Nyheter

Amnesty ber Støre ta grep etter Høyesterettsdom - starter kampanje

– Nå må Jonas Gahr Støre lytte til Høyesterett og lytte til oss. Vi forventer handling.

Dette sier Maja Kristine Jåma, reindriftssame og sametingsrepresentant. Hun er en av reindriftssamene som seiret i Høyesterett høsten 2021, da utbyggingen av vindkraft i reindriftsområder på Fosen ble kjent ulovlig. Nå fronter hun Amnestys kampanje som en uke har samlet 10.000 underskrifter til statsminister Jonas Gahr Støre. Her ber Amnesty Norge om at regjeringen følger opp Fosen-dommen og sikrer samenes rett til reindrift på Fosen.

«Etter 500 dager er det fortsatt ingen løsning på plass i Fosen. Nå må regjeringen ta grep! Krev at statsminister Støre sørger for at Høyesteretts dom snarest etterleves» heter det i underskriftskampanjen.

Skjermdump

Onsdag deltok Maja Kristine Jåma på frokostmøte i regi av Amnesty Norge, på Youngstorget i Oslo, om samers rettigheter i Norge, og Alta-aksjonens relevans i dag. Her var artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen blant dem som tok til orde for å støtte Amnesty-kampanjen.

– Støre må begynne å lytte, sa Ella Marie Hætta Isaksen under paneldebatten. Hun spiller hovedrollen i spillefilmen «Ellos eatnu - La elva leve», som hadde premiere i helga, og som skildrer kampen om utbygging av Alta-vassdraget i 1981.

Ella Marie Hætta Isaksen (midten) med historiker Mikkel Berg-Nordlie og advokat 	Constance Jessen Holm under Amnesty-møte om samers rettigheter i Norge.
Sjef i Amnesty Norge, John Peder Egenæs under markering til støtte for iranske kvinner foran Stortinget i Oslo.  Iran slår ned på landsomfattende protester i kjølvannet av døden til 22 år gamle Mahsa Amini, som ble arrestert for brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner. Mahsa Amini døde 16. september.

Amnesty Internationals underskriftskampanjer er oftest rettet mot undertrykkende regimer i andre deler av verden. Nå engasjerer Amnesty seg i norske urfolks rettigheter.

– Høyesteretts dom er klar på at utbyggingen av vindkraft på Fosen bryter med urfolks rettigheter. Derfor er dette en viktig sak for Amnesty å gå inn i, sier John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty International Norge.

Reineierne har krevd at vindmøllene blir revet, og Sørsamisk Arbeiderparti er blant dem som har stilt seg bak kravet. Olje- og energidepartementet varslet i sommer overfor Sametinget at de ønsker å beholde vindkraftanlegget, og regjeringen har satt igang en utredning av andre tiltak som kan sikre reindriften på Fosen. SV tok opp saken på Stortinget i høst og mente håndteringen av Fosen-dommen var et menneskerettighetsbrudd overfor urfolk i Norge.

– Norske myndigheter har nå brukt 500 dager på å ikke gjøre noe. Det er overraskende å se at Høyesterett, selve ryggraden i vår rettstat, er så tydelig, og at regjeringen ikke reagerer, sier John Peder Egenæs til Dagsavisen.

Maja Kristine Jåma, reindriftssame fra Fosen, støtter Amnesty Norges kampanje for samers rettigheter og ber Jonas Gahr Støre ta grep etter Fosen-dommen

– Mange støtter oss

– Jeg er glad for at Amnesty tar tak i denne saken og belyser menneskerettighetsbruddet som nå pågår på Fosen, sier Maja Kristine Jåma, som er innvalgt på Sametinget for Norske Samers Riksforbund og sitter i Sametingsrådet.

– Jeg er reineier på Fosen. Vi har stått i denne kampen i 20 år, og ført den gjennom hele rettssystemet. Vi vant i Høyesterett, og fikk bekreftet det vi har sagt hele tida: Vindkraftanlegget krenker vår rett til kulturøvelse gjennom reindrift.

– Det er allerede kommet inn mange underskrifter til støtte for oss på Fosen som står i denne kampen hver dag. Jeg håper vanlige folk skjønner hva som skjer nå. Det er urovekkende at ikke regjeringen stopper dette menneskerettighetsbruddet, etter en klar dom fra Høyesterett. Vi kan ikke akseptere dette, sier Jåma til Dagsavisen.

– Støre har hatt mange muligheter til å svare på kritikken. Det virker ikke som regjeringen tar dette på alvor. De ser ikke den menneskelige belastningen dette påfører oss som borgere i dette landet. Selv etter en klar høyesterettsdom pågår det en konstant overkjøring av våre rettigheter, mener Jåma.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen under besøk i vindkraftparkene på Fosen, 12. november 2022

Støre: Tar dommen på alvor

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø like etter at Amnesty lanserte kampanjen. Han uttalte da til NRK:

– Vi tar høyesterettsdommen på fullt alvor. Vi går nå gjennom hvilke utredninger som trengs for å komme videre i saken. God dialog med reindriftsinteresser og samiske interesser blir viktig for å finne en god løsning.

– Det er ikke noen dom om å rive vindkraftverket, så det avhenger ikke av underskrifter. Her må vi gjøre ting i tråd med rettsstatens prinsipper, understreket Støre overfor NRK.

Overfor Dagsavisen henviser Statsministerens kontor til Olje- og energidepartementet.

«Dommen fra Høyesterett sier ikke noe konkret om at anleggene på Fosen må stoppes eller rives, og derfor er det satt i gang en prosess for å finne ut hvordan dommen skal følges opp. Dersom konsesjonene som ligger der i dag skal endres, må det gjøres ved nye enkeltvedtak» kommenterer olje- og energiminister Terje Aasland gjennom departementets kommunikasjonsenhet.

«Fram til det eventuelt er fattet et nytt vedtak er det den eksisterende konsesjonen som gjelder. Jeg er opptatt av at vi nå behandler denne saken grundig, slik at resultatet står seg for ettertiden og at vi forhåpentligvis kan unngå nye rettslige prosesser» kommenterer olje- og energiministeren.

Historiker: - Bekymringsfullt

– Det er en person som sitter med hovedansvaret for at avgjørelsen på Fosen følges opp, og det er Jonas Gahr Støre, sa historiker Mikkel Berg-Nordlie fra NIBR-OsloMet, under Amnesty-møtet om samiske rettigheter i Norge.

Paneldebatten blir sendt på P2 senere denne uka. Både statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energidepartementet og andre representanter for regjeringenspartiene var invitert, men hadde ikke anledning til å komme, opplyste Amnestys møteleder. Flere av paneldeltakerne påpekte regjeringens deltagelse under feiringen av den samiske nasjonaldagen mandag, og fraværet under debatten på onsdag.

– Det er et tankekors: For to dager siden hadde de allverdens tid til å stå tidlig opp og la seg fotografere sammen med samiske barn og snakke om at samiske rettigheter er viktig, sa Mikkel Berg-Nordlie, som er historiker med urfolkspolitikk som spesialfelt.

– Gjennom hele etterkrigstida har samer kjempet for å få anerkjent rettigheter. Dette kommer fra en grunnleggende tillit til den norske staten: Endres lovene, vil dette bli fulgt opp av staten. Fosen-dommen viser at dette kanskje ikke er tilfelle. Man kan få så mange rettigheter man vil, men det blir ikke fulgt opp. Dette er bekymringsfullt, mener Berg-Nordlie.
Mer fra Dagsavisen