Offshore Norge i at det er styrene i selskapene som bestemmer lederlønningene.

– Det er veldig store forskjeller mellom selskapene. Vi har ikke fått den endelige TBU-rapporten som viser hvordan lederlønningene har utviklet seg i ulike typer selskaper. Om det gjelder store, små eller mellomstore bedrifter, eller om det er børsnoterte eller familieeide selskaper. Jeg er ganske sikker på at i medlemsmassen i Norsk Industri, der de fleste bedriftene er små og mellomstore, er den utviklingen i tråd med resten av samfunnet. Men vi har også store konsern med internasjonalt eierskap der staten ofte er en stor eier, som har en lønnsordning der resultater slår tungt inn på lønna. Det er det styrene i selskapene som bestemmer, sier Lier-Hansen, og legger til:

– Vi oppfordrer til lederlønnsmoderasjon. Men vi aksepterer at styrene i store konsern med internasjonale eiere har en ordning for lederlønninger som er annerledes enn vi har i Norge. Sånn er «gamet».
Mer fra Dagsavisen